Wykorzystywanie danych w reklamach spersonalizowanych w wyszukiwarce Google, Gmailu i YouTube

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

W przypadku reklam spersonalizowanych w wyszukiwarce Google, Gmailu i YouTube obowiązują podane niżej zasady korzystania z danych własnych i danych innych firm.

Wszyscy reklamodawcy korzystający z funkcji kierowania reklam spersonalizowanych muszą też przestrzegać zasad dotyczących reklam spersonalizowanych.

Dane własne

Dane własne to informacje, które zbierasz od klientów, osób odwiedzających stronę i użytkowników aplikacji, gdy wchodzą oni w interakcje z Twoimi produktami i usługami. Aby dane mogły być zakwalifikowane jako dane własne, muszą być pobierane z witryn, aplikacji, sklepów stacjonarnych lub w innych przypadkach bezpośredniej interakcji użytkowników z Twoimi produktami i usługami.

Dane innych firm

Dane innych firm to informacje, które kupujesz lub uzyskujesz w jakiś odmienny sposób z innych źródeł.

Zasady korzystania z danych własnych i danych innych firm

Zezwalamy na:

 Korzystanie z danych własnych do tworzenia grup odbiorców, na które są kierowane reklamy.

 Korzystanie z danych innych firm do dzielenia własnych grup odbiorców na segmenty. Obejmuje to np. korzystanie z danych innych firm w celu określenia, kiedy tag remarketingowy może dodawać użytkowników do listy remarketingowej.

Przykład: zajmujesz się sprzedażą pakietów wycieczkowych. Korzystasz z danych innych firm, aby określić, którzy użytkownicy mają dzieci, a następnie konfigurujesz tagi remarketingowe, aby wyświetlać reklamy tylko takim osobom.

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Korzystanie z danych innych firm do tworzenia grup odbiorców, na które są kierowane reklamy.

Niedozwolone Umieszczanie tagów remarketingowych w witrynach lub aplikacjach, które nie są Twoją własnością lub którymi nie zarządzasz, albo zezwalanie innym stronom na umieszczanie w Twojej witrynie lub aplikacji tagów remarketingowych, które służą do tworzenia list remarketingowych.

Przykład: jeśli sprzedajesz na swojej stronie ubranka dla niemowląt, nie możesz pozwolić, aby niestowarzyszona z Twoją firmą witryna sprzedająca wózki dziecięce umieściła na Twojej stronie tag remarketingowy w celu utworzenia listy remarketingowej osób kupujących produkty dla niemowląt.

Przykład: tworzysz displayową reklamę graficzną. Nie możesz w niej umieścić tagu remarketingowego, aby utworzyć listę remarketingową użytkowników odwiedzających stronę nienależącą do Ciebie.

Niedozwolone Udostępnianie danych o użytkownikach niestowarzyszonym firmom lub reklamodawcom. Obejmuje to udostępnianie list remarketingowych innym niestowarzyszonym reklamodawcom lub korzystanie z list remarketingowych innych reklamodawców.

Przykład: jeśli sprzedajesz na swojej stronie ubranka dla niemowląt, nie możesz udostępnić swoich list remarketingowych z danymi o użytkownikach szukających ubranek niemowlęcych niestowarzyszonemu z Twoją firmą reklamodawcy, który sprzedaje wózki dziecięce.

Niedozwolone Korzystanie z danych należących do jednego zarządzanego klienta do utworzenia listy remarketingowej dla innego klienta niestowarzyszonego z Twoją firmą.

Przykład: konto menedżera ma 2 zarządzane konta – strony oferującej pożyczki samochodowe i strony salonu samochodowego. Obie strony należą do różnych firm. Konto menedżera nie może udostępnić stronie salonu samochodowego list remarketingowych ze strony oferującej pożyczki samochodowe.

Niedozwolone Udostępnianie list w ramach zarządzanych kont, chyba że istnieje oczywiste powiązanie między marką właściciela listy a marką reklamodawcy, któremu lista jest udostępniana.

Konsekwencje naruszenia zasad

Weryfikacja przestrzegania zasad: w każdej chwili możemy sprawdzić, czy Twoja firma postępuje zgodnie z zasadami związanymi z listami remarketingowymi dla reklam w sieci wyszukiwania. Jeśli poprosimy Cię o informacje związane z przestrzeganiem zasad, musisz odpowiedzieć w wyznaczonym terminie oraz szybko podjąć działania korygujące, aby zachować zgodność z naszymi zasadami. Jeśli masz konto menedżera, możemy też weryfikować przestrzeganie zasad, kontaktując się z Twoimi zarządzanymi kontami.

Powiadomienie o nieprzestrzeganiu zasad: jeśli uznamy, że naruszasz zasady związane z listami remarketingowymi dla reklam w wyszukiwarce, skontaktujemy się z Tobą, aby zalecić podjęcie działań korygujących. Jeśli nie wprowadzisz wymaganych zmian w podanym przez nas terminie, możesz utracić możliwość korzystania z list remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce lub dostęp do swoich kont Google Ads. W przypadku poważnych lub notorycznych naruszeń możemy zawiesić Twoje konto natychmiast i bez powiadomienia.

Nieodpowiednie listy remarketingowe: listy remarketingowe, które naruszają zasady, możemy uznać za nieodpowiednie do wykorzystywania w usługach Google.

Wyłączenie domeny: możemy zawiesić witryny, które naruszają zasady dotyczące list remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce. Taka witryna nie może już korzystać z remarketingu Google Ads ani innych funkcji reklam spersonalizowanych do chwili usunięcia problemu.

Zawieszenie konta: jeśli naruszenia zasad będą się powtarzać lub dopuścisz się poważnego naruszenia, Twoje konto może zostać zawieszone. W takim przypadku wszystkie reklamy na zawieszonym koncie zostaną wstrzymane, nie będziemy także przyjmować w przyszłości reklam z tego konta. Wszystkie powiązane konta zostaną nieodwracalnie zawieszone, a nowe konta będą automatycznie zawieszane w momencie ich zakładania. Dowiedz się więcej o zawieszonych kontach.

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytania o te zasady?
 Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne