Wymagania dotyczące komponentów z cenami

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Komponenty z cenami przekazują użytkownikom uporządkowane informacje pomagające podjąć decyzję, którą reklamę kliknąć. Komponenty z cenami podlegają standardowym zasadom Google Ads i wymaganiom podanym poniżej.

Wymagania dotyczące nagłówka i tekstu

Nie zezwalamy na:

Informacje o cenie w nagłówku lub tekście

Uwaga: ta zasada nie dotyczy zastrzeżeń związanych z ceną, wymaganych przez przepisy obowiązujące w danym kraju. Te zastrzeżenia muszą być dołączone zgodnie z przepisami prawa.

Tekst promocyjny w nagłówku lub tekście

Przykłady: hasło „Wyprzedaż” w nagłówku lub „Bezpłatna wysyłka” w tekście

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Wymagania dotyczące adresów URL

Na co nie zezwalamy:

Adresy URL w komponentach prowadzące do innej domeny końcowego adresu URL niż reklama tekstowa, do której są dołączone

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Wymagania dotyczące marek

Nie zezwalamy na:

Nagłówki zawierające informacje inne niż nazwy marek

Nagłówki zawierające nazwy marek, których nie ma w ofercie Twojej firmy

Teksty zawierające informacje inne niż związane z marką wymienioną w nagłówku

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Wymagania dotyczące wydarzeń

Nie zezwalamy na:

Nagłówki zawierające informacje inne niż dotyczące konkretnych wydarzeń

Uwaga: nagłówek Wydarzenie może zawierać informacje o dacie wydarzenia, jego lokalizacji, typie lub wykonawcy.

Teksty zawierające jakiekolwiek informacje inne niż związane z wydarzeniem wymienionym w nagłówku

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Wymagania dotyczące lokalizacji

Nie zezwalamy na:

Nagłówki zawierające informacje inne niż nazwy lokalizacji powiązanych z Twoją działalnością

Teksty zawierające informacje inne niż związane z lokalizacją wymienioną w nagłówku

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Wymagania dotyczące dzielnicy

Nie zezwalamy na:

Nagłówki zawierające informacje inne niż nazwy podregionów lub dzielnic miejscowości

Teksty zawierające informacje inne niż związane z dzielnicą wymienioną w nagłówku

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Wymagania dotyczące kategorii produktów

Na co nie zezwalamy:

Nagłówki zawierające informacje inne niż nazwy kategorii produktów

Teksty zawierające informacje inne niż związane z kategorią produktów wymienioną w nagłówku

Rozwiązanie problemu: wymagania dotyczące kategorii produktów

 1.  Przeczytaj powyższe zasady, aby dowiedzieć się, na co nie zezwalamy. Upewnij się, że w nagłówku Kategoria produktów znajduje się tylko konkretna kategoria produktów, a nie nazwy poszczególnych produktów lub marek. Sprawdź, czy tekst zawiera wyłącznie dodatkowe informacje o danej kategorii produktów.
 2. Zmień komponent tak, aby był zgodny z tymi zasadami.
 • Na stronie Komponenty najedź kursorem na komponent, który chcesz edytować.
 • Kliknij ikonę ołówka obok komponentu, aby go edytować.
 • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Zmieniony i zapisany komponent trafi do sprawdzenia. Większość komponentów sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że komponent został poprawiony, zatwierdzimy go do wyświetlania.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń rozszerzenie, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych rozszerzeń.

Wymagania dotyczące usługi

Nie zezwalamy na:

Nagłówki zawierające informacje inne niż dotyczące typów usług

Teksty zawierające informacje inne niż związane z usługą wymienioną w nagłówku

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Wymagania dotyczące kategorii usługi

Na co nie zezwalamy:

Nagłówki zawierające informacje inne niż kategorie produktów

Uwaga: kategorie powinny zbiorczo opisywać różne ale powiązane ze sobą usługi, np. „Usługi stomatologiczne” lub „Warsztat samochodowy”.

Teksty zawierające informacje inne niż związane z kategorią usługi wymienioną w nagłówku

Rozwiązanie problemu: wymagania dotyczące kategorii usługi
 1. Przeczytaj powyższe zasady, aby dowiedzieć się, na co nie zezwalamy. Upewnij się, że w nagłówku Kategoria usług znajduje się tylko konkretna kategoria usług, a nie nazwy poszczególnych usług należących do tej kategorii. Sprawdź, czy tekst zawiera wyłącznie dodatkowe informacje o danej kategorii usług.
 2. Zmień komponent tak, aby był zgodny z tymi zasadami.
  • Na stronie Komponenty najedź kursorem na komponent, który chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok komponentu, aby go edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniony i zapisany komponent trafi do sprawdzenia. Większość komponentów sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że komponent został poprawiony, zatwierdzimy go do wyświetlania.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń rozszerzenie, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych rozszerzeń.

Wymagania dotyczące poziomu usług

Nie zezwalamy na:

Nagłówki zawierające informacje inne niż dotyczące poziomów usług

Teksty zawierające informacje inne niż związane z poziomem usługi wymienionym w nagłówku

Rozwiązanie problemu: wymagania dotyczące poziomu usług
 1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Upewnij się, że w nagłówku Poziom usługi znajduje się tylko konkretny poziom lub rozmiar usługi (np. „hotel 3-gwiazdkowy”), a nie poszczególne usługi. Sprawdź, czy tekst zawiera wyłącznie dodatkowe informacje o danym poziomie usługi.
 2. Zmień rozszerzenie tak, by było zgodne z tymi zasadami.
  • Na stronie Komponenty najedź kursorem na komponent, który chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok komponentu, aby go edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniony i zapisany komponent trafi do sprawdzenia. Większość komponentów sprawdzamy w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że komponent został poprawiony, zatwierdzimy go do wyświetlania.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować tych naruszeń, usuń rozszerzenie, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych rozszerzeń.

Powiązane zasady i najczęstsze przyczyny odrzucenia

Poniższe zasady Google Ads są szczególnie istotne w przypadku komponentów z cenami, a ich naruszenia są najczęstszą przyczyną odrzucania reklam. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Niska trafność

Wszystkie informacje powinny być związane z tym, co reklamujesz. Na przykład wszystkie przesłane pola reklam muszą odnosić się do tego samego reklamodawcy i być związane z reklamowanym produktem. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących niskiej trafności.

Wymagania redakcyjne

We wszystkich reklamach obowiązują standardowe wymagania związane z przejrzystością tekstu, poprawną pisownią oraz użyciem wielkich liter i symboli. Więcej informacji znajdziesz w zasadach redakcyjnych.

Niedostępne oferty

Produkty lub usługi muszą mieć podaną dokładną cenę, być łatwe do znalezienia na stronie docelowej reklamy i pasować do nagłówka i tekstu reklamy. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących niedostępnych ofert.

Znaki towarowe

Google może usunąć reklamy lub komponenty w odpowiedzi na skargę właściciela znaku towarowego. Reklamodawcy są odpowiedzialni za właściwe wykorzystanie znaków towarowych w tekście reklamy, komponentach i informacjach o firmie. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących znaków towarowych.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne