Wymagania dotyczące reklam elastycznych

Reklamy elastyczne automatycznie dostosowują swój rozmiar, wygląd i format do wolnego miejsca na reklamę. W zależności od witryny reklama elastyczna może na przykład przybrać formę reklamy natywnej bądź tekstowej. Dopasowuje się ona automatycznie na podstawie ustawień kierowania i celów kampanii. Reklamy elastyczne podlegają standardowym zasadom Google Ads i poniższym wymaganiom.

Tekst obrazu w reklamach elastycznych

Na co nie zezwalamy:

Not allowed Tekst (w tym logo z tekstem), który zajmuje ponad 20% powierzchni obrazu

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Usuń zbędny tekst, a następnie prześlij obraz ponownie. Jeśli nie możesz dostosować obrazu do tego wymogu, prześlij inny obraz zgodny z zasadami.

Animacje w reklamach elastycznych

Na co nie zezwalamy:

Not allowed Animowane obrazy (np. animowany GIF)

Powiązane zasady i częste przyczyny odrzucenia reklam

Poniższe zasady Google Ads dotyczą przede wszystkim reklam elastycznych, a ich naruszanie jest częstą przyczyną odrzucania reklam. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Wymagania redakcyjne

Standardowe wymagania związane z przejrzystością tekstu, prawidłową pisownią oraz użyciem wielkich liter i symboli obowiązują we wszystkich reklamach. Więcej informacji znajdziesz w zasadach redakcyjnych.

Niska trafność

Wszystkie informacje powinny być związane z tym, co reklamujesz. Na przykład wszystkie przesłane pola kreacji muszą odnosić się do tego samego reklamodawcy i być związane z reklamowanym produktem. Więcej informacji można znaleźć w zasadach dotyczących niskiej trafności.

Treści wprowadzające w błąd

Wszystkie informacje powinny dokładnie opisywać reklamowany produkt lub usługę. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących treści wprowadzających w błąd.

Treści erotyczne

By reklamy były odpowiednie i bezpieczne dla użytkowników, Google w niektórych przypadkach ogranicza wyświetlanie treści dla dorosłych. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących treści erotycznych. Reklamy elastyczne nie mogą zawierać żadnych treści przeznaczonych tylko dla dorosłych.

Jakość obrazu

Wszystkie obrazy używane w reklamach muszą spełniać określone wymagania związane z jakością. Układ obrazu musi być zgodny z wymaganiami Google Ads, a sam obraz nie może być rozmyty. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących jakości obrazów.

Znaki towarowe

Google może usunąć reklamy lub rozszerzenia w odpowiedzi na skargę właściciela znaku towarowego. Reklamodawcy są odpowiedzialni za właściwe wykorzystanie znaków towarowych w tekście reklamy, zasobach i informacjach o firmie. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących znaków towarowych.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?