Prasības par adaptīvajām reklāmām

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Adaptīvo reklāmu izmēri, izskats un formāts tiek automātiski pielāgots, lai tās būtu piemērotas rādīšanai pieejamajās reklāmas vietās. Jūsu adaptīvā reklāma vienā vietnē var tikt rādīta kā vietējā reklāma, bet citā — kā teksta reklāma, jo adaptīvā reklāma ņem vērā mērķauditorijas atlases un kampaņas mērķus un automātiski pārveidojas atbilstoši vajadzībām. Uz adaptīvajām reklāmām attiecas standarta Google Ads politikas un tālāk minētās prasības.

Attēla teksts adaptīvajās reklāmās

Nav atļauts tālāk minētais.

Not allowed Teksts (tostarp logotipi ar tekstu), kas aizņem vairāk par 20% no attēla

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu. Izņemiet lieko tekstu un pēc tam vēlreiz augšupielādējiet attēlu. Ja nevarat rediģēt attēlu tā, lai tas atbilstu šai prasībai, augšupielādējiet citu attēlu, kas atbilst politikai.

Animācija adaptīvajās reklāmās

Nav atļauts tālāk minētais.

Not allowed Animēti attēli (piemēram, animēti GIF attēli)

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz adaptīvajām reklāmām, un bieži vien reklāmu noraidīšana ir saistīta ar šo politiku neievērošanu. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Redakcionālā politika

Uz visām reklāmām attiecas standarta prasības par precizitāti, pareizrakstību un lielo burtu un simbolu lietošanu. Plašāku informāciju skatiet redakcionālajā politikā.

Neskaidra atbilstība

Visai informācijai ir jāatbilst jūsu reklamētajam produktam. Piemēram, visiem iesniegto reklāmu laukiem jābūt saistītiem ar vienu un to pašu reklāmdevēju un jāatbilst reklamētajam produktam. Plašāku informāciju skatiet politikā par neskaidru atbilstību.

Maldinošs saturs

Visai informācijai ir jābūt pareizai un jāraksturo jūsu reklamētais produkts. Plašāku informāciju skatiet maldinoša satura politikā.

Seksuāla rakstura saturs

Lai reklāmas būtu atbilstošas un drošas lietotājiem, uzņēmums Google konkrētos apstākļos ierobežo pieaugušajiem paredzētu saturu. Plašāku informāciju skatiet politikā, kas attiecas uz pieaugušajiem paredzētu saturu.

Attēlu kvalitāte

Visiem reklamēšanā izmantotajiem attēliem ir jāatbilst noteiktiem kvalitātes standartiem. Attēla izkārtojumam ir jāatbilst Google Ads standartiem, un attēls nedrīkst būt izplūdis. Plašāku informāciju skatiet attēlu kvalitātes politikā.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?