Požadavky na rozšíření o ceny

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Rozšíření o ceny uživatelům poskytují strukturované informace, které jim pomohou rozhodnout se, na kterou reklamu kliknout. Rozšíření o ceny se řídí standardními zásadami Google Ads a níže uvedenými požadavky.

Požadavky na záhlaví a popis

Nepovolujeme toto:

Informace o ceně v záhlaví nebo v popisu

Poznámka: Tato zásada se netýká kvalifikátorů ceny, které jsou vyžadovány místním právem. Takové kvalifikátory je třeba uvést v souladu se zákonem.

Propagační text v záhlaví nebo v popisu

Příklady: Uvedení výrazu „Sleva“ v záhlaví nebo fráze „Doprava zdarma“ v popisu

Požadavky na adresu URL

Nepovolujeme toto:

Adresy URL rozšíření, které nevedou na cílovou URL ve stejné doméně jako textové reklamy, k nimž jsou tato rozšíření připojena

Požadavky na značku

Nepovolujeme toto:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než názvy značek

Záhlaví obsahující značky, které vaše firma neprodává

Popisy obsahující cokoli jiného než informace o značce uvedené v hlavičce

Požadavky na událost

Nepovolujeme toto:

Záhlaví obsahující informace netýkající se konkrétních akcí

Poznámka: Záhlaví akcí mohou obsahovat informace o datu akce, místu jejího konání, druhu akce a účinkujících.

Popisy obsahující cokoli jiného než informace o akci uvedené v záhlaví

Požadavky na místo

Nepovolujeme toto:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než názvy míst týkajících se vaší firmy

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o místu uvedeném v záhlaví

Požadavky na známou oblast

Nepovolujeme toto:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než názvy podoblastí nebo čtvrtí města či regionu

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o oblasti uvedené v záhlaví

Požadavky na kategorii produktu

Nepovolujeme toto:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než názvy produktových kategorií

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o kategoriích produktů uvedených v záhlaví

Nástroj pro odstraňování problémů: požadavky na kategorii produktu
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se v nich, co nepovolujeme. Dbejte na to, aby v záhlaví kategorie produktů byla uvedena pouze konkrétní kategorie produktů a nikoli názvy jednotlivých produktů nebo značek. Dále zkontrolujte, zda popisy obsahují pouze další informace o příslušné kategorii.
 2. Upravte rozšíření, aby splňovalo naše zásady.
  • Na stránce Rozšíření přesuňte kurzor myši nad rozšíření, které chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle daného rozšíření a upravte ho.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až rozšíření upravíte a uložíte, bude odesláno ke kontrole. Většinu rozšíření zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě rozšíření, která vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste rozšíření upravili správně, schválíme ho. Poté se bude moci začít zobrazovat.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte své rozšíření, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých rozšíření.

Požadavky na skupinu produktů

Nepovolujeme toto:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než úrovně a velikosti produktů

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o úrovni produktu uvedené v záhlaví

Nástroj pro odstraňování problémů: požadavky na skupinu produktů
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se v nich, co nepovolujeme. Dbejte na to, aby záhlaví úrovně produktů obsahovalo pouze konkrétní úrovně nebo velikostí produktů (například „Deluxe“) a nikoli názvy jednotlivých produktů a značek. Zkontrolujte, zda popis obsahuje pouze podrobnosti o příslušné úrovni produktů.
 2. Upravte rozšíření, aby splňovalo naše zásady.
  • Na stránce Rozšíření přesuňte kurzor myši nad rozšíření, které chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle daného rozšíření a upravte ho.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až rozšíření upravíte a uložíte, bude odesláno ke kontrole. Většinu rozšíření zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě rozšíření, která vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste rozšíření upravili správně, schválíme ho. Poté se bude moci začít zobrazovat.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte své rozšíření, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých rozšíření.

Požadavky na službu

Nepovolujeme toto:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než typy služby

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o službě uvedené v záhlaví

Požadavky na kategorii služby

Nepovolujeme toto:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než kategorie služeb

Poznámka: Kategorie by měly být souhrnným označením několika různých, nicméně souvisejících, služeb, například „Zubní péče“ nebo „Opravy automobilů“.

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o kategorii služeb uvedené v záhlaví

Nástroj pro odstraňování problémů: požadavky na kategorii služby
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se v nich, co nepovolujeme. Dbejte na to, aby v záhlaví kategorie služeb byla uvedena pouze konkrétní kategorie služeb a nikoli názvy jednotlivých služeb do ní spadajících. Dále zkontrolujte, zda popisy obsahují pouze další informace o příslušné kategorii.
 2. Upravte rozšíření, aby splňovalo naše zásady.
  • Na stránce Rozšíření přesuňte kurzor myši nad rozšíření, které chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle daného rozšíření a upravte ho.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až rozšíření upravíte a uložíte, bude odesláno ke kontrole. Většinu rozšíření zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě rozšíření, která vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste rozšíření upravili správně, schválíme ho. Poté se bude moci začít zobrazovat.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte své rozšíření, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých rozšíření.

Požadavky na skupinu služeb

Nepovolujeme toto:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než úrovně služeb

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o úrovni služeb uvedené v záhlaví

Nástroj pro odstraňování problémů: požadavky na skupinu služeb
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se v nich, co nepovolujeme. Dbejte na to, aby záhlaví úrovně služeb obsahovalo pouze konkrétní úrovně služeb (například „3hvězdičkový hotel“) a nikoli názvy jednotlivých služeb. Zkontrolujte, zda popis obsahuje pouze podrobnosti o příslušné úrovni služeb.
 2. Upravte rozšíření, aby splňovalo naše zásady.
  • Na stránce Rozšíření přesuňte kurzor myši nad rozšíření, které chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle daného rozšíření a upravte ho.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až rozšíření upravíte a uložíte, bude odesláno ke kontrole. Většinu rozšíření zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě rozšíření, která vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Zjistíme-li, že jste rozšíření upravili správně, schválíme ho. Poté se bude moci začít zobrazovat.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte své rozšíření, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých rozšíření.

Související zásady a nejčastější důvody zamítnutí

Rozšíření o ceny se týkají zejména níže uvedené zásady služby Google Ads. Právě na jejich základě často dochází k zamítnutí reklam. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Nejasná souvislost

Veškeré informace by se měly vztahovat k tomu, co inzerujete. Všechna pole odeslané kreativy musí například reprezentovat stejného inzerenta a musí souviset s propagovaným produktem. Další informace naleznete v zásadách ohledně nejasné souvislosti.

Publikační požadavky

Na všechny reklamy se vztahují standardní požadavky ohledně srozumitelnosti, pravopisu a správného používání velkých písmen a symbolů. Další informace naleznete v publikačních zásadách.

Nedostupné nabídky

Výrobky či služby by měly mít přesné ceny, měly by být snadno dohledatelné na cílové stránce reklamy a měly by odpovídat nadpisům a popisům. Další informace uvádějí zásady ohledně nedostupných nabídek.

Ochranné známky

Společnost Google může odstraňovat reklamy nebo rozšíření v reakci na stížnosti vlastníků ochranných známek. Za správné použití ochranných známek v textu reklamy, podkladech a údajích o firmě odpovídají inzerenti. Další informace najdete v zásadách používání ochranných známek.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?