Промени в правилата за съдържанието на рекламите в Gmail

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Кампаниите с реклами в Gmail вече са „само за четене“, което означава, че рекламодателите няма да могат да създават нови кампании в Gmail или да правят промени в съществуващи кампании. Включително няма да могат да редактират съществуващи реклами в Gmail.

За да продължите да показвате реклами в Gmail, препоръчваме да създадете кампания за откриване. Рекламите за откриване Ви дават възможност да разширите обхвата си от Gmail към други платформи на Google, които достигат до 3 милиарда души месечно и включват YouTube и Discover. Научете повече за създаването и управлението на реклами за откриване

Стремежът ни е да постигнем по-добра последователност за различните продукти с насочване на реклами, затова в края на май и началото на юни 2016 г. правилата ни за съдържанието на рекламите в Gmail ще бъдат актуализирани, за да съответстват на правилата на Google за съдържанието при рекламиране въз основа на интереси. Когато тази промяна стане актуална, правилата за забранено съдържание в рекламите в Gmail ще бъдат премахнати, а рекламите в Gmail ще бъдат обхванати изцяло от правилата ни за съдържанието при рекламиране въз основа на интереси.

Тази промяна в правилата ще е в сила за целия свят.

Какво означава това за рекламите Ви в Gmail

Ще облекчим няколко правила за съдържанието на рекламите в Gmail, като дадем възможност на рекламодателите да създават реклами в Gmail в следните категории съдържание:
 • Съдържание за налагане на марки алкохол
 • Съдържание, свързано с насочване по телесен и личностен тип
  • Примери: срещу стареене, фини черти, против бръчки, закръглени, пищни
  • Обърнете внимание, че налагането на негативно отношение към потребителя, например порицаване на наднорменото тегло, ще продължи да бъде забранено съгласно правилата за рекламиране въз основа на интереси.
 • Продукти и услуги, популяризиращи отслабване, свързано с диети и упражнения
  • Обърнете внимание, че продуктите за отслабване, които привличат потребителя с малко вероятни резултати, ще продължат да бъдат забранени в съответствие с правилата на Google Ads за подвеждащи или нереалистични популяризации.
 • Продукти и услуги за разследване на пробиви в сигурността
  • Пример: „Ще намерим откраднатите данни.“
 • Източници на данни от публичните архиви относно човек или собственост
  • Пример: „Безплатно търсене в публични архиви“
 • Продукти и услуги, свързани с духовни способности и напътствия
  • Примери: мистицизъм, паранормални способности, магия.

Какво трябва да знаете за предстоящите промени в правилата за рекламиране въз основа на интереси

Преди да приведем рекламите в Gmail в съответствие с правилата за рекламиране въз основа на интереси, в съдържанието и оформлението на самите правила ще бъдат въведени промени.

Целта на тези промени е да предоставим повече достъпност, яснота и разбиране на правилата ни за рекламиране въз основа на интереси както за рекламодателите, така и за потребителите. Ще забележите следното:

 • по-голяма прозрачност за това, защо ни е необходимо всяко правило за съдържанието;
 • допълнителни примери за правилата за повече яснота;
 • по-подробни определения в правилата ни.

Също така ще въведем нови правила за съдържанието за рекламиране въз основа на интереси, които вече няма да позволяват на рекламодателите да използват дадената по-долу информация за насочване на реклами към потребителите. Също така съдържанието на рекламата не може да бъде свързано с темите по-долу. Когато рекламите в Gmail бъдат приведени в съответствие с правилата за рекламиране въз основа на интереси, тези правила ще се прилагат и за рекламите в Gmail:

 • Лични страдания, свързани с малтретиране и травмиране
  • Примери: приюти за жертви на домашно насилие или адвокатски услуги за жертви
 • Самоличност на потребителите във връзка с потенциално маргинализирани социални групи
  • Примери: имиграционни услуги или правни услуги за бежанци
 • Самоличност на потребителите във връзка с идентифициране на транссексуални
  • Примери: информация за смяна на пола или адвокатски услуги при дискриминация на транссексуални.
След влизането им в сила описанието на правилата за рекламиране въз основа на интереси ще бъде актуализирано, за да отрази тези промени.

(Публикувано през април 2016 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню