Krav til promoteringsutvidelser

Med promoteringsutvidelser kan du legge til relevant informasjon om salg og spesialtilbud i vanlige tekstannonser. Promoteringsutvidelser er underlagt de vanlige retningslinjene for Google Ads samt kravene nedenfor.

Kampanjekoder i promoteringsutvidelser

Følgende er ikke tillatt:

Not allowed Tekst i Kampanjekode-feltet som ikke er en kampanjekode

Eksempler: Produktbeskrivelser, telefonnumre og salgsfremmende uttalelser

Relaterte retningslinjer og vanlige årsaker til avslag

Følgende retningslinjer for Google Ads er spesielt relevante for promoteringsutvidelser, og brudd på disse retningslinjene er ofte årsaken til at annonser ikke godkjennes. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Redaksjonelle krav

Standardkravene knyttet til klarhet, rettskrivning og bruk av store forbokstaver og symboler gjelder for alle annonser. Du finner mer informasjon i de redaksjonelle kravene.

Varemerker

Det kan hende at Google fjerner annonser eller utvidelser etter klager fra varemerkeeiere. Annonsørene har ansvar for å bruke varemerker på riktig måte i annonsetekst, appressurser og bedriftsinformasjon. Du finner mer informasjon i retningslinjene for varemerker.

Tilbud som ikke er tilgjengelige

Produkter og tjenester må være korrekt priset, enkle å finne på destinasjonssiden for annonsen og samsvare med overskrifter og beskrivelser. Du finner mer informasjon i retningslinjene for tilbud som ikke er tilgjengelige.

Uklar relevans

All informasjon må være relevant for produktet eller tjenesten du annonserer for. For eksempel må alle annonsefeltene som sendes inn, representere den samme annonsøren og være relevante for produktet som markedsføres. Du finner mer informasjon i retningslinjene for uklar relevans.

Utilgjengelig språk

Alle annonser og utvidelser må være på et språk som støttes, og lede til en destinasjon der teksten er skrevet på et språk som støttes. Du finner mer informasjon i retningslinjene for språk som ikke støttes.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?