Prasības par akciju paplašinājumiem

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Akcijas paplašinājumi papildina parastās teksta reklāmas ar atbilstošu informāciju par izpārdošanām un piedāvājumiem. Uz akcijas paplašinājumiem attiecas Google Ads standarta politikas un tālāk minētas prasības.

Akciju kodi akciju paplašinājumos

Nav atļauts tālāk minētais.

Not allowed Tāds teksts akcijas koda laukā, kas nav akcijas kods

Piemēri: produktu apraksti, tālruņu numuri, akciju paziņojumi

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz akciju paplašinājumiem un bieži ir saistītas ar noraidīšanas gadījumiem. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Redakcionālā politika

Uz visām reklāmām attiecas standarta prasības par precizitāti, pareizrakstību un lielo burtu un simbolu lietošanu. Plašāku informāciju skatiet redakcionālajā politikā.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.

Nepieejami piedāvājumi

Produktiem vai pakalpojumiem ir precīzi jānorāda cena, tiem ir jābūt viegli atrodamiem reklāmas galamērķī un jāatbilst galvenēm un aprakstiem. Plašāku informāciju skatiet sadaļā par politiku, kas attiecas uz nepieejamiem piedāvājumiem.

Neskaidra atbilstība

Visai informācijai ir jāatbilst jūsu reklamētajam produktam. Piemēram, visiem iesniegto reklāmu laukiem jābūt saistītiem ar vienu un to pašu reklāmdevēju un jāatbilst reklamētajam produktam. Plašāku informāciju skatiet politikā par neskaidru atbilstību.

Nepieejama valoda

Visām reklāmām un paplašinājumiem, kā arī tajos ietverto saišu galamērķu saturam ir jābūt atbalstītā valodā. Plašāku informāciju skatiet neatbalstītas valodas politikā.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?