Krav til responsive annonser

Med responsive annonser justeres annonsens størrelse, utseende og format automatisk etter annonseplassene som er tilgjengelige. En responsiv annonse kan vises som en integrert annonse på ett nettsted og som en tekstannonse på et annet. Slike annonser tilpasses altså automatisk etter annonseplassen, med utgangspunkt i målrettingen og kampanjemålene du har angitt. Responsive annonser er underlagt standardretningslinjene for Google Ads og vilkårene nedenfor.

Bildetekst i responsive annonser

Følgende er ikke tillatt:

Not allowed Tekst (inkludert logoer med tekst) som dekker mer enn 20 prosent av bildet

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent. Fjern overflødig tekst, og last deretter bildet ditt opp på nytt. Hvis du ikke kan endre bildet slik at det oppfyller dette kravet, bør du i stedet laste opp et annet bilde, som samsvarer med retningslinjene.

Animasjon i responsive annonser

Følgende er ikke tillatt:

Not allowed Animerte bilder (f.eks. animerte GIF-er)

Relaterte retningslinjer og vanlige årsaker til avslag

Google Ads-retningslinjene nedenfor er spesielt relevante for responsive annonser. Når annonser ikke godkjennes, skyldes det ofte brudd på disse retningslinjene. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Redaksjonelle krav

Standardkravene knyttet til klarhet, rettskrivning og bruk av store forbokstaver og symboler gjelder for alle annonser. Du finner mer informasjon i de redaksjonelle kravene.

Uklar relevans

All informasjon må være relevant for produktet eller tjenesten du annonserer for. For eksempel må alle annonsefeltene som sendes inn, representere den samme annonsøren og være relevante for produktet som markedsføres. Du finner mer informasjon i retningslinjene for uklar relevans.

Villedende innhold

All informasjon skal være riktig og gjenspeile det du annonserer for. Du finner mer informasjon i retningslinjene under punktet Villedende innhold.

Seksuelt innhold

Google begrenser seksuelt innhold i visse tilfeller for å sikre at annonsene er relevante og trygge for brukerne. Du finner mer informasjon i retningslinjene for seksuelt innhold. Responsive annonser kan ikke ha innhold av seksuell karakter.

Bildekvalitet

Alle bilder som brukes i annonseringen, må oppfylle visse kvalitetsstandarder. Bildeutformingen må være i tråd med Google Ads-standardene, og bildet kan ikke være uskarpt. Du finner mer informasjon under punktet Bildekvalitet i retningslinjene.

Varemerker

Det kan hende at Google fjerner annonser eller utvidelser etter klager fra varemerkeeiere. Annonsørene har ansvar for å bruke varemerker på riktig måte i annonsetekst, appressurser og bedriftsinformasjon. Du finner mer informasjon i retningslinjene for varemerker.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?