Požadavky na ceny

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Cenové podklady uživatelům poskytují strukturované informace, které jim pomohou rozhodnout se, na kterou reklamu kliknout. Cenové podklady podléhají standardním zásadám Google Ads a níže uvedeným požadavkům.

Požadavky na záhlaví a popis

Není povoleno:

Informace o ceně v záhlaví nebo v popisu

Poznámka: Tato zásada se netýká bližšího vymezení podmínek platnosti ceny, které jsou vyžadovány místním právem. Takové podmínky je třeba uvést v souladu se zákonem.

Propagační text v záhlaví nebo v popisu

Příklady: Uvedení výrazu „Sleva“ v záhlaví nebo fráze „Doprava zdarma“ v popisu

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Požadavky na adresy URL

Nejsou povoleny následující situace:

Adresy URL podkladů, které nevedou na cílovou URL ve stejné doméně jako textové reklamy, k nimž jsou tyto podklady připojeny

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Požadavky na značku

Není povoleno:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než názvy značek

Záhlaví obsahující značky, které vaše firma neprodává

Popisy obsahující cokoli jiného než informace o značce uvedené v záhlaví

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Požadavky na událost

Není povoleno:

Záhlaví obsahující informace netýkající se konkrétních akcí

Poznámka: Záhlaví akcí mohou obsahovat informace o datu akce, místu jejího konání, druhu akce a účinkujících.

Popisy obsahující cokoli jiného než informace o akci uvedené v záhlaví

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Požadavky na lokalitu

Není povoleno:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než názvy míst týkajících se vaší firmy

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o místu uvedeném v záhlaví

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Požadavky na známou oblast

Není povoleno:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než názvy podoblastí nebo čtvrtí města či regionu

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o oblasti uvedené v záhlaví

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Požadavky na kategorie produktů

Nejsou povoleny následující situace:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než názvy produktových kategorií

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o kategoriích produktů uvedených v záhlaví

Nástroj pro odstraňování problémů: požadavky na kategorii produktu

 1.  Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se v nich, co nepovolujeme. Dbejte na to, aby v záhlaví kategorie produktů byla uvedena pouze konkrétní kategorie produktů, a nikoli názvy jednotlivých produktů nebo značek. Dále zkontrolujte, zda popisy obsahují pouze další informace o příslušné kategorii.
 2. Upravte podklad, aby splňoval naše zásady.
 • Na stránce Podklady umístěte ukazatel myši na podklad, který chcete upravit.
 • Klikněte na ikonu tužky vedle podkladu a upravte ho.
 • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

Až podklad upravíte a uložíte, bude odeslán ke kontrole. Většinu podkladů zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud zjistíme, že jste podklad upravili správně, schválíme ho. Poté se bude moci začít zobrazovat.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte své rozšíření, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých rozšíření.

Požadavky na službu

Není povoleno:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než typy služby

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o službě uvedené v záhlaví

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Požadavky na kategorie služeb

Nejsou povoleny následující situace:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než kategorie služeb

Poznámka: Kategorie by měly být souhrnným označením několika různých, nicméně souvisejících, služeb, například „Zubní péče“ nebo „Opravy automobilů“.

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o kategorii služeb uvedené v záhlaví

Nástroj pro odstraňování problémů: požadavky na kategorii služby
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se v nich, co nepovolujeme. Dbejte na to, aby v záhlaví kategorie služeb byla uvedena pouze konkrétní kategorie služeb, a nikoli názvy jednotlivých služeb do ní spadajících. Dále zkontrolujte, zda popisy obsahují pouze další informace o příslušné kategorii.
 2. Upravte podklad, aby splňoval naše zásady.
  • Na stránce Podklady umístěte ukazatel myši na podklad, který chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle podkladu a upravte ho.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až podklad upravíte a uložíte, bude odeslán ke kontrole. Většinu podkladů zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud zjistíme, že jste podklad upravili správně, schválíme ho. Poté se bude moci začít zobrazovat.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte své rozšíření, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých rozšíření.

Požadavky na skupinu služeb

Není povoleno:

Záhlaví obsahující cokoli jiného než úrovně služeb

Popisy obsahující cokoli jiného než podrobnosti o úrovni služeb uvedené v záhlaví

Nástroj pro odstraňování problémů: požadavky na skupinu služeb
 1. Přečtěte si výše uvedené zásady. Dozvíte se v nich, co nepovolujeme. Dbejte na to, aby záhlaví úrovně služeb obsahovalo pouze konkrétní úrovně služeb (například „3hvězdičkový hotel“) a nikoli názvy jednotlivých služeb. Zkontrolujte, zda popis obsahuje pouze podrobnosti o příslušné úrovni služeb.
 2. Upravte rozšíření, aby splňovalo naše zásady.
  • Na stránce Podklady umístěte ukazatel myši na podklad, který chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle podkladu a upravte ho.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

  Až podklad upravíte a uložíte, bude odeslán ke kontrole. Většinu podkladů zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud zjistíme, že jste podklad upravili správně, schválíme ho. Poté se bude moci začít zobrazovat.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte své rozšíření, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých rozšíření.

Související zásady a časté důvody zamítnutí

Cenových podkladů se týkají zejména níže uvedené zásady služby Google Ads. Právě na jejich základě často dochází k zamítnutí reklam. Další informace o tom, co se stane, když naše zásady porušíte

Nejasná souvislost

Veškeré informace by se měly vztahovat k tomu, co inzerujete. Všechna odeslaná pole reklamy musí například reprezentovat stejného inzerenta a musí souviset s propagovaným produktem. Další informace najdete v zásadách ohledně nejasné souvislosti.

Publikační požadavky

Na všechny reklamy se vztahují standardní požadavky ohledně srozumitelnosti, pravopisu a správného používání velkých písmen a symbolů. Další informace najdete v publikačních zásadách.

Nedostupné nabídky

Výrobky či služby by měly mít přesné ceny, měly by být snadno dohledatelné na cílové stránce reklamy a měly by odpovídat nadpisům a popisům. Další informace najdete v zásadách týkajících se nedostupných nabídek.

Ochranné známky

Společnost Google může odstraňovat reklamy nebo podklady v reakci na stížnosti vlastníků ochranných známek. Za správné použití ochranných známek v textu reklamy, podkladech a údajích o firmě odpovídají inzerenti. Další informace najdete v zásadách používání ochranných známek.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka