Zasady weryfikacji zaawansowanej

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Zasady Google dotyczące weryfikacji zaawansowanej pomagają ograniczać nieprawidłową aktywność oraz dbać o trafność i przydatność reklam firm działających lokalnie, dzięki czemu zapewniają pozytywne wrażenia użytkownikom. Reklamodawcy korzystający z Google Ads i Usług Lokalnych, którzy promują usługi w określonych branżach, będą zobowiązani do przejścia weryfikacji zaawansowanej.

W tym artykule opisujemy zasady Google dotyczące weryfikacji zaawansowanej. Część tych zasad dotyczy zarówno Google Ads, jak i Usług Lokalnych, niektóre tylko reklamodawców Google Ads, a niektóre tylko reklamodawców korzystających z Usług Lokalnych.

Gdzie jest wymagana weryfikacja zaawansowana

Google Ads i Usługi Lokalne:

 • Usługi dotyczące bram garażowych: Stany Zjednoczone
 • Usługi ślusarskie: Kanada, Stany Zjednoczone

Zasady obowiązujące reklamodawców korzystających z Google Ads i Usług Lokalnych

Uwaga: reklamodawcy promujący firmy w kategoriach i krajach wymienionych powyżej muszą przestrzegać tych wytycznych:

 • Lokalne i federalne przepisy i regulacje prawne: reklamodawca musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących usług, które oferuje. Reklamodawca musi też przestrzegać wszystkich odpowiednich warunków licencjonowania i innych wymogów prawnych. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wynagrodzenia, opłaty licencyjne, opłaty regulacyjne i inne, ubezpieczenie oraz wszelkie inne powiązane koszty i obowiązki prawne wymagane wobec usługodawcy.
 • Ograniczenia wiekowe: reklamodawca i każdy z jego klientów musi mieć ukończone 18 lat.
 • Zatrudnienie: reklamodawca nie może nikomu mówić ani sugerować, że jest pracownikiem firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych albo że pracuje dla firmy Google lub jej podmiotów stowarzyszonych. Reklamodawca musi dbać o to, aby każdy członek jego zespołu był odpowiednio sklasyfikowany i wynagradzany zgodnie z przepisami prawa pracy obowiązującymi w jurysdykcji reklamodawcy.
 • Warunki korzystania z usług Google: Więcej informacji
 • Warunki weryfikacji zaawansowanej: Więcej informacji

Reklamodawcy promujący firmy w wymienionych wyżej kategoriach i krajach muszą spełniać wymienione poniżej wymagania funkcji weryfikacji zaawansowanej Google.

Co jest uwzględnione w procesie weryfikacji zaawansowanej

Proces weryfikacji zaawansowanej polega na przeglądzie konta Google Ads (w stosownych przypadkach), publicznie dostępnych danych, takich jak rejestracje państwowe i licencje zawodowe, oraz na przeprowadzaniu przez Google rozmów wideo. W przypadku właściciela firmy weryfikacja obejmuje sprawdzenie ważności licencji zawodowej (w stosownych przypadkach). Na poziomie firmy weryfikacja obejmuje sprawdzenie ważności dowodu zarejestrowania firmy oraz licencji zawodowej (w stosownych przypadkach), a także poszukiwanie ewentualnych dowodów na nieupoważnione lub wprowadzające w błąd praktyki biznesowe.

Kryteria weryfikacji

Uzyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji wymaga:

 1. Pełnych, kompletnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi na wszystkie pytania związane z weryfikacją.
 2. Uczciwych i aktualnych informacji na temat dokumentów urzędowych, takich jak licencje zawodowe.  
 3. Zgodności ze wszystkimi zasadami Google Ads i weryfikacji zaawansowanej.
 4. W stosownych przypadkach potwierdzenia stanu licencji firmy.
 5. Braku dowodów na to, że firma stosuje nieupoważnione, wprowadzające w błąd lub inne szkodliwe dla konsumentów praktyki.

Firma może też zostać zdyskwalifikowana z innych powodów zgodnych z wymienionymi wyżej kryteriami weryfikacji.

Współpraca w trakcie procesu weryfikacji zaawansowanej

Proces weryfikacji zaawansowanej jest prowadzony przez Google. W kontaktach z firmą Google reklamodawca i wszyscy przedstawiciele jego firmy powinni udostępniać uczciwe, pełne i dokładne informacje. Reklamodawca musi także wyrazić zgodę na udział w wywiadzie wideo i jego zarejestrowanie.

Ponowna weryfikacja

Po zweryfikowaniu firmy reklamodawca może zostać poproszony o poddawanie się procedurom ponownej weryfikacji raz do roku. O ponowną weryfikację firmy możemy również poprosić w przypadku istotnych zmian takich jak zmiana lokalizacji lub witryny firmy.

Audyty

Google może przeprowadzać audyty w celu zapewnienia zgodności z procedurami weryfikacji zaawansowanej. Aby zachować dobrą reputację, zachęcamy do pełnej współpracy podczas wszystkich audytów.

Przesyłanie odwołań

Reklamodawca może kontaktować się z Google, aby zidentyfikować ewentualne błędy, nieścisłości lub udzielić innej odpowiedzi na wyniki weryfikacji firmy. Jeśli zgłoszenie reklamodawcy zostanie odrzucone, wyślemy mu na adres e-mail podany w zgłoszeniu powiadomienie z informacjami, jak przesłać ewentualne odwołanie. Odwołanie można przesłać tylko raz, dlatego zalecamy, by wcześniej dokładnie zapoznać się z tymi zasadami.

Prywatność

Podczas przetwarzania wszystkich informacji związanych z weryfikacją Google przestrzega swojej Polityki prywatności.

Wymagane oświadczenia

Informacje przekazywane firmie Google i jej użytkownikom muszą być dokładne, kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd. Wymagania różnią się w zależności od modelu biznesowego i obejmują:

Dokładność informacji o cenach:

 Green check Ceny podawane klientom muszą zawierać wszystkie obowiązujące opłaty, koszty przesyłki, dopłaty i podatki. W przypadku usług o różnej cenie należy podać standardowy zakres cen. Powinien on określać zarówno minimalne, jak i maksymalne łączne koszty, jakie mogą ponieść klienci.

Przejrzystość i dostępność ofert promocyjnych:

 Green check Wszystkie kupony, rabaty i oferty stałej opłaty promowane w reklamach lub w witrynie muszą zawierać opis informujący o tym, co dana oferta obejmuje, a czego nie. Na przykład hasło „Nowe bramy garażowe, montaż za 499 dol.” musi być uzupełnione informacjami o uwzględnionych rodzajach bram garażowych i o ograniczeniach oferty.

 Green check Oferty, usługi i produkty promowane w reklamach lub w witrynie powinny być aktualnie dostępne.

Poprawność tożsamości firmy:

 Green check Tożsamość firmy prezentowana klientom musi być prawdziwą i prawidłową nazwą firmy lub zarejestrowaną, fikcyjną nazwą firmy.

 Green check Tożsamość firmy musi być wyraźnie widoczna w miejscach, w których klienci mają prawo jej oczekiwać. Na przykład nazwa firmy powinna być widoczna na zewnątrz sklepu (jeśli reklamodawca posiada sklep).

 Green check Google może poprosić o dokumentację potwierdzającą tożsamość firmy, np. certyfikat rejestracyjny DBA (w Stanach Zjednoczonych).

Odpowiadanie na pytania i prośby związane z weryfikacją firmy:

 Green check Od czasu do czasu Google może mieć dodatkowe pytania dotyczące firmy lub dokumentów. Należy na nie odpowiadać szybko i zgodnie z prawdą.

 Green check Google może zażądać dokumentacji potrzebnej do weryfikacji adresu firmy i jej innych danych.

Niedozwolone praktyki

Reklamodawca musi udostępniać dokładne informacje o oferowanych usługach. Nie może ukrywać informacji o firmie lub świadczonych przez nią usługach ani przekazywać nieprawdziwych informacji. Firma reklamodawcy nie może się także angażować w nierzetelne, wprowadzające w błąd lub mylące działania. Następujące praktyki są zabronione:

Wprowadzanie w błąd:

Wyłudzanie od użytkowników pieniędzy lub informacji pod fałszywymi albo niejasnymi pretekstami.

Przedstawianie fałszywej lub celowo niejednoznacznej tożsamości, nazwy firmy lub danych kontaktowych.

Przedstawianie fałszywych twierdzeń na temat akredytacji, członkostwa w organizacji, ubezpieczenia lub posiadania licencji.

Nierealistyczne czasy odpowiedzi:

W reklamach tekstowych ani na stronach docelowych nie wolno umieszczać twierdzeń o krótkim czasie reakcji, jeśli nie zawsze są one prawdziwe i nie można ich zagwarantować.

Informacje o cenach w reklamach tekstowych:

W reklamach tekstowych nie wolno umieszczać informacji o opłatach za usługi telefoniczne ani cen minimalnych lub wymaganych do uaktywnienia usługi.

W reklamach tekstowych promujących usługi napraw i usuwania awarii nie wolno umieszczać informacji o rabatach i kuponach.

Gwarancje:

Jeśli reklamy lub witryna reklamodawcy zawierają jakąkolwiek informację o gwarancji związanej z oferowanymi przez firmę usługami, ta sama strona musi zawierać link do odpowiednich warunków, wykluczeń i instrukcji zgłaszania roszczeń.

Wpływanie na opinie klientów:

Nie wolno zmieniać opinii klientów o swoich usługach lub usługach konkurencji ani w inny sposób w nie ingerować.

Nieupoważnione używanie cech marki i znaków towarowych Google:

Nie wolno używać logo Google ani innych elementów tej marki bez pozwolenia. Jeśli chcesz korzystać z cech marki Google w swojej witrynie lub w innych materiałach dostępnych publicznie, musisz się zapoznać z wytycznymi dotyczącymi użycia marki Google.

Konsekwencje naruszenia zasad

Naruszenie naszych zasad może skutkować tymczasowym lub trwałym cofnięciem weryfikacji firmy, co oznacza ograniczenie lub wyłączenie możliwości reklamowania się w Google.

W takim przypadku Google powiadomi o tym reklamodawcę e-mailem. Jeśli problem można rozwiązać, poinformujemy, jakie zmiany należy wprowadzić, zanim będziemy mogli wznowić wyświetlanie reklam.

Zasady obowiązujące tylko reklamodawców Google Ads

Obowiązek dostarczania zaktualizowanych informacji

Po zweryfikowaniu firmy należy niezwłocznie powiadamiać Google o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą wpłynąć na wynik poprzedniej weryfikacji (przykład: jedna z licencji państwowych firmy utraciła ważność, została zawieszona lub w inny sposób przestała być aktualna i aktywna).

Aby zgłosić takie zmiany, wypełnij formularz prośby o weryfikację zaawansowaną.

Agregatory lub sieci służące do zdobywania potencjalnych klientów

Widoczne i dokładne informacje o cenach:

 • Agregatory lub sieci służące do zdobywania potencjalnych klientów muszą wyraźnie informować w witrynie firmy o standardowym zakresie cen wszystkich reklamowanych usług. Te informacje powinny być dobrze widoczne oraz zrozumiale wyjaśnione w części strony widocznej na ekranie (górne 20%), zarówno na stronie głównej, jak i na wszystkich stronach docelowych w wersji na komputery i na komórki. Nie można ich wyświetlać jako powiadomień, które da się zamknąć, a czcionka musi mieć co najmniej taki sam rozmiar jak w większości tekstu na stronie.

Dane kontaktowe firmy:

 • Adres firmy musi być podany w witrynie w stopce każdej strony albo na stronie „skontaktuj się z nami”, „o nas” lub innej podobnej.

Odpowiadanie na prośby związane z weryfikacją firmy:

 • Na żądanie firmy Google należy jej dostarczyć aktualne dokumenty potwierdzające licencję, ubezpieczenie, powiązania lub inne wymagane informacje.

Aby uzyskać więcej informacji o weryfikacji zaawansowanej, wypełnij formularz prośby o weryfikację zaawansowaną. Więcej informacji o zasadach Google Ads.

Zasady obowiązujące tylko reklamodawców korzystających z Usług Lokalnych

Relacje z klientami

Podczas świadczenia usług klienci reklamodawcy nie są klientami Google. Reklamodawca nie może twierdzić, że pracuje dla Google, i nie może angażować Google w żadne spory związane z usługami występujące między firmą reklamodawcy a jej klientami. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji klient może skorzystać z wyszukiwarki Google, by znaleźć innego dostawcę usług, ale firma Google nie pomaga w rozwiązywaniu sporów między firmą reklamodawcy a klientem.

Google nie sugeruje cen ani opłat za usługi i nie negocjuje cen z klientami.

Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkolenie, instruowanie, kontrolowanie, ocenianie i dyscyplinowanie swoich pracowników, którzy kontaktują się z klientami. Poważne lub powtarzające się negatywne opinie klientów bądź wielokrotne nieudzielanie szybkich odpowiedzi na prośby klientów mogą skutkować obniżeniem pozycji w rankingu (w tym zaprzestaniem wyświetlania reklamy firmy). Rażące lub powtarzające się niestosowne zachowania wobec klientów – takie jak nieprawidłowa aktywność, działalność przestępcza, wyrządzanie znaczących szkód materialnych lub inne niewłaściwe zachowania – mogą być podstawą do natychmiastowego zawieszenia lub rozwiązania współpracy.

Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji o akceptowaniu lub odrzucaniu klientów. Google tylko wyświetla reklamy na swojej platformie, inne działania pozostają w gestii reklamodawcy.

O czym należy pamiętać

Google nie dyktuje metod wyboru klientów, więc reklamodawca nie może sugerować klientom, że firma Google przekazała mu wytyczne dotyczące zaakceptowania lub odrzucenia zlecenia. Reklamodawca nie może sugerować, że Google ma wpływ na ceny jego usług lub sposób ich świadczenia.

Obowiązek dostarczania zaktualizowanych informacji

Po zweryfikowaniu firmy należy niezwłocznie powiadamiać Google o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą wpłynąć na wynik poprzedniej weryfikacji (przykład: jedna z Twoich licencji państwowych wygasa, zostaje zawieszona lub w inny sposób przestaje być aktualna i aktywna).

Aby zgłosić takie zmiany, wypełnij formularz prośby o weryfikację zaawansowaną.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
6934876430580266520
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true