ข้อกำหนดโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

โฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่โฆษณาจะปรับขนาด รูปลักษณ์ และรูปแบบให้พอดีกับพื้นที่โฆษณาที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ โฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่โฆษณาของคุณอาจแสดงเป็นโฆษณาเนทีฟในเว็บไซต์หนึ่ง และแสดงเป็นโฆษณาแบบข้อความในเว็บไซต์อื่น โดยจะปรับเปลี่ยนตัวเองโดยอัตโนมัติตามการกำหนดเป้าหมายและเป้าหมายแคมเปญของคุณ โฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่โฆษณาต้องเป็นไปตามนโยบาย Google Ads มาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ด้านล่าง

ข้อความในรูปภาพของโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่โฆษณา

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต ข้อความ (รวมถึงโลโก้ที่มีข้อความ) ที่ครอบคลุมพื้นที่เกิน 20% ของรูปภาพ

ดูวิธีแก้ไขโฆษณาหรือชิ้นงานที่ไม่ได้รับอนุมัติ ลบข้อความที่เกินแล้วอัปโหลดรูปภาพอีกครั้ง หากคุณไม่สามารถแก้ไขรูปภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ได้ ให้อัปโหลดรูปภาพอื่นที่เป็นไปตามนโยบายแทน

ภาพเคลื่อนไหวในโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่โฆษณา

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต ภาพเคลื่อนไหว (เช่น GIF ที่เคลื่อนไหวได้)

นโยบายที่เกี่ยวข้องและการไม่อนุมัติที่พบบ่อย

นโยบาย Google Ads ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่โฆษณาเป็นพิเศษและมักจะมีส่วนทำให้ไม่ได้รับอนุมัติ

หลักเกณฑ์ด้านบรรณาธิการ

เราบังคับใช้ข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความชัดเจน การสะกดที่ถูกต้อง ตลอดจนการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และสัญลักษณ์ กับโฆษณาทั้งหมด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายเรื่องบรรณาธิการ

ความเกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน

ข้อมูลทั้งหมดควรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณโฆษณา เช่น ช่องข้อมูลของโฆษณาที่ส่งทั้งหมดต้องเป็นของผู้ลงโฆษณาเดียวกันและเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่โปรโมต โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน

เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด

ข้อมูลทั้งหมดต้องถูกต้องและสื่อถึงสิ่งที่โฆษณา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

Google จะจำกัดการแสดงโฆษณาร่วมกับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในบางสถานการณ์เพื่อให้โฆษณาตรงกับความต้องการและปลอดภัยต่อผู้ใช้อยู่เสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

คุณภาพรูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดที่นำมาใช้ในการโฆษณาต้องตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด แบบรูปภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ Google Ads และตัวรูปภาพต้องไม่พร่ามัว ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นโยบายคุณภาพของรูปภาพ

เครื่องหมายการค้า

Google อาจนำโฆษณาหรือชิ้นงานออกเนื่องจากการร้องเรียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ลงโฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องในข้อความโฆษณา ชิ้นงาน และข้อมูลทางธุรกิจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
18204425619768903947
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067