Automaatselt kohanduvate reklaamide nõuded

Automaatselt kohanduvad reklaamid kohandavad automaatselt oma suurust, ilmet ja vormingut konkreetsetele reklaamipindadele sobitumiseks. Automaatselt kohanduv reklaam võidakse ühel saidil kuvada omareklaamina ja teisel tekstreklaamina, kuna reklaam korrigeerib end automaatselt teie sihtimisvalikutest ning kampaania eesmärkidest olenevalt. Automaatselt kohanduvatele reklaamidele kehtivad standardsed Google Adsi eeskirjad ja alltoodud nõuded.

Pildi tekst automaatselt kohanduvates reklaamides

Järgmine pole lubatud.

Not allowed Tekst (sh tekstiga logod), mis katab kujutisest rohkem kui 20%

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit. Eemaldage liigne tekst ja laadige pilt uuesti üles. Kui te ei saa pilti nõuetekohaselt muuta, laadige üles muu pilt, mis järgib eeskirju.

Animatsioonid automaatselt kohanduvates reklaamides

Järgmine pole lubatud.

Not allowed Animeeritud kujutised (nt animeeritud GIF-id)

Seotud eeskirjad ja sagedased tagasilükkamised

Järgmised Google Adsi eeskirjad on eriti asjakohased automaatselt kohanduvate reklaamide puhul ja need on sageli seotud tagasilükkamistega. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Toimetamine

Kõigi reklaamide puhul kehtivad standardsed nõuded selguse ja õigekirja ning suurtähtede ja sümbolite õige kasutuse kohta. Lisateavet leiate redigeerimiseeskirjadest.

Asjakohatus

Kogu teave peaks olema reklaamitava suhtes asjakohane. Näiteks kõik esitatud reklaami väljad peavad esindama sama reklaamijat ja olema reklaamitava toote suhtes asjakohased. Lisateavet leiate eeskirjade jaotisest Asjakohatus.

Eksitav sisu

Kogu teave peab olema täpne ja kirjeldama reklaamitavat toodet/teenust. Lisateavet vaadake eksitava sisu eeskirjadest.

Seksuaalne sisu

Kasutajate jaoks reklaamide asjakohasuse ja turvalisuse tagamiseks piirab Google teatud juhtudel täiskasvanutele mõeldud sisu kasutamist. Lisateavet vaadake seksuaalse sisu eeskirjadest. Automaatselt kohanduvad reklaamid ei tohi sisaldada täiskasvanutele suunatud sisu.

Pildikvaliteet

Kõik reklaamides kasutatud pildid peavad järgima teatud kvaliteedistandardeid. Pildi paigutus peab vastama Google Adsi standarditele ja pilt ise ei tohi olla udune. Lisateavet vaadake pildikvaliteedi eeskirjadest.

Kaubamärgid

Kaubamärgi omaniku kaebuse korral võib Google reklaami või laienduse eemaldada. Reklaamijad vastutavad selle eest, et kaubamärki kasutatakse nende reklaami tekstis, varades ja ettevõtte teabes õigesti. Lisateavet leiate kaubamärgieeskirjadest.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?