Zasady dotyczące kierowania na listę klientów

Na początku czerwca 2016 r. zmieniliśmy zasady Google Ads dla reklamodawców korzystających z kierowania na listę klientów. Uspójniliśmy je z zasadami dotyczącymi reklam opartych na zainteresowaniach w odniesieniu do informacji poufnych związanych z poglądami lub powiązaniami politycznymi w Stanach Zjednoczonych.

(Opublikowano w czerwcu 2016 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?