Pravilniki za napredno preverjanje

Google zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar niso namenjene spremembi vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

Googlovi pravilniki o naprednem preverjanju pomagajo zmanjševati neveljavno dejavnost in zagotavljati, da so oglasi lokalnih podjetij ustrezni, uporabni ter da zagotavljajo pozitivno izkušnjo. Oglaševalci, ki uporabljajo Google Ads ali lokalne storitve in promovirajo storitve v določenih panogah, bodo morali opraviti napredno preverjanje. 

V tem članku so opisani Googlovi pravilniki o naprednem preverjanju. Nekateri od teh pravilnikov veljajo za Google Ads in za lokalne storitve, drugi samo za oglaševalce v Googlu Ads, spet tretji pa samo za oglaševalce v lokalnih storitvah

Kje se zahteva napredno preverjanje

Google Ads in lokalne storitve:

 • Storitve, povezane z garažnimi vrati: Združene države
 • Ključavničarske storitve: Združene države, Kanada

Pravilniki, ki veljajo za oglaševalce v Googlu Ads in za oglaševalce v lokalnih storitvah

Opomba: Oglaševalci, ki promovirajo podjetja v kategorijah in državah, ki so navedene zgoraj, morajo upoštevati te smernice:

 • Zakoni in predpisi na lokalni ali zvezni ravni: Delovati morate skladno z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, ki se nanašajo na storitve, ki jih ponujate. Prav tako morate delovati skladno z vsemi ustreznimi zahtevami glede licenciranja ter upravnimi predpisi in sami ste odgovorni za vsa nadomestila, pridobitev licenc, dajatve ali takse, zavarovanje ali kakršne koli druge povezane stroške ter zakonske obveznosti, ki se jih zahteva od vas kot od ponudnika storitev.
 • Starostne omejitve: Vi in vse vaše stranke morate biti stari najmanj 18 let.
 • Zaposlitev: Ne smete navesti ali nakazati, da ste zaposleni v družbi Google ali v njenih podružnicah ali da kako drugače delate za družbo Google ali njene podružnice. Ves čas morate zagotavljati, da so vsi člani vaše ekipe ustrezno klasificirani in plačani skladno z veljavno delovno zakonodajo na vašem območju.
 • Googlovi pogoji storitve: Več o tem
 • Pogoji storitve naprednega preverjanja: Več o tem

Oglaševalci, ki oglašujejo podjetja v kategorijah in državah, ki so navedene zgoraj, morajo izpolnjevati spodaj podane Googlove zahteve glede naprednega preverjanja.

Kaj zajema postopek naprednega preverjanja

Postopek naprednega preverjanja vključuje pregled vašega računa Google Ads (če je to ustrezno), pregled javno razpoložljivih podatkov, kot so registracija v zvezni državi in strokovne licence, ter video razgovore, ki jih opravi Google. Za lastnika podjetja preverjanje vključuje poizvedovanje glede veljavnosti strokovnih licenc (ko je to ustrezno). Preverjanje na ravni podjetja vključuje poizvedbe glede veljavnosti registracije podjetja, preverjanje primerov nepooblaščenih ali zavajajočih poslovnih praks in dokazila o veljavnosti strokovnih licenc (ko je to ustrezno).

Merila preverjanja 

Odločitve se pri preverjanju sprejmejo na podlagi naslednjih dejavnikov:

 1. celoviti, popolni in točni odgovori na vsa vprašanja, povezana s preverjanjem;
 2. odkrita in ažurna razkritja podatkov o dokumentih državnih organov, kot so strokovne licence;  
 3. skladnost z vsemi pravilniki programa Google Ads in pravilniki za napredno preverjanje;
 4. potrditev stanja licenc za vaše podjetje, ko je to ustrezno;
 5. brez najdenih znakov, da je vaše podjetje vključeno v prakse, ki so nepooblaščene, zavajajoče ali kako drugače škodljive strankam.

Vaše podjetje bo morda diskvalificirano tudi zaradi katerega koli drugega razloga, skladnega z zgoraj navedenimi merili preverjanja.

Sodelovanje pri postopku naprednega preverjanja

Postopek naprednega preverjanja izvede Google. Ko bo Google stopil v stik z vami, morate vi in predstavniki vašega podjetja podati odkrite, celovite ter točne podatke. Prav tako se morate strinjati, da boste sodelovali v video razgovoru, ki bo posnet.

Vnovično preverjanje

Ko bo vaše podjetje preverjeno, boste morda morali sodelovati pri postopku vnovičnega preverjanja vsakih 12 mesecev. Podjetje boste morda morali znova preveriti, če boste izvedli večje spremembe, kot je sprememba lokacij ali spletnih mest.

Revizije

Google bo morda izvedel revizije, da bo zagotovil skladnost s postopki naprednega preverjanja. Da boste ohranili svoje delovanje v dobrem stanju, morate v celoti sodelovati pri vseh revizijah.

Podajanje ugovora

Na Google se lahko kadar koli obrnete z namenom prepoznavanja napak oziroma netočnosti ali da se kakor koli drugače odzovete na rezultate preverjanja vašega podjetja. Če bo vaša vloga zavrnjena, boste prejeli e-poštno obvestilo na e-poštni naslov, ki je naveden v vlogi, in lahko boste podali ugovor. Ugovor lahko podate samo enkrat, zato vam svetujemo, da natančno pregledate te pravilnike, preden boste to storili.

Zasebnost

Pri ravnanju z vsemi podatki, povezanimi s preverjanjem, mora Google upoštevati pravilnik o zasebnosti.

Zahtevana razkritja podatkov

Podatki, ki jih posredujete Googlu ter njegovim uporabnikom, morajo biti točni, celoviti in ne smejo biti zavajajoči. Zahteve so odvisne od poslovnega modela in vključujejo naslednje:

Točnost podatkov o cenah:

 Green checkVse cene, ki so prikazane strankam, morajo vključevati vse zadevne stroške, stroške dostave, doplačila in davke. Za storitve, katerih cene se razlikujejo, morate prikazati celoten razpon običajnih cen. Ta razpon mora predstavljati tako najnižje kot najvišje skupne stroške, ki jih bodo stranke morale plačati.

Preglednost in razpoložljivost promocijskih ponudb:

 Green checkVsi kuponi, popusti ali pavšalne ponudbe, ki jih oglašujete v oglasih ali na spletnem mestu, morajo vključevati ustrezen opis tega, kaj ponudba vključuje in kaj izključuje. Primer: Izjavo »Namestitev novih garažnih vrat za 499 evrov« morajo spremljati podrobnosti o tem, za kakšno vrsto vrat gre, in morebitne omejitve ponudbe.

 Green checkPonudbe, storitve oziroma izdelki, ki jih promovirate v oglasih ali na spletnem mestu, morajo biti trenutno na voljo.

Točnost identitete podjetja:

 Green checkIdentiteta, ki jo predstavite strankam, mora biti resnično in točno uradno ime vašega podjetja ali registrirano izmišljeno ime podjetja.

 Green checkIdentiteta vašega podjetja mora biti jasno prikazana na mestih, kjer jo stranke lahko pričakujejo. Primer: Uradno ime vašega podjetja mora biti prikazano v izložbi, če jo imate.

 Green checkGoogle bo morda zahteval dokumentacijo, na podlagi katere bo lahko preveril identiteto vašega podjetja, kot je potrdilo registracije imena.

Upoštevanje zahtev, povezanih s preverjanjem vašega podjetja:

 Green checkObčasno bo Google morda imel dodatna vprašanja o vašem podjetju ali dokumentih. Pazite, da boste nanje odgovorili hitro in točno.

 Green checkGoogle bo morda zahteval dokumentacijo, na podlagi katere bo preveril naslov vašega podjetja in druge podrobnosti.

Prepovedani postopki

Podati morate točne informacije o storitvah, ki jih ponujate. Informacij o podjetju in storitvah, ki jih ponujate, ne smete kakor koli prikriti ali napačno navesti. Poleg tega vaše podjetje ne sme izvajati zavajajočega vedenja ali vedenja, ki ni zaupanja vredno. Prepovedane so naslednje prakse:

Napačno predstavljanje:

Napeljevanje uporabnikov, naj posredujejo denar ali informacije na podlagi lažnih ali nejasnih pretvez.

Predstavljanje z lažno ali namerno nejasno identiteto, imenom podjetja ali podatki za stik.

Podajanje napačnih trditev, povezanih z akreditacijo, članstvom v organizaciji, zavarovanjem ali licenco.

Nerealen odzivni čas:

Trditve glede hitrega odzivnega časa, ki najverjetneje ne bo vedno dosežen in ga ni mogoče zagotoviti, ne smejo biti vključene v besedilne oglase ali na ciljne strani.

Podatki o cenah v besedilnih oglasih:

Stroški storitev in najnižje ali začetne cene ne smejo biti vključene v besedilne oglase.

Popusti in kuponi ne smejo biti vključeni v besedilne oglase, ki oglašujejo nujne storitve ali popravila.

Garancije in jamstva:

Če v oglasih ali na spletnem mestu navajate kakršno koli garancijo ali jamstvo v zvezi s storitvami, mora biti na isti strani podana tudi povezava do ustreznih določil, pogojev, izključitev in navodil za vložitev zahtevka.

Vplivanje na mnenja strank:

Mnenj strank v zvezi z vašimi storitvami ali storitvami vaših tekmecev ne smete kakor koli spreminjati, nanje vplivati ali kakor koli posegati vanje.

Nepooblaščena uporaba Googlovih blagovnih znamk:

Googlovega logotipa ali drugih elementov Googlove blagovne znamke ne smete uporabiti brez dovoljenja. Če želite na spletnem mestu ali v drugih javnih gradivih uporabiti katero od značilnosti Googlove blagovne znamke, preberite Googlove smernice za uporabo blagovne znamke.

Kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike

Če kršite naše pravilnike, bomo morda začasno ali trajno umaknili stanje preverjanja vašega podjetja, kar vam bo delno ali v celoti onemogočilo oglaševanje v Googlu. 

Če pride do tega, vas bo Google obvestil po e-pošti. Če je kršitev mogoče odpraviti, bo v e-poštnem sporočilu pojasnjeno, katere spremembe morate izvesti, da boste lahko nadaljevali oglaševanje.

Pravilniki, ki veljajo samo za oglaševalce v programu Google Ads

Dolžnost podajanja posodobljenih informacij

Ko bo vaše podjetje preverjeno, morate čim prej obvestiti Google o morebitnih spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izid predhodnega preverjanja. (Primer: ena od licenc, ki jo je izdal upravni organ, poteče, je ukinjena ali kako drugače ni več aktualna in aktivna.)

Za prijavo spremenjenih okoliščin izpolnite obrazec z zahtevo za napredno preverjanje.

Zbiralniki virov ali omrežja za pridobivanje potencialnih strank

Vidne in točne informacije o cenah:

 • Zbiralniki virov in omrežja za pridobivanje potencialnih strank morajo na spletnem mestu jasno navesti razpon običajnih cen za vse oglaševane storitve. Ta podatek mora biti dobro viden in jasno pojasnjen v zgornjih 20 % domače strani in vseh morebitnih ciljnih strani v različici spletnega mesta za namizne računalnike ter različici za mobilne naprave. Ta navedba ne sme biti podana v obliki obvestila, ki ga je mogoče zapreti, velikost pisave pa mora biti enaka ali večja kot velikost večine besedila na strani.

Podatki za stik s podjetjem:

 • Uradni naslov podjetja mora biti prikazan na spletnem mestu, in sicer v nogi vsake strani ali na strani »Pišite nam« oziroma »Več o nas« ali na podobni strani.

Upoštevanje zahtev, povezanih s preverjanjem vašega podjetja:

 • Če bo Google to zahteval, mu boste morali posredovati posodobljena dokazila o licencah, zavarovanju in jamstvu ter dokazila v zvezi z drugimi sorodnimi zahtevami.

Za več informacij o naprednem preverjanju izpolnite obrazec za zahtevo za napredno preverjanje. Preberite več o pravilnikih programa Google Ads.

Pravilniki, ki veljajo samo za oglaševalce v lokalnih storitvah

Odnosi s strankami

Ko nudite storitve, vaše stranke niso hkrati tudi Googlove stranke. Ne smete trditi, da delate za Google, in Googla ne smete vključiti v težave v zvezi s storitvami med vami ter vašimi strankami. V primeru spora lahko stranka uporabi Google za iskanje drugega ponudnika storitev, vendar Google ne bo pomagal pri reševanju težav med vami in vašo stranko.

Google ne bo priporočil cen ali provizij za storitve in se s strankami ne bo pogajal o cenah.

Sami ste odgovorni za usposabljanje, poučevanje, spremljanje, ocenjevanje in discipliniranje svojih delavcev, ki so v interakciji z vašimi strankami. Resne ali večkratne negativne povratne informacije od vaših strank – ali ponavljajoča se neodzivnost na zahteve strank – lahko privedejo do nižjih uvrstitev (vključno s tem, da se vaš vnos sploh ne prikazuje). Resno ali večkratno neprimerno vedenje do strank – kot so neveljavna dejavnost, kazniva dejavnost, obsežno poškodovanje lastnine ali podobni prekrški – so lahko razlog za takojšnje začasno onemogočenje ali ukinitev.

Sami ste odgovorni za odločitve glede tega, katere stranke boste sprejeli in katere zavrnili. Google bo prikazal vaše vnose na svoji platformi, ostalo pa je odvisno od vas.

Upoštevajte

Google ne narekuje, kako morate izbirati svoje stranke, zato ne morete strankam nakazati, da je Google določil, katere zahteve morate sprejeti in katere zavrniti. Pazite, da ne boste nakazali, da Google vpliva na cene vaših storitev ali na to, kako se te storitve izvajajo.

Dolžnost podajanja posodobljenih informacij

Ko bo vaše podjetje preverjeno, morate čim prej obvestiti Google o morebitnih spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izid predhodnega preverjanja. (Primer: ena od licenc, ki jo je izdal upravni organ, poteče, je ukinjena ali kako drugače ni več aktualna in aktivna.)

Za prijavo spremenjenih okoliščin izpolnite obrazec z zahtevo za napredno preverjanje.

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?
true
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni