Brug af data i tilpassede annoncer på Google Søgning, Gmail og YouTube

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

Tilpassede annoncer på Google Søgning, Gmail og YouTube er underlagt nedenstående politikker vedrørende brug af første- og tredjepartsdata.

Alle annoncører, der bruger funktioner til målretning af tilpassede annoncer, skal desuden overholde politikken vedrørende tilpasset annoncering.

Førstepartsdata 

Førstepartsdata er oplysninger, du indsamler fra dine kunder, besøgende på websitet og appbrugere, mens de interagerer med dine produkter og tjenester. Oplysninger betragtes som førstepartsdata, hvis de er indsamlet fra dine egne websites, apps, fysiske butikker eller i andre situationer, hvor folk har interageret direkte med dine produkter og tjenester. 

Tredjepartsdata 

Tredjepartsdata er brugeroplysninger, som du køber eller indhenter på anden vis fra andre kilder.

Politikker vedrørende brug af første- og tredjepartsdata

Følgende er tilladt:

Brug af førstepartsdata til at oprette målgrupper til målretning af annoncer. 

Brug af tredjepartsdata til at segmentere dine førstepartsmålgrupper. Dette omfatter eksempelvis brug af tredjepartsdata til at fastslå, hvornår der kan føjes besøgende til din remarketingliste via dit remarketingtag.

Eksempel: Du sælger krydstogtsrejser for børnefamilier. Du må bruge tredjepartsdata til at fastslå, hvilke besøgende der har børn, og derefter konfigurere dine remarketingtags, så dine annoncer kun bliver vist for besøgende med børn.

Følgende er ikke tilladt: 

Ikke tilladt Brug af tredjepartsdata til at oprette målgrupper til målretning af annoncer.

Ikke tilladt Placering af remarketingtags på websites eller i apps, der ikke er ejet og drevet af dig. Du må heller ikke give andre websites tilladelse til at placere deres remarketingtags på dit website eller i din app med henblik på at oprette remarketinglister. 

Eksempel: Hvis du har et website med babytøj, må du ikke give en ikke-tilknyttet virksomhed, som har et website, hvor der sælges klapvogne, tilladelse til at placere deres remarketingtag på dit website med henblik på at oprette en remarketingliste over personer, der køber babyprodukter.

Eksempel: Du opretter en displaybilledannonce. Den må ikke indeholde dit remarketingtag med henblik på oprettelse af en remarketingliste, der er baseret på besøgende på et andet website end dit eget.

Ikke tilladt Deling af brugerdata mellem ikke-tilknyttede annoncører eller virksomheder. Dette omfatter deling af dine remarketinglister med, og adgang til remarketinglister fra, ikke-tilknyttede annoncører. 

Eksempel: Hvis du har et website med babytøj, må du ikke dele dine remarketinglister over besøgende, der søger efter babytøj, med en ikke-tilknyttet annoncør, som sælger klapvogne.

Ikke tilladt Brug af data fra en administreret kunde til at oprette en remarketingliste for en ikke-tilknyttet kunde. 

Eksempel: En managerkonto har to managerstyrede konti: Én konto for et website for billån og en anden for et website for en bilforhandler. De to websites ejes af hver sin virksomhed. Remarketinglister fra websitet for billån må ikke deles med websitet for bilforhandleren via managerkontoen.

Ikke tilladt Deling af lister mellem managerstyrede konti, medmindre det er tydeligt for brugerne, at der er et klart defineret brandtilhørsforhold mellem ejeren af remarketinglisten og den annoncør, listen deles med.

Hvad sker der, hvis du overtræder vores politikker?

Kontrol af overholdelse: Vi forbeholder os ret til når som helst at gennemgå din virksomheds konto med det formål at kontrollere, at vores politik vedrørende RLSA overholdes. Hvis vi kontakter dig for at anmode om oplysninger, der er relateret til overholdelse, er du forpligtet til at svare os inden for rimelig tid og til hurtigt at foretage eventuelle påkrævede handlinger med henblik på at overholde vores politikker. Hvis du ejer en managerkonto, kontakter vi muligvis også ejerne af dine administrerede konti med henblik på at bekræfte, at politikken overholdes.

Notifikation om manglende overholdelse: Hvis vi mener, at du overtræder vores politik vedrørende RLSA, kontakter vi dig for at anmode dig om at løse problemet. Hvis du ikke løser problemet inden for den angivne tidsfrist, fratages du eventuelt muligheden for at bruge remarketinglister til søgeannoncer, eller din adgang til Google Ads-kontiene suspenderes. I tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser kan din konto blive lukket omgående uden varsel.

Ikke-kvalificerede remarketinglister: Remarketinglister, der overtræder vores politikker, betegnes muligvis som ikke-kvalificerede til brug i Google-produkter.

Domænedeaktivering: Vi suspenderer muligvis websites, der overtræder politikken vedrørende RLSA. Det betyder, at websitet ikke længere kan bruge Google Ads-remarketing eller andre tilpassede annonceringsfunktioner, før problemet er løst.

Kontosuspendering: En konto kan blive suspenderet, hvis du har flere overtrædelser eller én alvorlig overtrædelse. Hvis dette sker, køres der ikke længere nogen annoncer på den suspenderede konto, og vi accepterer ikke længere annoncer fra kontoen. Eventuelle relaterede konti kan også blive suspenderet permanent, og nye konti kan blive suspenderet automatisk ved oprettelsen. Få flere oplysninger om suspenderede konti.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål om denne politik, er du velkommen til at
kontakte Google Ads Support
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false
false