Πολιτικές Σύνθετης επαλήθευσης

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι πολιτικές Σύνθετης επαλήθευσης της Google συμβάλλουν στη μείωση της μη έγκυρης δραστηριότητας και διασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις τοπικών επιχειρήσεων είναι συναφείς και χρήσιμες, καθώς και ότι οδηγούν σε μια θετική εμπειρία. Οι διαφημιζόμενοι του Google Ads και των Τοπικών υπηρεσιών, οι οποίοι προωθούν υπηρεσίες σε συγκεκριμένους κλάδους, θα χρειαστεί να ολοκληρώσουν τη διαδικασία Σύνθετης επαλήθευσης. 

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις πολιτικές Σύνθετης επαλήθευσης της Google. Ορισμένες από αυτές τις πολιτικές ισχύουν τόσο για το Google Ads όσο και για τις Τοπικές υπηρεσίες, ενώ υπάρχουν ορισμένες που ισχύουν μόνο για τους διαφημιζομένους του Google Ads και άλλες που ισχύουν μόνο για τους διαφημιζομένους των Τοπικών υπηρεσιών

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η Σύνθετη επαλήθευση

Google Ads και Τοπικές υπηρεσίες:

 • Υπηρεσίες θυρών γκαράζ: Ηνωμένες Πολιτείες
 • Υπηρεσίες κλειδαρά: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς

Πολιτικές που ισχύουν για τους διαφημιζομένους του Google Ads και των Τοπικών υπηρεσιών

Σημείωση: Οι διαφημιζόμενοι οι οποίοι προωθούν επιχειρήσεις στις κατηγορίες και στις χώρες που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες οδηγίες:

 • Τοπικοί και ομοσπονδιακοί νόμοι και κανονισμοί: Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς οι οποίοι σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχετε. Πρέπει, επίσης, να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές απαιτήσεις αδειοδότησης ή άλλες κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα τέλη αποζημίωσης, τα τέλη αδειοδότησης ή τα κανονιστικά τέλη, για το κόστος ασφάλισης ή για οποιοδήποτε άλλο σχετικό κόστος που πρέπει να καταβάλλετε, καθώς και για τις νομικές υποχρεώσεις που πρέπει να αναλαμβάνετε ως πάροχος υπηρεσιών.
 • Περιορισμοί ηλικίας: Τόσο εσείς όσο και όλοι οι πελάτες σας πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.
 • Απασχόληση: Δεν επιτρέπεται να δηλώνετε ή να υπονοείτε σε κανέναν ότι είστε υπάλληλος της Google ή των συνδεδεμένων εταιρειών της ή ότι απασχολείστε με άλλον τρόπο από την Google ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Πρέπει πάντα να διασφαλίζετε ότι η κατηγοριοποίηση και η πληρωμή κάθε μέλους της ομάδας σας γίνεται όπως ενδείκνυται σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία που ισχύει στη δικαιοδοσία σας.
 • Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google: Μάθετε περισσότερα
 • Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Σύνθετης επαλήθευσης: Μάθετε περισσότερα

Οι διαφημιζόμενοι οι οποίοι προωθούν επιχειρήσεις στις κατηγορίες και στις χώρες που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις Σύνθετης επαλήθευσης της Google που περιγράφονται παρακάτω.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία Σύνθετης επαλήθευσης

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Σύνθετης επαλήθευσης, η Google ελέγχει τον λογαριασμό σας στο Google Ads (αν υπάρχει), δεδομένα που διατίθενται δημόσια (π.χ. βεβαιώσεις εγγραφής σε κρατικά μητρώα και επαγγελματικές άδειες), καθώς και συνεντεύξεις μέσω βιντεοκλήσης που διενεργούνται από την Google. Όσον αφορά τον κάτοχο επιχείρησης, ο έλεγχος περιλαμβάνει έρευνα σχετικά με την εγκυρότητα επαγγελματικής άδειας (κατά περίπτωση). Σε επίπεδο εταιρείας, ελέγχεται η εγκυρότητα της εγγραφής επιχείρησης, η απουσία αποδεικτικών στοιχείων για μη νόμιμες ή μη εξουσιοδοτημένες επιχειρηματικές πρακτικές, καθώς και η εγκυρότητα επαγγελματικής άδειας (κατά περίπτωση).

Κριτήρια επαλήθευσης 

Οι αποφάσεις επαλήθευσης βασίζονται στα εξής:

 1. Πλήρεις και ακριβείς απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την επαλήθευση.
 2. Αληθείς και ενημερωμένες γνωστοποιήσεις σχετικά με κρατικά έγγραφα, όπως είναι οι επαγγελματικές άδειες.  
 3. Συμμόρφωση με όλες τις πολιτικές του Google Ads και της Σύνθετης επαλήθευσης.
 4. Επιβεβαίωση της κατάστασης αδειοδότησης της επιχείρησής σας, κατά περίπτωση.
 5. Απουσία αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με τα οποία η επιχείρησή σας εφαρμόζει μη εξουσιοδοτημένες, παραπλανητικές, δόλιες ή με άλλον τρόπο επιβλαβείς για τους καταναλωτές πρακτικές.

Η επιχείρησή σας ενδέχεται, επίσης, να αποκλειστεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο που σχετίζεται με τα κριτήρια επαλήθευσης τα οποία αναφέρονται παραπάνω.

Συμμόρφωση με τη διαδικασία Σύνθετης επαλήθευσης

Η διαδικασία Σύνθετης επαλήθευσης διενεργείται από την Google. Εσείς και οι εκπρόσωποι της επιχείρησής σας πρέπει να παράσχετε αληθείς, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες στην Google, όταν επικοινωνήσει μαζί σας. Επίσης, πρέπει να συμφωνήσετε να συμμετάσχετε σε μια συνέντευξη μέσω βιντεοκλήσης, η οποία θα καταγραφεί.

Εκ νέου επαλήθευση

Μετά την επαλήθευση της επιχείρησής σας, ίσως σας ζητηθεί να ολοκληρώνετε διαδικασίες εκ νέου επαλήθευσης μία φορά ανά 12 μήνες. Επίσης, ενδεχομένως σας ζητηθεί να επαληθεύσετε εκ νέου την επιχείρησή σας, αν προκύψουν σημαντικές αλλαγές, όπως αλλαγή τοποθεσιών ή ιστοτόπων.

Έλεγχοι

Η Google μπορεί να διενεργεί ελέγχους, προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες Σύνθετης επαλήθευσης. Για να διατηρηθεί η καλή κατάσταση, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε πλήρως με όλους τους ελέγχους.

Υποβολή αιτημάτων επανεξέτασης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Google, για να αναφέρετε τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες ή για να απαντήσετε με άλλον τρόπο στα αποτελέσματα της επαλήθευσης της επιχείρησής σας. Αν η αίτησή σας απορριφθεί, θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνεται στην αίτησή σας και θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης μόνο μία φορά. Συνεπώς, συνιστάται να εξετάσετε προσεκτικά τις πολιτικές αυτές, προτού προβείτε στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Απόρρητο

Κατά τη διαχείριση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με την επαλήθευση, η Google εφαρμόζει τη δική της Πολιτική απορρήτου.

Απαιτούμενες αποκαλύψεις

Οι πληροφορίες που παρέχετε στην Google και στους χρήστες της πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρεις και όχι παραπλανητικές. Οι απαιτήσεις διαφέρουν ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο και περιλαμβάνουν τα εξής:

Ακρίβεια των πληροφοριών τιμολόγησης:

 Green checkΤυχόν τιμές που εμφανίζονται στους πελάτες πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα ισχύοντα τέλη, τις χρεώσεις παράδοσης, τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και τους φόρους. Όσον αφορά τις υπηρεσίες για τις οποίες ισχύουν διάφορες τιμές, θα πρέπει να παρουσιάζεται ένα σύνηθες εύρος τιμών. Το εύρος αυτό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τόσο το ελάχιστο όσο και το μέγιστο συνολικό κόστος που αναμένεται να καταβάλουν οι πελάτες.

Διαφάνεια και διαθεσιμότητα προωθητικών προσφορών:

 Green checkΤυχόν κουπόνια, εκπτώσεις ή προσφορές ενιαίου τέλους που προωθούνται στις διαφημίσεις ή στον ιστότοπό σας πρέπει να περιλαμβάνουν την αντίστοιχη περιγραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην προσφορά, καθώς και εκείνων που εξαιρούνται από αυτήν. Για παράδειγμα, μια δήλωση όπως "Εγκατάσταση νέων θυρών γκαράζ με 499 €" θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο των θυρών γκαράζ οι οποίες περιλαμβάνονται στην προσφορά και τυχόν σχετικούς περιορισμούς.

 Green checkΟι προσφορές, οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προωθούνται στις διαφημίσεις ή στον ιστότοπό σας θα πρέπει να είναι διαθέσιμα επί του παρόντος.

Ακρίβεια ταυτότητας επιχείρησης:

 Green checkΗ ταυτότητα που παρουσιάζετε στους πελάτες πρέπει να είναι το πραγματικό και ακριβές, νόμιμο όνομα της επιχείρησής σας ή ένα καταχωρισμένο φανταστικό όνομα επιχείρησης.

 Green checkΗ ταυτότητα της επιχείρησής σας πρέπει να προβάλλεται καθαρά στα σημεία όπου οι πελάτες περιμένουν εύλογα να τη δουν. Για παράδειγμα, αν διαθέτετε φυσικό κατάστημα, το όνομα της επιχείρησής σας θα πρέπει να είναι ορατό σε κάποιον που βρίσκεται έξω από το κατάστημα.

 Green checkΗ Google μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά, για να επαληθεύσει την ταυτότητα της επιχείρησής σας, όπως ένα πιστοποιητικό εγγραφής σε μητρώο εμπορικών επωνυμιών (DBA).

Συμμόρφωση με αιτήματα σχετικά με την επαλήθευση της επιχείρησής σας:

 Green checkΑνά διαστήματα, η Google ενδέχεται να έχει επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την επιχείρηση ή τα έγγραφά σας. Φροντίστε να απαντάτε σε αυτές τις ερωτήσεις αμέσως και με ακρίβεια.

 Green checkΗ Google μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά, για να επαληθεύσει τη διεύθυνση και άλλα στοιχεία της επιχείρησής σας.

Απαγορευμένες πρακτικές

Πρέπει να παρέχετε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Δεν επιτρέπεται να αποκρύπτετε πληροφορίες ή να διατυπώνετε λανθασμένες δηλώσεις σχετικά με την επιχείρησή σας ή τις υπηρεσίες που παρέχετε, με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, η επιχείρησή σας δεν επιτρέπεται να επιδεικνύει αναξιόπιστη ή παραπλανητική συμπεριφορά. Απαγορεύονται οι ακόλουθες πρακτικές:

Παραπλανητική περιγραφή:

Δελεασμός των χρηστών με ψευδείς ή ασαφείς προφάσεις, ώστε να καταβάλουν χρήματα ή να παράσχουν πληροφορίες.

Παρουσίαση ψευδούς ή σκόπιμα ασαφούς ταυτότητας, ονόματος επιχείρησης ή στοιχείων επικοινωνίας.

Διατύπωση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με κατάσταση έγκρισης, συμμετοχής σε οργανισμό, ασφάλισης ή αδειοδότησης.

Μη ρεαλιστικός χρόνος απόκρισης:

Σε διαφημίσεις με κείμενο ή σελίδες προορισμού δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ισχυρισμοί για εξαιρετικά σύντομο χρόνο απόκρισης ο οποίος δεν είναι δυνατό ή πιθανό να τηρείται πάντα.

Πληροφορίες τιμολόγησης σε διαφημίσεις με κείμενο:

Σε διαφημίσεις με κείμενο δεν πρέπει να περιλαμβάνονται τέλη κλήσεων για υπηρεσίες και ελάχιστες ή αρχικές τιμές.

Σε διαφημίσεις με κείμενο που προωθούν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή υπηρεσίες επισκευής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται εκπτώσεις και κουπόνια.

Εγγυήσεις:

Αν στις διαφημίσεις ή στον ιστότοπό σας αναφέρεται οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με τις υπηρεσίες σας, η αντίστοιχη σελίδα πρέπει να περιέχει έναν σύνδεσμο προς τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τις οδηγίες για την υποβολή αξίωσης.

Άσκηση επιρροής σε κριτικές πελατών:

Δεν πρέπει να παρεμβαίνετε σε κριτικές πελατών σχετικά με τις υπηρεσίες σας ή τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών σας ή να τροποποιείτε ή να παραποιείτε με άλλον τρόπο τις εν λόγω κριτικές.

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της επωνυμίας και των εμπορικών σημάτων της Google:

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογότυπο ή άλλα στοιχεία μάρκας της Google χωρίς άδεια. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε χαρακτηριστικά επωνυμίας της Google στον ιστότοπό σας ή σε άλλο δημόσιο υλικό, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης επωνυμίας της Google.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης των πολιτικών μας

Αν παραβείτε τις πολιτικές μας, ενδέχεται να ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά η κατάσταση επαλήθευσης της επιχείρησής σας, με αποτέλεσμα να χάσετε εν μέρει ή εντελώς τη δυνατότητα να διαφημίζεστε στο Google. 

Αν συμβεί αυτό, θα λάβετε ειδοποίηση από την Google μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν η παράβαση μπορεί να επιλυθεί, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιγράφονται οι αλλαγές που θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε, προκειμένου να συνεχίσετε να διαφημίζεστε.

Πολιτικές που ισχύουν μόνο για τους διαφημιζόμενους του Google Ads

Υποχρέωση παροχής ενημερωμένων πληροφοριών

Μετά την επαλήθευση της εταιρείας σας, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την Google σχετικά με τυχόν μεταβολή των περιστάσεων, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα της προηγούμενης επαλήθευσης. (Παράδειγμα: Μία από τις κρατικές άδειες που διαθέτετε έχει λήξει, έχει ανασταλεί ή έχει πάψει με άλλον τρόπο να ισχύει.)

Για να αναφέρετε μεταβληθείσες περιστάσεις, συμπληρώστε μια φόρμα αιτήματος για τη Σύνθετη επαλήθευση.

Ιστότοποι-αθροιστές ή δίκτυα δημιουργίας δυνητικών πελατών

Ευδιάκριτες και ακριβείς πληροφορίες τιμολόγησης:

 • Στους ιστοτόπους-αθροιστές ή στα δίκτυα δημιουργίας δυνητικών πελατών πρέπει να γνωστοποιείται με σαφήνεια το σύνηθες εύρος τιμών για όλες τις υπηρεσίες που διαφημίζονται στον αντίστοιχο ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ευδιάκριτες και να αναλύονται με σαφήνεια στο επάνω 20% (στο επάνω μέρος) της αρχικής σελίδας και σε οποιεσδήποτε σελίδες προορισμού, στις εκδόσεις του ιστοτόπου για υπολογιστές και για κινητά. Η εν λόγω αποκάλυψη δεν πρέπει να παρέχεται σε μορφή ειδοποίησης με δυνατότητα κλεισίματος και η γραμματοσειρά πρέπει να έχει μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο από το περισσότερο κείμενο στη σελίδα.

Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης:

 • Η νόμιμη διεύθυνση της επιχείρησης πρέπει να προβάλλεται στον ιστότοπο, είτε στο υποσέλιδο κάθε σελίδας είτε σε σελίδα επικοινωνίας, πληροφοριών ή σε αντίστοιχη σελίδα.

Συμμόρφωση με αιτήματα σχετικά με την επαλήθευση της επιχείρησής σας:

 • Κατόπιν αιτήματος, πρέπει να παράσχετε στην Google ενημερωμένο αποδεικτικό άδειας άσκησης επαγγέλματος, ασφάλισης, παροχής εγγυήσεων, καθώς και τυχόν άλλα απαιτούμενα έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Σύνθετη επαλήθευση, συμπληρώστε τη φόρμα αιτήματος για Σύνθετη επαλήθευση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές του Google Ads.

Πολιτικές που ισχύουν μόνο για τους διαφημιζομένους των Τοπικών υπηρεσιών

Σχέσεις με πελάτες

Η παροχή των υπηρεσιών σας στους πελάτες δεν τους καθιστά πελάτες της Google. Δεν επιτρέπεται να ισχυρίζεστε ότι εργάζεστε για την Google. Επίσης, δεν επιτρέπεται να εμπλέκετε την Google σε οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με υπηρεσίες τα οποία προκύπτουν ανάμεσα σε εσάς και τους πελάτες σας. Αν προκύψει κάποια διαφωνία, ο πελάτης μπορεί να βρει εναλλακτικό πάροχο υπηρεσιών μέσω της Google. Ωστόσο, η Google δεν θα συμβάλει στην επίλυση τυχόν ζητημάτων ανάμεσα σε εσάς και τον πελάτη σας.

Η Google δεν θα προτείνει τιμές ή τέλη για υπηρεσίες και δεν θα διαπραγματευτεί τιμές με τους πελάτες σας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εκπαίδευση, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την πειθαρχία των εργαζομένων που αλληλεπιδρούν με τους πελάτες. Αν λαμβάνετε από τους πελάτες σοβαρά ή επαναλαμβανόμενα αρνητικά σχόλια ή αν επανειλημμένα δεν απαντάτε άμεσα στα αιτήματα των πελατών, η καταχώρισή σας ενδέχεται να έχει χαμηλότερη κατάταξη (ή να μην εμφανίζεται καθόλου). Η επιθετική ή επανειλημμένα ακατάλληλη συμπεριφορά προς τους πελάτες (όπως μη έγκυρη δραστηριότητα, εγκληματική δραστηριότητα, εκτεταμένες υλικές ζημιές ή συναφές παράπτωμα) μπορεί να αποτελέσει αιτία για άμεση αναστολή ή τερματισμό.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι σχετικά με τους πελάτες που αποφασίζετε να δεχτείτε ή να απορρίψετε. Η Google θα εμφανίζει τις καταχωρίσεις σας στην πλατφόρμα της και εσείς θα λαμβάνετε όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις.

Έχετε υπόψη τα εξής

Η Google δεν υπαγορεύει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγετε τους πελάτες σας. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να υπαινίσσεστε στους πελάτες ότι η Google σάς υπέδειξε ποια αιτήματα να δεχτείτε ή να απορρίψετε. Φροντίστε να μην υπονοείτε ότι η Google επηρεάζει την τιμολόγηση των υπηρεσιών σας ή τον τρόπο παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Υποχρέωση παροχής ενημερωμένων πληροφοριών

Μετά την επαλήθευση της εταιρείας σας, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την Google σχετικά με τυχόν μεταβολή των περιστάσεων, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα της προηγούμενης επαλήθευσης. (Παράδειγμα: Μία από τις κρατικές άδειες που διαθέτετε έχει λήξει, έχει ανασταλεί ή έχει πάψει με άλλον τρόπο να ισχύει.)

Για να αναφέρετε μεταβληθείσες περιστάσεις, συμπληρώστε μια φόρμα αιτήματος για τη Σύνθετη επαλήθευση.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού