Ændringer af politikken vedrørende indhold i Gmail-annoncer

I bestræbelserne på at sikre større ensartethed på tværs af annoncemålretningsprodukter opdaterer vi i slutningen af maj eller begyndelsen af juni 2016 vores politikker vedrørende indhold i Gmail-annoncer, så de er i tråd med Googles indholdspolitikker vedrørende interessebaseret annoncering. Når denne ændring indføres, fjernes de aktuelle politikker vedrørende forbudt indhold i Gmail-annoncer, og Gmail-annoncer er derefter udelukkende omfattet af vores indholdspolitikker vedrørende interessebaseret annoncering.

Dette er en global politikændring.

Hvilke konsekvenser får denne ændring mht. Gmail-annoncer for dig?

Vi udfaser en række andre politikker vedrørende indhold i Gmail-annoncer, så man som annoncør får mulighed for at oprette Gmail-annoncer inden for følgende indholdskategorier:
 • Indhold relateret til et alkoholbrand
 • Indhold, der er relateret til målretning ud fra kropstype eller personlighed
  • Eksempler: Antiældning, rynkebehandling, store størrelser og rund
  • Bemærk! Negative bemærkninger om brugeren, f.eks. nedgørelse på grund af fedme, er fortsat forbudt i henhold til politikken vedrørende interessebaseret annoncering.
 • Produkter og tjenester, der promoverer vægttab i forbindelse med slankekure og motion
  • Bemærk! Annoncering for slankeprodukter, hvor der gøres forsøg på at lokke brugeren til at købe produktet ved hjælp af usandsynlige resultater, er fortsat forbudt i henhold til Google Ads-politikken vedrørende vildledende eller urealistiske promoveringer.
 • Produkter og tjenester med henblik på undersøgelse af brud på sikkerheden
  • Eksempel: "Vi kan hjælpe dig med at finde stjålne data."
 • Kilder til data fra offentlige registre vedrørende en person eller ejendom
  • Eksempel: "Gratis søgning i offentlige registre."
 • Produkter og tjenester med relation til spirituelle evner og spirituel vejledning
  • Eksempler: mysticisme, clairvoyance og magi

Vigtige oplysninger om kommende ændringer af politikkerne vedrørende interessebaseret annoncering

Inden politikkerne vedrørende Gmail-annoncer rettes ind efter politikkerne vedrørende interessebaseret annoncering, foretages der også ændringer af sidstnævnte, bl.a. designmæssige ændringer.

Formålet med disse ændringer er at give såvel annoncører som brugere et bedre overblik over vores politikker vedrørende interessebaseret annoncering. Der foretages følgende ændringer:

 • Bedre indblik i, hvorfor vi har hver enkelt indholdspolitik
 • Flere politikeksempler for at give et bedre overblik
 • Mere udførlige politikdefinitioner

Vi indfører også nye indholdspolitikker vedrørende interessebaseret annoncering, og som konsekvens heraf må annoncører ikke længere målrette annoncer mod brugere ud fra nedenstående oplysninger. Annoncens indhold må desuden ikke være relateret til nedenstående emner. Når politikkerne vedrørende Gmail-annoncer rettes ind efter politikkerne vedrørende interessebaseret annoncering, gælder disse politikker også for Gmail-annoncer:

 • Personlig modgang med relation til misbrug og traume
  • Eksempler: Tjenester vedrørende krisecentre, offerrådgivning eller lignende
 • Brugeridentitet relateret til potentielt marginaliserede sociale grupper
  • Eksempler: Immigrationstjenester eller juridisk rådgivning for flygtninge
 • Brugeridentitet relateret til identifikation af transkønnede
  • Eksempler: Oplysninger om kønsskifte eller advokater, der fører sager i forbindelse med diskrimination af transkønnede
Når den nye politik vedrørende interessebaseret annoncering er trådt i kraft, opdateres beskrivelsen af politikken vedrørende interessebaseret annoncering, så den afspejler disse ændringer.

Indsendt i april 2016

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?