Fiyat öğesi koşulları

Google, Yardım Merkezi'nin çevrilmiş sürümlerini sunar. Ancak, çeviriler politikalarımızın içeriğini değiştiremez. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Fiyat öğeleri, kullanıcıların hangi reklamı tıklayacaklarına karar vermelerine yardımcı olmak için yapılandırılmış bilgiler sağlar. Fiyat öğeleri, standart Google Ads politikalarına ve aşağıdaki koşullara tabidir.

Başlık ve açıklamayla ilgili koşullar

Aşağıdakilere izin verilmez:

Başlık veya açıklamadaki fiyat bilgileri

Not: Bu politika, yerel yasaların gerektirdiği fiyat niteleyicileri için geçerli değildir. Bu tür niteleyiciler yasalarda belirtildiği şekilde dahil edilmelidir.

Başlık veya açıklamadaki tanıtım metni

Örnekler: Başlık kısmına "İndirim" ifadesini ve açıklamaya "Ücretsiz Gönderim" ifadesini ekleme

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

URL'yle ilgili koşullar

Aşağıdakilere izin verilmez:

İlişkili oldukları metin reklamla aynı nihai URL alanına yönlendirmeyen öğe URL'leri

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Markalarla ilgili koşullar

Aşağıdakilere izin verilmez:

Marka adları dışında öğe içeren başlıklar

İşletmenizin sunmadığı markaları içeren başlıklar

Başlıkta belirtilen markayla ilgili bilgilerden başka herhangi bir öğe içeren açıklamalar

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Etkinlikle ilgili koşullar

Aşağıdakilere izin verilmez:

Belirli etkinliklerle ilgili bilgilerden başka herhangi bir şey içeren üst bilgiler

Not: Etkinlik üst bilgileri, etkinlik tarihi, etkinlik yeri, etkinlik türü veya performansı gerçekleştiren hakkında bilgiler içerebilir.

Üst bilgide belirtilen etkinlikle ilgili ayrıntılardan başka herhangi bir şey içeren açıklamalar

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Konumla ilgili gereksinimler

Aşağıdakilere izin verilmez:

İşletmenizle alakalı konumların adlarından başka herhangi bir şey içeren üst bilgiler

Üst bilgide belirtilen konumla ilgili ayrıntılardan başka herhangi bir şey içeren açıklamalar

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Bölge/alan ilgili gereksinimler

Aşağıdakilere izin verilmez:

Bir şehrin veya bölgenin alt bölgeleri ya da semtlerinin adlarından başka herhangi bir şey içeren üst bilgiler

Üst bilgide belirtilen mahalleyle ilgili ayrıntılardan başka herhangi bir şey içeren açıklamalar

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Ürün kategorisiyle ilgili koşullar

Aşağıdakilere izin verilmez:

Ürün kategorilerinin adlarından başka herhangi bir şey içeren üst bilgiler

Üst bilgide belirtilen ürün kategorisiyle ilgili ayrıntılardan başka herhangi bir şey içeren açıklamalar

Düzeltme adımları: Ürün kategorisiyle ilgili koşullar

 1.  Yukarıdaki politikayı inceleyerek nelere izin verilmediğini öğrenebilirsiniz. Ürün kategorisi başlığının ayrı ayrı ürünler veya marka adlarını değil, yalnızca belirli bir ürün kategorisini belirttiğinden emin olun. Açıklama yalnızca ürün kategorisiyle ilgili ek ayrıntılar içermelidir.
 2. Öğeyi düzenleyerek bu politikaya uygun hâle getirin.
 • Öğeler sayfanızda, düzenlemek istediğiniz öğenin üzerine gelin.
 • Öğeyi düzenlemek için yanındaki kalem simgesini tıklayın.
 • İşlemi tamamladığınızda Kaydet'i tıklayın.

Öğe düzenlenip kaydedildikten sonra incelemeye gönderilir. Çoğu öğe 1 iş günü içinde incelense de daha kapsamlı bir inceleme gerektiğinde bu süre uzayabilir. Öğeyi doğru şekilde düzenlediğinize karar verirsek yayınlanmaya başlaması için onaylayabiliriz.

Bu ihlalleri düzeltemiyorsanız veya düzeltmemeyi seçtiyseniz, hesabınızın gelecekte çok fazla onaylanmamış uzantı bulunması nedeniyle askıya alınmasını önlemek için lütfen uzantınızı kaldırın.

Hizmetle ilgili koşullar

Aşağıdakilere izin verilmez:

Hizmet türleriyle ilgili ayrıntılardan başka herhangi bir şey içeren üst bilgiler

Üst bilgide belirtilen hizmetle ilgili ayrıntılardan başka herhangi bir şey içeren açıklamalar

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Hizmet kategorisiyle ilgili koşullar

Aşağıdakilere izin verilmez:

Hizmet kategorilerinden başka herhangi bir şey içeren üst bilgiler

Not: Kategoriler topluca, "Diş Tedavisi" veya "Araba tamiri" gibi farklı ama ilgili birkaç hizmeti açıklamalıdır.

Üst bilgide belirtilen hizmet kategorisiyle ilgili ayrıntılardan başka herhangi bir şey içeren açıklamalar

Sorun giderici: Hizmet kategorisiyle ilgili koşullar
 1. Yukarıdaki politikayı inceleyerek nelere izin verilmediğini öğrenebilirsiniz. Hizmet kategorisi başlığının, ilgili kategoriye giren her bir hizmeti değil, yalnızca belirli bir hizmet kategorisini belirttiğinden emin olun. Açıklama yalnızca hizmet kategorisiyle ilgili ek ayrıntılar içermelidir.
 2. Öğeyi düzenleyerek bu politikaya uygun hâle getirin.
  • Öğeler sayfanızda, düzenlemek istediğiniz öğenin üzerine gelin.
  • Öğeyi düzenlemek için yanındaki kalem simgesini tıklayın.
  • İşlemi tamamladığınızda Kaydet'i tıklayın.

  Öğe düzenlenip kaydedildikten sonra incelemeye gönderilir. Çoğu öğe 1 iş günü içinde incelense de daha kapsamlı bir inceleme gerektiğinde bu süre uzayabilir. Öğeyi doğru şekilde düzenlediğinize karar verirsek yayınlanmaya başlaması için onaylayabiliriz.

Bu ihlalleri düzeltemiyorsanız veya düzeltmemeyi seçtiyseniz, hesabınızın gelecekte çok fazla onaylanmamış uzantı bulunması nedeniyle askıya alınmasını önlemek için lütfen uzantınızı kaldırın.

Hizmet katmanıyla ilgili koşullar

Aşağıdakilere izin verilmez:

Bir hizmetin seviyelerinden başka herhangi bir şey içeren üst bilgiler

Üst bilgide belirtilen hizmet katmanıyla ilgili ayrıntılardan başka herhangi bir şey içeren açıklamalar

Sorun giderici: Hizmet katmanıyla ilgili koşullar
 1. Nelere izin vermediğimizi öğrenmek için yukarıdaki politikayı okuyun. Hizmet katma üst bilgisinin tek hizmetleri değil belirli hizmet seviyelerini ("3 yıldızlı otel" gibi) ifade ettiğinden emin olun. Açıklamanın yalnızca hizmet katmanıyla ilgili ek ayrıntılar içerdiğini kontrol edin.
 2. Bu politikaya uygun hale getirmek için uzantıyı düzenleyin.
  • Öğeler sayfanızda, düzenlemek istediğiniz öğenin üzerine gelin.
  • Öğeyi düzenlemek için yanındaki kalem simgesini tıklayın.
  • İşlemi tamamladığınızda Kaydet'i tıklayın.

  Öğe düzenlenip kaydedildikten sonra incelemeye gönderilir. Çoğu öğe 1 iş günü içinde incelense de daha kapsamlı bir inceleme gerektiğinde bu süre uzayabilir. Öğeyi doğru şekilde düzenlediğinize karar verirsek yayınlanmaya başlaması için onaylayabiliriz.

Bu ihlalleri düzeltemiyorsanız veya düzeltmemeyi seçtiyseniz, hesabınızın gelecekte çok fazla onaylanmamış uzantı bulunması nedeniyle askıya alınmasını önlemek için lütfen uzantınızı kaldırın.

İlgili politikalar ve sık karşılaşılan onaylanmama nedenleri

Aşağıdaki Google Ads politikaları özellikle fiyat öğelerine yöneliktir ve reklamların onaylanmadığı durumlar genellikle bu politikalarla ilişkilidir. Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Belirsiz alaka düzeyi

Tüm bilgilerin, reklamını yaptığınız ürün veya hizmetle alakalı olması gerekir. Örneğin, gönderilen tüm reklam alanları aynı reklamvereni temsil etmeli ve tanıtımı yapılan ürünle alakalı olmalıdır. Daha fazla bilgi için belirsiz alaka düzeyi ile ilgili politikayı inceleyin.

İçerik

Anlaşılırlık, doğru yazım, büyük harf ve simge kullanımıyla ilgili standart koşullar tüm reklamlar için geçerlidir. Daha fazla bilgi için İçerik Politikası'nı inceleyin.

Kullanılamayan teklifler

Ürün ve hizmetler doğru şekilde fiyatlandırılmalı, reklamın yönlendirdiği hedef sayfada kolayca bulunmalı ve başlık ile açıklamalara uygun olmalıdır. Daha fazla bilgi için Kullanılamayan Teklifler Politikası'nı inceleyin.

Ticari markalar

Google, ticari marka sahibinin şikayette bulunması üzerine reklam veya öğeleri kaldırabilir. Reklam metni, öğeler ve işletme bilgilerinde ticari markaların doğru şekilde kullanılmasıyla ilgili sorumluluk reklamverenlere aittir. Daha fazla bilgi için ticari marka politikasını inceleyin.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü