Täpsema kinnitamise eeskirjad

Google pakub abikeskuse tõlgitud versioone, aga need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik keel, mida me kasutame oma eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Google'i täpsema kinnitamise eeskirjad aitavad vähendada kehtetut tegevust ning tagada, et kohalike ettevõtete reklaamid oleksid asjakohased, kasulikud ja viiksid positiivse kogemuseni. Täpsema kinnitamise peavad läbima Google Adsis ja kohalikes teenustes reklaamijad, kes reklaamivad teenuseid teatud vertikaalides. 

Selles artiklis kirjeldatakse Google'i täpsema kinnitamise eeskirju. Mõned neist eeskirjadest kehtivad nii Google Adsile kui ka kohalikele teenustele, mõned ainult Google Adsis reklaamijatele ning mõned ainult kohalikes teenustes reklaamijatele

Kus on täpsem kinnitamine nõutav?

Google Ads ja kohalikud teenused

 • Garaažiustega seotud teenused: Ameerika Ühendriigid
 • Lukksepateenused: Ameerika Ühendriigid ja Kanada

Google Adsis ja kohalikes teenustes reklaamijatele kehtivad eeskirjad

Märkus. Reklaamijad, kes reklaamivad eespool loetletud kategooriates ja riikides olevaid ettevõtteid, peavad järgima järgmisi juhiseid.

 • Kohalikud ja föderaalsed seadused ja määrused. Peate järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi, mis on teie pakutavate teenuste suhtes asjakohased. Peate ka järgima kõiki asjakohaseid litsentsimis- ja muid regulatiivseid nõudeid ning olete ainuisikuliselt vastutav kõigi hüvitiste, litsentsitasude, reguleerivate asutustega seotud tasude, lõivude, kindlustuskulude ning muude seotud kulude ja seaduse alusel nõutavate lõivude eest, mida nõutakse teilt kui teenusepakkujalt.
 • Vanusepiirangud. Teie ja kõik teie kliendid peavad olema vähemalt 18-aastased.
 • Töökoht. Te ei tohi kellelegi öelda ega vihjata, et olete Google'i või selle sidusettevõtte töötaja või et töötate muul viisil Google'i või selle sidusettevõtte heaks. Peate alati tagama, et kõik teie tiimiliikmed oleksid õigesti registreeritud ning et neile makstaks palka teie asukoha kohtualluvuses kohaldatavate tööhõiveseaduste alusel.
 • Google’i teenusetingimused: lisateave
 • Täpsema kinnitamise teenusetingimused: lisateave

Reklaamijad, kes reklaamivad eespool loetletud kategooriates ja riikides olevaid ettevõtteid, peavad täitma allpool esitatud Google'i täpsema kinnitamise nõuded.

Mida täpsema kinnitamise protsess hõlmab?

Täpsema kinnitamise protsess hõlmab teie Google Adsi konto (kui see on olemas) ning avalikult saadaolevate andmete (nt riiklike registreerimisandmete ja kutsetunnistuste) ülevaatamist ning Google'i läbi viidud videointervjuusid. Ettevõtte omaniku puhul hõlmab kontroll kutsetunnistuse kehtivuse uurimist (vajaduse korral). Ettevõtte tasandil hõlmab kontroll ettevõtte registreerimistõendi kehtivuse, volitamata või eksitavate äritavade kohta käiva tõendusmaterjali ning kutsetunnistuse kehtivuse uurimist (vajaduse korral).

Kinnitamiskriteeriumid

Kinnitamisotsused põhinevad järgmisel.

 1. Täielikel ja täpsetel vastustel kõikidele kinnitamisega seotud küsimustele.
 2. Riiklike dokumentide (nt kutsetunnistuste) ausal ja ajakohasel avalikustamisel.  
 3. Kõikide Google Adsi ja täpsema kinnitamise eeskirjade järgimisel.
 4. Teie ettevõtte litsentsimisoleku kinnitamisel (kui on kohaldatav).
 5. Tõendite puudumisel selle kohta, et teie ettevõte tegeleb volituseta, petturlike, eksitavate või tarbijatele muul viisil kahjulike tegevustega.

Teie ettevõte võidakse ka diskvalifitseerida mõnel muul põhjusel, mis vastab eespool toodud kinnitamiskriteeriumidele.

Koostöö täpsema kinnitamise protsessi raames

Täpsema kinnitamise viib läbi Google. Kui Google võtab teiega ühendust, peate koos ettevõtte esindajatega esitama ausa, täieliku ja täpse teabe. Peate ka nõustuma videointervjuus osalemisega ja selle video salvestamisega.

Uuesti kinnitamine

Kui teie ettevõte on kinnitatud, võidakse teil paluda uuesti kinnitamise norme järgida kord iga 12 kuu järel. Teil võidakse ka paluda ettevõte uuesti kinnitada, kui esineb olulisi muudatusi (nt olete kolinud uude asukohta või muutnud veebisaiti).

Auditid

Google võib täpsema kinnitamise normide järgimise tagamiseks läbi viia auditeid. Heas kirjas püsimiseks tehke kõigi audititega täielikku koostööd.

Apellatsiooni esitamine

Google'iga on alati võimalik ühendust võtta, et anda teada vigadest või ebatäpsustest või reageerida muul viisil oma ettevõtte kinnitamise tulemustele. Kui teie taotlus lükatakse tagasi, saadetakse taotluses esitatud e-posti aadressile meiliteatis ja teil on võimalus esitada apellatsioon. Võite apellatsiooni esitada ainult ühe korra, mistõttu on enne seda soovitatav need eeskirjad põhjalikult üle vaadata.

Privaatsus

Google järgib kogu kinnitamisega seotud teabe käitlemisel oma privaatsuseeskirju.

Nõutavad avalikustamised

Google'ile ja selle kasutajatele esitatav teave peab olema täpne, täielik ning see ei tohi olla eksitav. Nõuded erinevad olenevalt ärimudelist ja hõlmavad järgmist.

Hinnateabe täpsus

 Green check Kõik klientidele esitatavad hinnad peavad sisaldama kõiki kohaldatavaid tasusid, tarnekulusid, lisatasusid ja makse. Teenuste puhul, mille hinnad erinevad, peab olema kuvatud tüüpiliste hindade vahemik. See vahemik peaks kajastama nii minimaalseid kui ka maksimaalseid kogukulusid, mida kliendid võivad maksta.

Sooduspakkumiste läbipaistvus ja kättesaadavus

 Green check Kõikide teie reklaamides või veebisaidil reklaamitavate kupongide, allahindluste või fikseeritud summaga pakkumiste juures peab olema vastav kirjeldus selle kohta, mida pakkumine sisaldab ja mida ei sisalda. Näiteks väitele „Uute garaažiuste paigaldamine 499 dollari eest“ peavad olema lisatud üksikasjad selle kohta, millist tüüpi garaažiustele see kehtib ja millised on pakkumise piirangud.

 Green check Teie reklaamides või veebisaidil reklaamitavad pakkumised, teenused või tooted peavad olema reklaami esitamise ajal kättesaadavad.

Ettevõtte identiteedi täpsus

 Green check Klientidele esitatav identiteet peab olema ettevõtte tõene ja täpne juriidiline nimi või registreeritud fiktiivne ettevõtte nimi.

 Green check Ettevõtte identiteet peab olema selgelt kuvatud kohtades, kus kliendid võivad õigustatult eeldada, et see on nähtav. Näiteks peaks teie ettevõtte nimi olema nähtav teie poefassaadil, kui teil see on.

 Green check Google võib teie ettevõtte identiteedi kinnitamiseks nõuda dokumente, näiteks DBA registreerimissertifikaati.

Ettevõtte kinnitamisega seotud taotluste rahuldamine

 Green check Google'il võib vahel olla teie ettevõtte või dokumentide kohta lisaküsimusi. Vastake nendele küsimustele kiiresti ja täpselt.

 Green check Google võib ettevõtte aadressi ja muude üksikasjade kinnitamiseks nõuda dokumente.

Keelatud toimingud

Pakutavate teenuste kohta esitatav teave peab olema täpne. Teavet ettevõtte või pakutavate teenuste kohta ei tohi mingil viisil varjata ega valesti esitada. Lisaks ei tohi teie ettevõte käituda ebausaldusväärselt, eksitavalt ega petturlikult. Keelatud on järgmised toimingud.

Valeandmete esitamine

Kasutajate õhutamine raha või teavet loovutama valel või ebaselgel ettekäändel.

Vale või tahtlikult ebamäärase identiteedi, ettevõtte nime või kontaktteabe esitamine.

Akrediteerimise, organisatsiooni liikmesuse, kindlustuse või litsentsimisolekuga seotud valeväidete esitamine.

Ebarealistlikud reageerimisajad

Kiirete reageerimisaegade väiteid, mis ei vasta tõenäoliselt alati tõele ja mida ei saa garanteerida, ei tohi lisada tekstreklaamidesse ega sihtlehtedele.

Hinnateave tekstreklaamides

Klienditeeninduskõnede tasusid ning miinimum- või alghindu ei tohi tekstreklaamidesse lisada.

Allahindlusi ja kuponge ei tohi lisada tekstreklaamidesse, mis reklaamivad avarii- või remonditeenuseid.

Garantiid

Kui teie reklaamides või veebisaidil mainitakse teenustega seotud garantiisid, peab sama leht sisaldama asjakohaste nõuete ja tingimuste, välistuste ning nõude esitamise juhiste linki.

Klientide arvustuste mõjutamine

Ei ole lubatud muuta ega muul viisil mõjutada klientide arvustusi, mis on kirjutatud teie või teie konkurentide teenuste kohta.

Google'i brändingu ja kaubamärkide volitamata kasutamine

Google'i logo ja muude brändielementide loata kasutamine on keelatud. Kui soovite Google’i bränditunnuseid oma veebisaidil või muudes avalikes materjalides kasutada, lugege Google'i brändide kasutamise juhiseid.

Eeskirjade rikkumise tagajärjed

Meie eeskirjade rikkumisel võidakse teie ettevõtte kinnitamise olek ajutiselt või alaliselt tühistada, mis tähendab, et teil on Google'is reklaamimine osaliselt või täielikult keelatud.

Kui nii juhtub, teavitab Google teid sellest meili teel. Kui rikkumine on parandatav, selgitatakse meilis muudatusi, mida peate reklaamimise jätkamiseks tegema.

Ainult Google Adsis reklaamijatele kehtivad eeskirjad

Värskendatud teabe esitamise kohustus

Kui teie ettevõte on kinnitatud, peate Google'it viivitamata teavitama muutunud asjaoludest, mis võivad eelmise kinnitamise tulemust mõjutada. (Näide: üks teie riiklikult väljastatud litsentsidest aegub, on peatatud või pole mõnel muul viisil kehtiv.)

Muutunud asjaoludest teavitamiseks täitke täpsema kinnitamise taotlusvorm.

Koondsaidid või potentsiaalsete klientide leidmise võrgustikud

Silmapaistev ja täpne hinnateave

 • Koondsaitide või potentsiaalsete klientide leidmise võrgustike veebisaidil peab olema selgelt avalikustatud kõigi reklaamitavate teenuste tüüpiline hinnavahemik. See teave peab olema hõlpsalt nähtav ja selgelt välja toodud veebisaidi ülemisel viiendikul (lehe ülaosas), sh veebisaidi arvuti- ja mobiiliversioonide avalehel ning sihtlehtedel. Avalikustamisteavet ei tohi esitada suletava märguandena ja teavituse font peab olema vähemalt sama suur kui lehe enamikul tekstil.

Ettevõtte kontaktteave

 • Ettevõtte juriidiline aadress peab olema veebisaidil kuvatud kas iga lehe jaluses või lehel „Võtke meiega ühendust“, „Teave meie kohta“ või samaväärsel lehel.

Ettevõtte kinnitamisega seotud taotluste rahuldamine

 • Taotluse korral peate Google'ile esitama ajakohased tõendid tegevusloa, kindlustuse, sidemete ja muude seotud nõuete kohta.

Täpsema kinnitamise kohta lisateabe saamiseks täitke täpsema kinnitamise taotlusvorm. Vaadake lisateavet Google Adsi eeskirjade kohta.

Ainult kohalikes teenustes reklaamijatele kehtivad eeskirjad

Kliendisuhted

Kui olete teenuseosutaja, siis ei ole teie kliendid Google’i kliendid. Te ei tohi väita, et töötate Google'i heaks, ning te ei tohi Google'it kaasata teie ja teie klientide vaheliste klienditeenindusega seotud probleemide lahendamisse. Vaidluse tekkimisel võib klient kasutada Google'it alternatiivse teenusepakkuja leidmiseks, kuid Google ei aita lahendada teie ja teie kliendi vahelisi probleeme.

Google ei soovita teenuste hindu ega tasusid ega pea teie klientidega hindade osas läbirääkimisi.

Klientidega suhtlevate töötajate koolitamise, juhendamise, jälgimise, hindamise ja distsiplineerimise eest vastutate ainult teie. Tõsine või korduv negatiivne klientide tagasiside (või korduv suutmatus klientide taotlustele kiiresti vastata) võib kaasa tuua madalama asetuse (kuni selleni, et teie kirjet ei pruugita üldse näidata). Vääritu või korduv sobimatu käitumine klientidega (nt kehtetu tegevus, kriminaalne tegevus, suur varaline kahju või muu seotud väärkäitumine) võib kaasa tuua teenuse osutamise viivitamatu peatamise või lõpetamise.

Vastutate ainuisikuliselt selle eest, millised kliendid vastu võtta ja millised tagasi lükata. Google näitab teie kirjeid oma platvormil ja ülejäänu on teie enda otsustada.

Tasub teada

Google ei tee ettekirjutusi selle kohta, kuidas oma kliente valite. Seetõttu ei saa te klientidele väita, et Google ütles teile ette, millised taotlused vastu võtta või tagasi lükata. Ärge üritage vihjata, et Google mõjutab teie teenuste hinnakujundust või nende teenuste osutamist.

Värskendatud teabe esitamise kohustus

Kui teie ettevõte on kinnitatud, peate Google'it viivitamata teavitama muutunud asjaoludest, mis võivad eelmise kinnitamise tulemust mõjutada. (Näide: üks teie riiklikult väljastatud litsentsidest aegub, on peatatud või pole mõnel muul viisil kehtiv.)

Muutunud asjaoludest teavitamiseks täitke täpsema kinnitamise taotlusvorm.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü