Požiadavky na responzívne reklamy

Veľkosť, vzhľad a formát responzívnych reklám sa automaticky prispôsobujú dostupným reklamným priestorom. Responzívna reklama sa na jednej webovej stránke môže zobraziť ako natívna reklama a na druhej ako textová reklama. Na základe vašich cieľov zacielenia a kampane sa responzívna reklama automaticky transformuje a prispôsobí danému reklamnému priestoru. Na responzívne reklamy sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads a uvedené požiadavky.

Text obrázka v responzívnych reklamách

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Not allowed Text (vrátane log s textom), ktorý pokrýva viac než 20 % obrázka

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie. Odstráňte nadbytočný text a potom obrázok nahrajte znova. Ak obrázok nemôžete upraviť tak, aby spĺňal túto požiadavku, nahrajte iný, ktorý bude v súlade s pravidlami.

Animácia v responzívnych reklamách

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Not allowed Animované obrázky (napríklad animované súbory GIF)

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na responzívne reklamy a často sú dôvodom zamietnutia. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Publikačné pravidlá

Štandardné požiadavky na zrozumiteľnosť, používanie správneho pravopisu, veľkých písmen a symbolov sa vzťahujú na všetky reklamy. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách zverejnenia.

Nejasná relevancia

Všetky informácie by mali súvisieť s tým, čo inzerujete. Napríklad všetky odoslané polia reklamnej kreatívy musia reprezentovať rovnakého inzerenta a súvisieť s propagovaným produktom. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách týkajúcich sa nejasnej relevancie.

Zavádzajúci obsah

Všetky informácie by mali byť presné a mali by opisovať to, čo inzerujete. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách pre zavádzajúci obsah.

Obsah pre dospelých

Spoločnosť Google obmedzuje za určitých okolností použitie obsahu pre dospelých, aby boli reklamy pre používateľov relevantné a bezpečné. Prečítajte si ďalšie informácie v pravidlách pre obsah pre dospelých. Responzívne reklamy nesmú zahŕňať žiaden obsah pre dospelých.

Kvalita obrázkov

Všetky obrázky používané v reklame musia spĺňať určité štandardy kvality. Rozloženie obrázka musí zodpovedať štandardom služby Google Ads, pričom samotný obrázok nesmie byť rozmazaný. Viac sa dozviete v pravidlách pre kvalitu obrázkov.

Ochranné známky

Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy alebo rozšírenia. Za správne použitie ochranných známok v reklamnom texte, podkladoch alebo informáciách o firme zodpovedajú inzerenti. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách používania ochranných známok.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?