Χρήση δεδομένων σε εξατομικευμένες διαφημίσεις στην Αναζήτηση Google, το Gmail, και το YouTube

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Για τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στην Αναζήτηση Google, το Gmail και το YouTube ισχύουν οι ακόλουθες πολιτικές χρήσης δεδομένων πρώτου και τρίτου μέρους.

Όλοι οι διαφημιζόμενοι που χρησιμοποιούν λειτουργίες στόχευσης εξατομικευμένων διαφημίσεων πρέπει, επίσης, να συμμορφώνονται με την Πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Δεδομένα πρώτου μέρους 

Τα δεδομένα πρώτου μέρους είναι πληροφορίες που συλλέγετε από πελάτες, επισκέπτες ιστοτόπων και χρήστες εφαρμογών κατά την αλληλεπίδρασή τους με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Προκειμένου να θεωρούνται δεδομένα πρώτου μέρους, οι πληροφορίες πρέπει να συλλέγονται από τους δικούς σας ιστοτόπους, εφαρμογές, φυσικά καταστήματα ή μέσω άλλων καταστάσεων όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν απευθείας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. 

Δεδομένα τρίτου μέρους 

Τα δεδομένα τρίτου μέρους είναι πληροφορίες χρηστών που αγοράζετε ή αποκτάτε με διαφορετικό τρόπο από άλλες πηγές.

Πολιτικές χρήσης δεδομένων πρώτου και τρίτου μέρους

Επιτρέπονται τα εξής:

 Η χρήση δεδομένων πρώτου μέρους για τη δημιουργία ειδών κοινού για στόχευση διαφημίσεων. 

 Η χρήση δεδομένων τρίτου μέρους για την τμηματοποίηση των ειδών κοινού πρώτου μέρους. Για παράδειγμα, αυτό θα περιελάμβανε τη χρήση δεδομένων τρίτου μέρους, προκειμένου να προσδιοριστεί πότε η ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ μπορεί να προσθέσει επισκέπτες στη λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Παράδειγμα: Πωλείτε πακέτα κρουαζιέρας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα τρίτου μέρους, για να προσδιορίσετε ποιοι επισκέπτες προέρχονται από οικογένειες με παιδιά και, στη συνέχεια, να διαμορφώσετε τις ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ, έτσι ώστε να εμφανίζουν διαφημίσεις μόνο σε οικογένειες με παιδιά.

Δεν επιτρέπονται τα εξής: 

Δεν επιτρέπεται Η χρήση δεδομένων τρίτου μέρους για τη δημιουργία ειδών κοινού για στόχευση διαφημίσεων.

Δεν επιτρέπεται Η τοποθέτηση των ετικετών επαναληπτικού μάρκετινγκ σε ιστοτόπους ή εφαρμογές των οποίων δεν έχετε την ιδιοκτησία και τα δικαιώματα λειτουργίας ή η αποδοχή τοποθέτησης ετικετών επαναληπτικού μάρκετινγκ από άλλους ιστοτόπους στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας, με σκοπό τη δημιουργία λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ. 

Παράδειγμα: Αν είστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία ενός ιστοτόπου που πωλεί βρεφικά ρούχα, δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε έναν μη συνεργαζόμενο ιστότοπο που πωλεί καροτσάκια για μωρά να τοποθετήσει τη δική του ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ στον ιστότοπό σας, προκειμένου να δημιουργήσει μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ με άτομα που αγοράζουν προϊόντα για μωρά.

Παράδειγμα: Δημιουργείτε μια διαφήμιση προβολής με εικόνα. Αυτή δεν μπορεί να περιέχει τη δική σας ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ, προκειμένου να δημιουργήσει μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ που βασίζεται σε επισκέπτες ιστοτόπου διαφορετικού από τον δικό σας.

Δεν επιτρέπεται Η κοινοποίηση δεδομένων χρήστη μεταξύ μη συνεργαζόμενων διαφημιζομένων ή επιχειρήσεων. Αυτό περιλαμβάνει την κοινοποίηση λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ σε μη συνεργαζόμενους διαφημιζομένους, καθώς και την πρόσβαση στις εν λόγω λίστες από τους συγκεκριμένους διαφημιζομένους. 

Παράδειγμα: Αν είστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία ενός ιστοτόπου που πωλεί βρεφικά ρούχα, δεν μπορείτε να κοινοποιείτε τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ των επισκεπτών που αναζητούν βρεφικά ρούχα σε έναν μη συνεργαζόμενο διαφημιζόμενο που πωλεί καροτσάκια για μωρά.

Δεν επιτρέπεται Η χρήση δεδομένων από έναν διαχειριζόμενο πελάτη για τη δημιουργία λίστας επαναληπτικού μάρκετινγκ για έναν μη συνεργαζόμενο πελάτη. 

Παράδειγμα: Ένας λογαριασμός υπευθύνου έχει δύο διαχειριζόμενους λογαριασμούς: έναν λογαριασμό για έναν ιστότοπο χορήγησης δανείων αυτοκινήτου και έναν άλλον για έναν ιστότοπο αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Οι ιστότοποι ανήκουν σε δύο διαφορετικές εταιρείες. Ο λογαριασμός υπευθύνου δεν μπορεί να κοινοποιεί λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ από τον ιστότοπο χορήγησης δανείων αυτοκινήτου στον ιστότοπο αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.

Δεν επιτρέπεται Η κοινοποίηση λιστών σε διαχειριζόμενους λογαριασμούς, εκτός αν οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι υπάρχει σαφής συνεργασία επωνυμίας μεταξύ του κατόχου των λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ και του διαφημιζομένου στον οποίο κοινοποιούνται.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης των πολιτικών μας

Αξιολόγηση συμμόρφωσης: Έχουμε δικαίωμα να αξιολογήσουμε τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με την πολιτική RLSA ανά πάσα στιγμή. Εάν επικοινωνήσουμε μαζί σας ζητώντας πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση, απαιτείται να ανταποκριθείτε εγκαίρως και να προβείτε αμέσως σε οποιαδήποτε απαραίτητη διορθωτική ενέργεια, προκειμένου να συμμορφωθείτε με τις πολιτικές μας. Αν είστε λογαριασμός υπευθύνου, ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε με τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς για την επαλήθευση της συμμόρφωσης.

Ειδοποίηση μη συμμόρφωσης: Αν θεωρήσουμε ότι παραβαίνετε την πολιτική RLSA, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να ζητήσουμε διορθωτικές ενέργειες. Αν δεν προβείτε στις απαιτούμενες διορθώσεις εντός του δοθέντος χρονικού περιθωρίου, ενδέχεται να μην έχετε πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για διαφημίσεις αναζήτησης ή η πρόσβαση στους λογαριασμούς σας στο Google Ads ενδέχεται να ανασταλεί. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να ανασταλεί άμεσα και χωρίς ειδοποίηση.

Ακατάλληλες λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ: Ενδέχεται να χαρακτηρίσουμε ως ακατάλληλες για χρήση στα προϊόντα Google τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που παραβαίνουν τις πολιτικές μας.

Απενεργοποίηση τομέα: Ενδέχεται να θέσουμε σε αναστολή τους ιστοτόπους που παραβαίνουν την πολιτική RLSA. Αυτό σημαίνει ότι ο ιστότοπος δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί το επαναληπτικό μάρκετινγκ του Google Ads ή άλλες λειτουργίες εξατομικευμένων διαφημίσεων, έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα.

Αναστολή λογαριασμού: Ένας λογαριασμός ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή, αν διαπιστωθούν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις ή μια σοβαρή παράβαση. Αν συμβεί αυτό, θα σταματήσει η προβολή όλων των διαφημίσεων του λογαριασμού που έχει ανασταλεί και ενδέχεται να μη δεχόμαστε πλέον διαφημίσεις από αυτόν τον λογαριασμό. Τυχόν σχετικοί λογαριασμοί ενδέχεται επίσης να ανασταλούν διά παντός και τυχόν νέοι λογαριασμοί ενδέχεται να ανασταλούν αυτόματα κατά τη ρύθμιση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική, ενημερώστε μας:
Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false
false