Изисквания за адаптивните реклами

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Адаптивните реклами коригират автоматично размерите, вида и формата си, за да се вместят в наличните рекламни пространства. Адаптивната Ви реклама може да се показва като естествена на един сайт и като текстова на друг, при което автоматично се трансформира така, че да се вмести въз основа на насочването и целите на кампанията Ви. Адаптивните реклами са предмет на стандартните правила на Google Ads и на изискванията, посочени по-долу.

Текст на изображението в адаптивни реклами

Не се допуска следното:

Not allowed Текст (включително логотипи с текст), който обхваща повече от 20% от изображението

Научете как да коригирате неодобрена реклама или разширение. Премахнете излишния текст и след това отново качете изображението. Ако не можете да редактирате изображението така, че да отговаря на това изискване, качете друго, което спазва правилата.

Анимация в адаптивни реклами

Не се допуска следното:

Not allowed Анимирани изображения (например анимирани GIF файлове)

Сродни правила и чести причини за неодобрение

Следните правила на Google Ads са особено важни за адаптивните реклами и са честа причина за получаване на неодобрение. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Редакционни изисквания

Стандартните изисквания за яснота, правилно изписване, писане с главни букви и използване на символи важат за всички реклами. За повече информация вижте редакционните правила.

Неясна уместност

Цялата информация трябва да е подходяща за това, което рекламирате. Например всички изпратени полета на рекламата трябва да са за един и същ рекламодател и да са подходящи за популяризирания продукт. За повече информация вижте правилата за неясна уместност.

Подвеждащо съдържание

Цялата информация трябва да е точна и да описва това, което рекламирате. Вижте правилата ни за подвеждащото съдържание за повече информация.

Сексуално съдържание

За да поддържа рекламите подходящи и безопасни за потребителите, при определени обстоятелства Google ограничава сексуалното съдържание. За повече информация вижте правилата относно сексуалното съдържание.

Качество на изображенията

Всички изображения, използвани в рекламите, трябва да отговарят на определени стандарти за качество. Оформлението на изображенията трябва да съответства на стандартите на Google Ads, а самото изображение не може да е замъглено. За повече информация прегледайте правилата за качеството на изображенията.

Запазени марки

Google може да премахне реклами или разширения в отговор на жалби от собственици на запазени марки. Рекламодателите носят отговорност за правомерното използване на запазени марки в рекламния си текст, активите и фирмената информация. За повече информация вижте правилата за запазените марки.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false