Google Ads API (AdWords API) politikaları

Google Ads API (AdWords API), geliştiricilere reklamverenlerin Google Ads hesaplarını ve kampanyalarını daha verimli ve yaratıcı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan araçlar geliştirme olanağı tanır. Politikalarımızın amacı, bir yandan reklamverenlere şeffaf ve tutarlı bir deneyim sunarken diğer yandan API'nin Google Ads'i destekleyen ve geliştiren şekillerde kullanılmasını sağlamaktır.

API kullanımınızın Google Ads API (AdWords API) Şartlar ve Koşulları ile aşağıdaki politikalara uygun olduğundan emin olmak için, API'yi nasıl kullandığınızı istediğimiz zaman, herhangi bir nedenle incelemek isteyebiliriz:


Genel API politikaları

Google Ads API (AdWords API) kullanımı

Google Ads API'yi (AdWords API) yalnızca Google Ads kampanyası oluşturma, yönetme veya raporlama için kullanabilirsiniz.

API işlevlerini yalnızca simge başvurunuzda açıklanan şekilde kullanabilirsiniz. İhtiyaçlarınızda değişiklik olur ve API kullanımınızı değiştirmek isterseniz (örneğin, bir raporlama aracına oluşturma veya yönetim işlevleri ekleyerek), bu araç değişiklik formunu doldurmanız gerekir.

Kullanılmayan simgeler

API simgeniz art arda 90 gün boyunca kullanılmadığı takdirde Google tarafından devre dışı bırakılabilir. Simgeniz kullanılmadığı için devre dışı bırakılırsa, istediğiniz zaman yeniden başvuruda bulunabilirsiniz.

Gerekli Minimum İşlevler

Gerekli Minimum İşlevler (RMF), belirli araç geliştiricilerinin Google Ads API'yi (AdWords API) kullanırken sunmaları gereken özellikler ve diğer işlevleri ifade eder. RMF özellikleri üç kategoriye ayrılmıştır: Oluşturma İşlevleri, Yönetim İşlevleri ve Raporlama İşlevleri. RMF kurallarını inceleyin.

Bu kurallara uymanız gerekip gerekmediği, Google Ads API'yi (AdWords API) nasıl kullandığınıza bağlıdır:

Oluşturma İşlevleriyle ilgili
Şartlar
Yönetim İşlevleriyle ilgili
Şartlar
Raporlama İşlevleriyle ilgili
Şartlar
Eksiksiz Hizmet Aracı
(reklamverenler, ajanslar ve diğer üçüncü taraflar, aracınızı Google Ads hesaplarını eksiksiz bir biçimde yönetmek için kullanır)
RMF geçerlidir RMF geçerlidir RMF geçerlidir
Yalnızca Raporlama
(ajanslara veya son reklamverenlere yalnızca bir raporlama kontrol paneli sunulur)
RMF geçerli değildir RMF geçerli değildir RMF geçerlidir
Yalnızca Dahili Kullanım için
(yalnızca bağımsız reklamverenler veya ajanslar tarafından kullanılır, dolayısıyla üçüncü tarafların araca erişimi yoktur)
RMF geçerli değildir RMF geçerli değildir RMF geçerli değildir

RMF'nin yalnızca Standart Erişim sunan simgeler için geçerli olduğunu unutmayın (Standart Erişim hakkında daha fazla bilgi için ücretler sayfasını inceleyin).

Aracın sunduğu özel işlevler çok sınırlıysa ve kampanyaları, reklam gruplarını ve reklamları oluşturmak ve yönetmek için kullanılamıyorsa eksiksiz hizmet aracı statüsü kazanamayabilir. Bu durumda RMF'nin oluşturulması ve yönetimi geçerli olmaz. RMF politikasının aracınız için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, Google Ads API (AdWords API) Uyumluluk ekibi ile iletişime geçin. Google Ads API (AdWords API) Uyumluluk ekibi, aracın eksiksiz hizmet statüsünde olup olmadığına karar verecektir. İşlevselliği önemli ölçüde değiştiği takdirde, araç yeniden değerlendirilebilir.

RMF politikası, reklamverenlerin hangi araç kombinasyonunu kullanmayı seçtiklerine bakmaksızın özelliklere ve Google Ads'de bulunabilecek ayrıntılı performans verilerine erişmelerini sağlar. RMF listesinde, her bir özellikle ilgili politikalar ve geliştiricilere yönelik kaynak niteliğinde belgeler yer alır. Belirli bir özelliğe ilişkin özel gereksinimler hakkında başka sorularınız varsa, API uyumluluk ekibiyle iletişime geçin.

RMF politikasını ihlal ettiğiniz takdirde, para cezasına çarptırılabilirsiniz ve simgeniz API ücretler sayfasında açıklandığı şekilde eski sürüme geçirilebilir.

Gerekli ifşalar ve diğer sorumluluklar

Gerekli ifşalar ve diğer sorumluluklar hakkındaki bu bölüm, aşağıdaki gruplar için geçerlidir:

  • son reklamverenler adına kampanya yöneten ve söz konusu reklamverenlere yazılım araçları sağlayan ajanslar ve diğer üçüncü taraflar
  • ajanslara ve üçüncü taraflara araç sağlayan yazılım geliştiricileri

Bir son reklamverenseniz veya Google Ads API'yi (AdWords API) başka bir sıfatla yalnızca dahili faaliyetlerinizde kullanıyorsanız, bu bölümdeki politikalar sizin için geçerli değildir.

Gerekli ifşalar

Hesap verilebilirlik, Google Ads'in temel ilkelerinden biridir. Reklamverenlerin, hangi aracı kullanıyor olurlarsa olsun, Google Ads'in kendileri için nasıl performans gösterdiğini anlamalarını isteriz. Aşağıdaki gereksinimler, Google Ads verilerinin raporlanması ve yönetilmesi konusunda reklamverenlere ne gibi durumlarda şeffaf olmanız gerektiğini açıklamaktadır.

Tutarsızlıkları ifşa etme:
Son reklamveren konumundaki müşterilere bir eksiksiz hizmet aracı sunuyorsanız (ve söz konusu müşteriler aracınızı Google Ads dışındaki reklam sistemlerini yönetmek için kullanıyorlarsa), müşteriler hesaplarında değişiklik yapmadan önce sistemlerdeki farklılıkları anlamalıdır.
 
API aracınız Google Ads kampanya verilerinin başka bir reklam platformu ile karşılıklı olarak toplu düzenlenmesi, kopyalanması, içe veya dışa aktarılması işlevlerini sunuyorsa, tutarsız veya hatalı veri aktarımlarını önlemek için platformlar arasındaki uyumsuzlukları müşterilerinize ifşa etmeniz gerekir. Müşterilerinize, bu tür uyumsuzlukların giderilmesi veya önlenmesi için ayar yapma ve/veya veri aktarımlarını iptal etme olanağını da sunmanız gerekir.

Örnek: API aracınızın, müşterilerin Google Ads dışı verileri Google Ads'e aktarmasına olanak tanıdığını, ancak Google Ads dışı verilerin Google Ads verileri ile aynı ayrıntı düzeyinde sunulmadığını (Google Ads'in posta kodu düzeyinde hedeflemeye izin vermesi, ancak diğer reklam platformunun yalnızca şehir düzeyinde hedeflemeye olanak tanıması gibi) varsayalım. Bu tutarsızlığı, verileri içe aktarma işlemi tamamlanmadan önce ifşa etmeniz ve müşterinize, devam etmeden önce içe aktarma işlemini iptal etme veya kampanya verilerinde değişiklik yapma olanağı sunmanız gerekir.

Örnek: API aracınızın, müşterilerin Google Ads verilerini başka bir reklam platformuna aktarmalarına olanak tanıdığını, ancak diğer platformun belirli bir veri değişkenini Google Ads'den farklı bir şekilde tanımladığını (ya da hiç sunmadığını) varsayalım. Bu uyumsuzluğu, veri aktarımı tamamlanmadan önce ifşa etmeniz ve müşterinize, devam etmeden önce dışa aktarma işlemini iptal etme veya kampanya verilerinde değişiklik yapma olanağı sunmanız gerekir.

Geciken veriler:
Google Ads performans verilerini son reklamverenlere veya diğer müşterilere raporlamayı 24 saatten fazla geciktirirseniz, bu gecikmeyi müşterilerinize net bir şekilde ifşa etmeniz gerekir.

Google üçüncü taraf politikası:
Son reklamveren konumundaki müşteriler adına Google reklamlarını satın alan veya yöneten ajanslar ya da diğer üçüncü taraflar, Google'ın üçüncü taraf politikasına uymalıdır.

Google Ads verilerini ve diğer reklamcılık platformlarına ait verileri paylaşma ve raporlama:
Son reklamveren konumundaki müşteriler adına Google reklamlarını satın alan veya yöneten bir ajans ya da başka bir tüzel kişi olarak, Google Ads hesaplarına özel verileri (anahtar kelimeler, teklifler, kampanya ayarları veya performans verileri dahil) satmadan, yeniden dağıtmadan, alt lisansla vermeden ya da başka şekilde ifşa etmeden veya aktarmadan önce, müşterilerinizden yazılı izin almanız gerekir.

Ayrıca, aracınızı kullanan reklamverenlere Google Ads hakkında doğru bilgiler verilmeli ve bu reklamverenlerin, Google Ads verilerini diğer reklam platformlarına ait verilerden ayırt edebilmeleri sağlanmalıdır. Aracınız diğer reklamcılık platformlarına ait raporlama verileri sunuyorsa, Google Ads verilerini Google Ads dışı verilerden ayrı olarak raporlamanız gerekir. Google Ads verileri, toplu veriler veya diğer reklam platformlarına ait verilerden daha ayrıntılı bir şekilde sunuluyorsa (örneğin, Google Ads posta kodu düzeyinde coğrafi raporlama sunarken diğer kaynaklar yalnızca şehir veya eyalet düzeyinde coğrafi raporlama sunuyorsa) Google Ads raporlarını daha yüksek olan ayrıntı düzeyinde sunmanız gerekir. Google Ads'e özel verilerin de kolayca erişilebilen bir konumda sunulması kaydıyla, toplu performans verilerini (Google Ads verilerini Google Ads dışı verilerle birleştirerek) raporlayabilirsiniz.

Örnek: Aracınız birden fazla reklamcılık platformundan (ör. AdCenter, Yahoo, Yandex vb.) toplanan coğrafi reklamcılık performans verileri sunuyorsa, Google Ads coğrafi performans raporunu ve zorunlu alanlarını da ayrıca sunmalıdır.

Diğer sorumluluklar

Platformlar arası işlevler:

Platformlar arası işlevlerle ilgili bu politika, aşağıdaki koşulları karşılayanlar için geçerlidir:

  • son reklamverenler, ajanslar veya son reklamveren konumundaki müşteriler adına kampanya yöneten diğer üçüncü taraflarca kullanılan yazılım araçlarını oluşturanlar;
  • yazılımları, kullanıcıların farklı reklam ağ ve platformlarındaki kampanya ayarlarını kopyalamasına, içe veya dışa aktarmasına ya da optimize etmesine olanak tanıyanlar.

Bir son reklamverenseniz veya Google Ads API'yi (AdWords API) yalnızca dahili faaliyetlerinizde kullanıyorsanız, bu politika sizin için geçerli değildir.

Yazılımınızı kullananlara, kampanya ayarlarını Google Ads ile farklı bir reklam platformu arasında kopyalama, içe veya dışa aktarma ya da optimize etme izni veriyorsanız, kullanıcıların istedikleri yönde (Google Ads'den Yahoo'ya veya Yahoo'dan Google Ads'e gibi) kopyalama, içe veya dışa aktarma ya da optimizasyon işlemi gerçekleştirmelerine de izin vermeniz gerekir.

Örnek: Aracınız, kullanıcıların kampanya ayarlarını ve diğer verileri Google Ads'den kopyalamasına ve söz konusu ayarları Yahoo, Bing Ads ve Yandex'e aktarmasına veya bu platformlar için optimize etmesine olanak tanıyorsa, kullanıcıların kampanya ayarlarını ve diğer verileri bu platformlardan kopyalamasına ve Google Ads'e geri aktarmasına veya Google Ads için yeniden optimize etmesine de izin vermelidir.

Müşteriye devre dışı bırakma seçeneği sunulması:
Son reklamveren konumundaki müşterilere, Google Ads kampanyalarını yönetmede aracınızın kullanımına son vermek için hızlı ve kolay bir yol sunulmalıdır. Son reklamveren konumundaki bir müşteriden bildirim almanızı izleyen 3 iş günü içinde, söz konusu müşteriye Google Ads kampanyalarının hizmetleriniz ve geliştirici simgeniz ile ilişkisini sonlandırma ve Google Ads hesaplarının münhasır denetimini yeniden kazanma olanağı sunmanız gerekir.

Veri güvenliği:
Reklamverenlerin Google Ads API (AdWords API) verilerini güvenli bir ortamda ve kurumsal verilere ilişkin yaygın kabul gören güvenlik standartlarına da uygun olarak muhafaza etmek için her türlü makul çabayı göstermeniz gerekir. Ayrıca, Google Ads API (AdWords API) kullanılarak aktarılan tüm veriler, en az 128 Bit SSL şifreleme kullanılarak korunmalı veya doğrudan Google'a iletilecek veriler için en az Google Ads API (AdWords API) sunucularının kabul ettiği protokol kadar güvenli bir protokol kullanılmalıdır.

Yasaklanan uygulamalar

TargetingIdeaService veya TrafficEstimatorService verilerini kopyalama

TargetingIdeaService (TIS) ve TrafficEstimatorService (TES), reklamverenlerin ve ajansların programlı bir şekilde anahtar kelime oluşturmalarının yanı sıra Google Ads anahtar kelime ve teklif stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur. TIS veya TES'ten, Google Ads kampanyaları oluşturmak veya yönetmek dışındaki amaçlarla veri kopyalayamazsınız. Bir reklam ajansı veya Bağımsız Google Ads Geliştiricisiyseniz ve müşterilere harici API aracı üzerinden TIS veya TES veri erişimi vermek istiyorsanız, tüm Gerekli Minimum İşlevler gereksinimlerini (kampanya oluşturma, kampanya yönetimi ve kampanya raporlaması) karşılamanız gerekir.

Google Arama verilerini kopyalama veya kopyalanmış verileri satın alma

Google arama sonucu sayfalarını veya başka herhangi bir Google mülkünü kopyalayamaz ve kopyalanmış Google verilerini üçüncü taraflardan dolaylı olarak temin edemezsiniz. Google dışı meşru kaynaklardan edinilmiş arama verilerini içeren bir rapor yayınlamayı amaçlıyorsanız raporunuzda verilerin kaynağı ve spesifik veri toplama metodolojileriniz ifşa edilmelidir.

Ek simgeler

Son reklamverenlere veya diğer üçüncü taraf müşterilere araç sunuyorsanız, bu kişilerden aracınızı kullanmak üzere kendi Google Ads API (AdWords API) simgeleri için başvuruda bulunmalarını isteyemezsiniz. Son reklamverenlerden gelecek bu tür simge başvuruları reddedilecektir.

Genellikle kurum başına yalnızca bir Google Ads API (AdWords API) simgesi atanır. Birden fazla simgeye ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

API simgenizin otomatik kullanımına izin verme

Ajansların, son reklamverenlerin veya diğer üçüncü tarafların Google Ads API (AdWords API) simgenizi (ya da kendi API'nizi), söz konusu tarafların kendi Google Ads API (AdWords API) simgeleri için başvuruda bulunmalarını engelleyecek şekilde kullanmalarına izin veremezsiniz. Google Ads'in ajanslar veya son reklamveren konumundaki müşteriler tarafından otomatik veya programlı kullanımı, söz konusu tarafların kendi Google Ads API (AdWords API) simgelerini kullanmalarını gerektirir. Sunduğunuz API'ler üzerinden API simgenize dolaylı erişim veremezsiniz. Aracınızın son kullanıcılarının, hesaplarında manuel veya programlı değişiklikler yapmak için aracınızı kullanmak üzere otomatik erişim yerine manuel olarak oturum açma yolunu izlemeleri gerekir.

Örnek: Ajanslara veya son reklamverenlere reklam yönetim yazılımları için lisans veren bir araç sağlayıcısıysanız, müşterilerinizin Google Ads API'ye (AdWords API) otomatik veya programlı bilgisayar komut dosyaları aracılığıyla erişmesine olanak tanıyacak kendi API'nızı geliştiremezsiniz.

Bu politikanın, Google Ads API'nin (AdWords API) sizin tarafınızdan programlı veya otomatik yollarla kullanımına herhangi bir kısıtlama getirmediğini unutmayın. Politikanın amacı, üçüncü tarafların Google Ads API'ye (AdWords API) (kendi API jetonları için başvuruda bulunmak yerine) sizin API jetonunuzu kullanarak programlı veya otomatik bir şekilde erişmesine izin vermenizi engellemektir.

Google Ads politikalarının ihlali

Google Ads API (AdWords API) kullanıcısı olarak siz ve aracınızı kullanan herkes (örneğin, son reklamverenler) Google Ads politikaları ile Google Ads şartlar ve koşullarına uymalısınız.

Örneğin: Google Ads API (AdWords API) geliştirici simgenizle ilişkili yönetici hesabı politika ihlalleri nedeniyle askıya alındıysa Google Ads API'yi (AdWords API) kullanmaya devam edebilmek için askıya alınan hesabı derhal düzeltmeniz gerekir.

Google markası ve ticari markalarının yetkisiz kullanımı

Bir Google Ads API (AdWords API) kullanıcısı olarak, Google'ın marka kullanım yönergelerine uymanız gerekir.

Örnek: Google Ads API (AdWords API) aracınız, Google Ads kullanıcı arayüzünün görünüm ve tasarımını taklit edemez ya da kullanıcıları başka bir şekilde yanıltarak bu aracın bir Google ürünü olduğunu düşünmeye sevk edemez.

Google etkinliklerine müdahale etme

Google, Şartlar ve Koşullar ile bu politikalara uygunluğu sağlamak için her türlü Google Ads API (AdWords API) etkinliğini izleyebilir ve denetleyebilir. Söz konusu izleme veya denetim etkinliklerine müdahale etmeniz ve Google Ads API (AdWords API) etkinliğinizi Google'dan başka şekilde gizlemeniz yasaktır. Herhangi bir müdahale, bu politikaların ihlali olarak yorumlanacaktır.

Google Ads API (AdWords API) Müşteriniz (Şartlar ve Koşullar'da tanımlandığı şekliyle), Google Ads API'nin (AdWords API) düzgün çalışmasına hiçbir şekilde müdahale edemez veya müdahale etme girişiminde bulunamaz. Her Google Ads API (AdWords API) Müşterisi, kendisine atanmış olan geliştirici simgesini, Google Ads API (AdWords API) Specification (Google Ads API (AdWords API) Şartnamesi) kapsamında öngörülen şekilde Google'a iletmelidir.

Politika yaptırımı

İletişim bilgileri

MM hesabınızın API merkezindeki iletişim bilgilerini her zaman güncel tutmanız gerekir. İletişim e-posta adresi olarak bir takma ad (tüm API ilgilileriyle birlikte) girmenizi öneririz. API merkezinde listelenen e-posta adresi, uygunlukla ilgili sorunlar konusunda başvurulacak ilk iletişim yöntemi olacaktır. API ekibinden gelen istek veya bildirimlere yanıt verilmemesi, bu politikaların ihlaline yol açacak ve durumunuzun Standart Erişim'den Temel Erişim'e indirilmesi veya API simgenizin geçersiz kılınması ile sonuçlanabilecektir. İstendiğinde, gerekli ek iletişim bilgilerini de sunmanız gerekecektir.

Demo hesabı

Google'ın talep etmesi halinde, bu talebi izleyen 7 gün içinde API aracınız için bir demo hesabı sağlamanız gerekir. Bu demo, politikalara uygunluğunu gözden geçirebilmemiz için aracın yayındaki sürümü veya yayındaki sürümüyle aynı işlevlere sahip olmalıdır. Demonun sağlanmaması veya yayındaki aracın sahte bir sürümünün sunulmaya kalkışılması, bu politikaların ihlali olarak kabul edilecektir.

İhlal bildirimleri ve uygulanan para cezaları

Bu politikaları ihlal ederseniz Google, Google Ads API (AdWords API) hesabınızla ilgili olarak kayıtlarda olan e-posta adresinize bir bildirim gönderir. Size, söz konusu ihlalleri ceza almadan düzeltmeniz için süre tanınabilir. Google, Google Ads API (AdWords API) ücretler sayfasında ayrıntılı olarak belirtilen oranlarda cezai ücret almadan önce size bir uyarı da gönderebilir.

Bu politikaların ihlal edilmesi; durumunuzun Standart Erişim'den Temel Erişim'e indirilmesi, Google Ads API (AdWords API) kullanımınızda başka kota sınırlarının uygulanması veya Google Ads API (AdWords API) jetonunuzun geçersiz kılınması da dahil olmak üzere ek sonuçlar doğurabilir.

Bize ulaşın

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?