ข้อกำหนดด้านชิ้นงานโปรโมชัน

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

ส่วนขยายโปรโมชันจะเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลดราคาและข้อเสนอพิเศษไว้ในโฆษณาแบบข้อความปกติ ส่วนขยายโปรโมชันอยู่ภายใต้นโยบาย Google Ads มาตรฐานและข้อกำหนดด้านล่าง

Promo codes in Promotion assets

The following is not allowed:

ไม่อนุญาต การใส่ข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่รหัสโปรโมชันลงในช่องรหัสโปรโมชัน

เช่น รายละเอียดสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ ข้อความส่งเสริมการขาย

Related policies and common disapprovals

The following Google Ads policies are especially relevant to promotion assets and are often associated with disapprovals. ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

หลักเกณฑ์ด้านบรรณาธิการ

เราบังคับใช้ข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความชัดเจน การสะกดที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และสัญลักษณ์ในโฆษณาทุกรายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายเรื่องบรรณาธิการ

เครื่องหมายการค้า

Google อาจนำโฆษณาหรือชิ้นงานออกเนื่องจากการร้องเรียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ลงโฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องในข้อความโฆษณา ชิ้นงาน และข้อมูลทางธุรกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายเครื่องหมายการค้า

ข้อเสนอที่ใช้ไม่ได้

ควรตั้งราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างถูกต้อง พบได้ง่ายที่ปลายทางของโฆษณา และตรงกับส่วนหัวและคำอธิบาย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายข้อเสนอที่ใช้ไม่ได้

ความเกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน

ข้อมูลทั้งหมดควรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณโฆษณา เช่น ช่องข้อมูลของโฆษณาที่ส่งทั้งหมดต้องเป็นของผู้ลงโฆษณาเดียวกันและเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่โปรโมต อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายเรื่องความเกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน

Unavailable language

All ads and assets must be written in a supported language and link to a destination in a supported language. Refer to the Unsupported language policy for more information.

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก