Keperluan sambungan promosi

Google memberikan versi terjemahan Pusat Bantuan kami sebagai kemudahan, walaupun terjemahan tersebut tidak bertujuan mengubah kandungan dasar kami. Versi bahasa Inggeris ialah bahasa rasmi yang kami gunakan untuk menguatkuasakan dasar kami. Untuk melihat artikel ini dalam bahasa lain, gunakan menu lungsur bahasa di bahagian bawah halaman.

Sambungan promosi menambahkan maklumat berkaitan tentang jualan dan urusan pada iklan teks biasa. Sambungan promosi tertakluk kepada dasar Google Ads standard dan keperluan di bawah.

Kod promosi dalam Sambungan promosi

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Tidak dibenarkan Teks dalam medan kod Promosi yang bukan kod promosi

Contoh: Perihalan produk, nombor telefon, pernyataan promosi

Dasar yang berkaitan dan penolakan yang biasa berlaku

Dasar Google Ads berikut sangat berkaitan dengan sambungan promosi dan sering dikaitkan dengan penolakan. Ketahui tentang akibatnya jika anda melanggar dasar kami.

Editorial

Keperluan standard untuk kejelasan, ejaan yang betul dan penggunaan huruf besar serta simbol digunakan pada semua iklan. Lihat Dasar editorial untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Tanda dagangan

Google boleh mengalih keluar iklan atau sambungan disebabkan oleh aduan pemilik tanda dagangan. Pengiklan bertanggungjawab ke atas penggunaan tanda dagangan yang betul dalam teks iklan, aset dan maklumat perniagaan mereka. Lihat dasar Tanda Dagangan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Tawaran tidak tersedia

Harga bagi produk atau perkhidmatan hendaklah dinyatakan dengan tepat, mudah ditemui di destinasi iklan dan sepadan dengan pengepala dan perihalan. Lihat Dasar tawaran tidak tersedia untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Perkaitan tidak jelas

Semua maklumat hendaklah berkaitan dengan kandungan yang anda iklankan. Misalnya, semua medan kreatif iklan yang diserahkan harus mewakili pengiklan yang sama dan berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Lihat dasar tentang Perkaitan tidak jelas untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Bahasa tidak tersedia

Semua iklan dan sambungan hendaklah ditulis dalam bahasa yang disokong dan dipautkan ke destinasi dalam bahasa yang disokong. Lihat Dasar bahasa tidak disokong untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?