Prasības par Gmail reklāmām

Sākot no 2021. gada 1. jūlija, Gmail reklāmu kampaņas būs “tikai lasāmas”. Tas nozīmē, ka pēc šī datuma reklāmdevēji nevarēs izveidot jaunas Gmail kampaņas vai veikt izmaiņas esošās Gmail kampaņās, tostarp rediģēt esošas Gmail reklāmas.

Lai turpinātu rādīt reklāmas pakalpojumā Gmail, ieteicams izveidot atklāšanas kampaņu. Ar atklāšanas reklāmām varat nodrošināt sasniedzamību ne tikai pakalpojumā Gmail, bet arī citās Google platformās, tostarp pakalpojumos YouTube un Discover, sasniedzot trīs miljardus lietotāju katru mēnesi. Uzziniet vairāk par atklāšanas reklāmu izveidi un pārvaldību.

Gmail reklāmu mērķauditorijas atlasē varat izmantot visaptverošus mērķauditorijas atlases signālus un efektīvu, ziņojumiem līdzīgu reklāmas formātu. Gmail konta cilnēs “Reklāmas” un “Sociālās darbības” lietotājiem tiek parādīta sakļautā reklāma. Noklikšķinot uz sakļautās reklāmas, tiek atvērta izvērsta reklāma, kuru var pielāgot dažādu formātu (tostarp iegulto veidlapu vai videoklipu) rādīšanai. Varat arī ietvert saites uz ārēju vietni un lietotņu veikalu, kā arī saites, uz kurām var noklikšķināt, lai zvanītu.

Uz Gmail reklāmām attiecas standarta Google Ads politikas, personalizētās reklamēšanas politikas un tālāk norādītās prasības.

Datu apkopošana Gmail reklāmās

Nav atļauts tālāk minētais.

Ar lietotājiem saistītas statistikas apkopošana

Piezīme. Tas attiecas arī uz informāciju par pikseļu izvietojumu, kā arī jebkāda savienojuma izveidi ar lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammas sīkfailu, kamēr lietotājs skata vietni Gmail, pirms klikšķa, kas novirza ārpus vietnes Gmail. Ar lietotāju saistītu statistiku pēc šī klikšķa ir atļauts apkopot saskaņā ar jūsu vietnes konfidencialitātes politiku.

Reklāmdevēju konfidencialitātes politikas saistīšanas kļūme, izmantojot iegultas veidlapas

Iegultajā veidlapā no lietotājiem tiek pieprasīta informācija, ko nav atļauts pieprasīt

Atļauto veidlapu lauku saraksts

Tālāk ir norādīti veidlapu lauki, kas tiek atļauti Gmail reklāmām paredzētajās HTML veidlapās.

Pamatinformācija Atļautie veidlapu lauki
Kategorija Vārds (vārds, uzvārds)
Adrese
Pilsēta
Štats
Pasta indekss
Valsts
E-pasta adrese
Tālruņa numurs
Vecums
13–18
18–24
25–34
35–44
45–54
55–64
65 vai vairāk
Dzimums
Zvanīšanai piemērotākais laiks
Interesējošā programma vai produkts
Izglītība Absolvēšanas gads
Augstākais iegūtais izglītības līmenis
Atrašanās vieta un veids Pakalpojuma vēlamā atrašanās vieta
Pakalpojuma veids
Finanses/apdrošināšana
Diapazoni summas laukiem:
0–14 999
15 000–24 999
25 000–39 999
40 000–59 999
60 000–74 999
75 000–99 999
vairāk par 100 000
Aizdevuma summa (diapazons)
Valūta
Finanšu veids (aizdevums, hipotēka, kredītkarte)
Mājsaimniecības ienākumi (diapazons)
Ieguldāmie līdzekļi (diapazons)
Dzīvības apdrošināšanas seguma summa (diapazons)
Militārpersona
Īpašnieks vai iznomātājs (automašīna, mājoklis u.c.)
Novērtējiet savu kredītu:
ļoti slikti
slikti
viduvēji
labi
izcili
Jūsu mājokļa vērtība (diapazons)
Automašīna Automašīnas marka/modelis
Ceļošana Sākums vai galamērķis
Aizbraukšanas/atgriešanās datums
Uzņēmums uzņēmumam Uzņēmums
Darbs
Amats
Darbinieku skaits
1–10
10–50
50–100
100–500
vairāk nekā 500

Trešās puses dalība Gmail reklāmu rādīšanā

Nav atļauts tālāk minētais.

Trešās puses reklāmu rādīšana un trešās puses seansu izsekošana

Animācija Gmail reklāmās

Nav atļauts tālāk minētais.

Animēti attēli vai animācijas efekti

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk minētās Google Ads politikas īpaši attiecas uz Gmail reklāmām, un bieži vien reklāmu noraidīšana ir saistīta ar šo politiku neievērošanu. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Personalizētā reklamēšana

Reklāmdevējiem, kas rāda Gmail reklāmas, ir jānodrošina Gmail reklāmu atbilstība personalizētās reklamēšanas politikām. Reklāmdevēji, kas rāda Gmail reklāmas, nedrīkst izmantot personalizētās reklamēšanas politikas kategorijas, lai atlasītu lietotājiem paredzētas reklāmas vai reklamētu reklāmdevēju produktus vai pakalpojumus. Šīs politikas attiecas arī uz Gmail reklāmām, kuru mērķauditorijas atlasei netiek izmantoti atslēgvārdi.

Datu apkopošana un izmantošana

Uz visām reklāmām un paplašinājumiem attiecas datu apkopošanas un izmantošanas politikas, kas nosaka, cik daudz informācijas varat apkopot un kādos veidos varat to izmantot.

Seksuāla rakstura saturs

Lai reklāmas būtu atbilstošas un drošas lietotājiem, uzņēmums Google konkrētos apstākļos ierobežo pieaugušajiem paredzētu saturu. Plašāku informāciju skatiet politikā, kas attiecas uz pieaugušajiem paredzētu saturu.

Maldinošs saturs

Visai informācijai ir jābūt pareizai un jāraksturo jūsu reklamētais produkts. Plašāku informāciju skatiet maldinoša satura politikā. Piemēram, uzņēmuma nosaukumam ir skaidri jāattēlo reklamētais uzņēmums.

Neskaidra atbilstība

Visai informācijai ir jāatbilst jūsu reklamētajam produktam. Piemēram, visiem iesniegto reklāmu laukiem jābūt saistītiem ar vienu un to pašu reklāmdevēju un jāatbilst reklamētajam produktam. Plašāku informāciju skatiet politikā par neskaidru atbilstību.

Redakcionālā politika

Uz visām reklāmām attiecas standarta prasības par precizitāti, pareizrakstību un lielo burtu un simbolu lietošanu. Plašāku informāciju skatiet redakcionālajā politikā.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.

Ja jūsu reklāmām ir piešķirts statuss “Piemērota (ierobežota)”, uzziniet, kā šis statuss ietekmē reklāmu rādīšanas vietu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?