Požadavky na responzivní reklamy

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Responzivní reklamy automaticky přizpůsobují svou velikost, vzhled a formát dostupnému reklamnímu prostoru. Responzivní reklama se na jednom webu může zobrazovat jako nativní a na jiném jako textová reklama. Dokáže se totiž automaticky transformovat, aby odpovídala zvolené metodě cílení a cílům kampaně. Responzivní reklamy podléhají standardním zásadám Google Ads a níže uvedeným požadavkům.

Text obrázku v responzivních reklamách

Není povoleno:

Nepovoleno Text překrývající více než 20 % obrázku (platí i pro loga obsahující text),

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem. Odstraňte nadbytečný text a obrázek nahrajte znovu. Pokud nemůžete upravit obrázek tak, aby tento požadavek splňoval, nahrajte jiný obrázek, který zásady splňuje.

Animace v responzivních reklamách

Není povoleno:

Nepovoleno Animované obrázky (například ve formátu GIF)

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Související zásady a časté důvody zamítnutí

Následující zásady Google Ads se týkají zejména responzivních reklam a jejich porušení často vede k zamítnutí reklam.

Publikační požadavky

Na všechny reklamy se vztahují standardní požadavky ohledně srozumitelnosti, pravopisu a správného používání velkých písmen a symbolů. Další informace najdete v publikačních zásadách.

Nejasná souvislost

Veškeré informace by se měly vztahovat k tomu, co inzerujete. Všechna odeslaná pole reklamy musí například reprezentovat stejného inzerenta a musí souviset s propagovaným produktem. Další informace najdete v zásadách ohledně nejasné souvislosti.

Zavádějící obsah

Všechny informace musí být přesné a musí dobře popisovat to, co inzerujete. Další informace najdete v zásadách týkajících se zavádějícího obsahu.

Sexuální obsah

Aby byly reklamy pro uživatele vhodné a bezpečné, omezuje Google za určitých okolností sexuální obsah. Další informace najdete v zásadách pro sexuální obsah.

Kvalita obrázků

Všechny obrázky využívané v reklamách musí splňovat určitá měřítka kvality. Rozvržení obrázku musí odpovídat standardům služby Google Ads a obrázek nesmí být rozmazaný. Další informace najdete v zásadách týkajících se kvality obrázků.

Ochranné známky

Společnost Google může odstraňovat reklamy nebo podklady v reakci na stížnosti vlastníků ochranných známek. Za správné použití ochranných známek v textu reklamy, podkladech a údajích o firmě odpovídají inzerenti. Další informace najdete v zásadách používání ochranných známek.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka