„Google Ads“ API politika

„Google“ teikia išverstas pagalbos centro versijas, tačiau jos nesiekia pakeisti mūsų politikos turinio. Anglų kalba yra oficiali kalba, kurią naudojame savo politikos įgyvendinti. Jei norite peržiūrėti šį straipsnį kita kalba, naudokite puslapio apačioje esantį išskleidžiamąjį kalbų meniu.

„Google Ads“ API leidžia kūrėjams kurti įrankius, kurie padės reklamuotojams efektyviau ir kūrybingiau tvarkyti jų „Google Ads“ paskyras ir kampanijas. Mūsų politikos tikslas yra užtikrinti, kad API būtų naudojama būdais, kurie palaikytų „Google Ads“ ir išplėstų jos galimybes, o reklamuotojams būtų teikiamos aiškios ir nuoseklios paslaugos.

Bet kada ir dėl bet kokios priežasties galime pateikti užklausą peržiūrėti, kaip naudojate API, kad užtikrintume, jog laikotės „Google Ads“ API taisyklių ir nuostatų bei toliau nurodytos politikos.


Bendroji API politika

„Google Ads“ API naudojimas

„Google Ads“ API galite naudoti tik „Google Ads“ kampanijoms kurti, valdyti arba ataskaitoms teikti.

API funkcijas galite naudoti tik kaip aprašyta jūsų prieigos rakto paraiškoje. Jei pasikeis jūsų poreikiai ir norėsite keisti API naudojimo pobūdį (pvz., prie ataskaitų teikimo įrankio pridėdami kūrimo ar tvarkymo funkciją), reikės užpildyti šią įrankio keitimo formą.

Nepanaudoti prieigos raktai

„Google“ gali išjungti jūsų API prieigos raktą, jei nenaudosite jo 90 dienų iš eilės. Jei prieigos raktas buvo išjungtas dėl nenaudojimo, galite bet kada pateikti paraišką iš naujo.

Būtinos minimalios funkcijos

Būtinos minimalios funkcijos (BMF) reiškia funkcijas, kurias turi teikti tam tikro įrankio kūrėjai, kai naudojama „Google Ads“ API. BMF funkcijos sugrupuotos į tris kategorijas: kūrimo funkcijas, tvarkymo funkcijas ir ataskaitų teikimo funkcijas. Žr. BMF taisykles.

Ar laikotės šių taisyklių, lemia tai, kaip naudojate „Google Ads“ API.

  Kūrimo funkcijos
Reikalavimai
Tvarkymo funkcijos
Reikalavimai
Ataskaitų teikimo funkcijos
Reikalavimai
Visas paslaugas teikiantis įrankis
(reklamuotojai, agentūros ir kitos trečiosios šalys naudoja jūsų įrankį, kad visiškai tvarkytų savo „Google Ads“ paskyras)
BMF taikomos BMF taikomos BMF taikomos
Tik ataskaitų teikimas
(agentūroms ar galutiniams reklamuotojams pasiekiama tik ataskaitų teikimo informacijos suvestinė)
BMF netaikomos BMF netaikomos BMF taikomos
Skirtas tik vidiniams naudotojams
(naudojamas tik individualių reklamuotojų ar agentūrų, todėl trečiosios šalys negali pasiekti įrankio)
BMF netaikomos BMF netaikomos BMF netaikomos

Atminkite, kad BMF taikomos tik prieigos raktams su standartine prieiga (jei reikia daugiau informacijos apie standartinę prieigą, žr. įkainių lapą).

Jei jūsų įrankio funkcijos yra ribotos bei specializuotos ir juo negalima kurti bei tvarkyti kampanijų, skelbimų grupių ar skelbimų, jis gali būti nelaikomas visas paslaugas teikiančiu įrankiu. Tokiu atveju kūrimo ir tvarkymo BMF taisyklės netaikomos. Jei nežinote, ar jūsų įrankiui taikoma BMF politika, susisiekite su „Google Ads“ API politikos laikymosi komanda. „Google Ads“ API politikos laikymosi komanda nuspręs, ar jūsų įrankis yra visas paslaugas teikiantis įrankis. Jei funkcijos gerokai pasikeitė, įrankis gali būti įvertintas iš naujo.

Taikant BMF politiką užtikrinama, kad reklamuotojai gali pasiekti funkcijas ir išsamius našumo duomenis, kuriuos galima rasti sistemoje „Google Ads“, nepaisant jų pasirinktų naudoti įrankių. BMF sąraše pateikiama politika ir kūrėjams skirti dokumentų ištekliai apie kiekvieną funkciją. Jei kils papildomų klausimų apie konkrečius pateiktos funkcijos reikalavimus, susisiekite su API politikos laikymosi komanda.

Jei pažeisite BMF politiką, galbūt reikės sumokėti nesilaikymo mokesčius, o prieigos raktas gali būti grąžintas į ankstesnę versiją, kaip aprašyta API įkainių lape.

Būtini paskelbimai ir kiti įsipareigojimai

Ši skiltis apie būtinus paskelbimus ir kitus įsipareigojimus taikoma šioms grupėms:

  • agentūroms ir kitoms trečiosioms šalims, kurios tvarko kampanijas galutinių reklamuotojų vardu ir teikia jiems programinės įrangos įrankius;
  • programinės įrangos kūrėjams, kurie teikia įrankius agentūroms ir trečiosioms šalims.

Jei esate galutinis reklamuotojas ar naudojate „Google Ads“ API tik vidiniais tikslais, šioje skiltyje nurodyta politika jums netaikoma.

Būtini paskelbimai

Atskaitomybė yra esminis „Google Ads“ principas. Norime, kad reklamuotojai suprastų, kuo jiems naudinga „Google Ads“, netsižvelgiant į tai, kokį įrankį jie naudoja. Toliau pateiktuose reikalavimuose aiškinama, kaip turėtumėte reklamuotojus aiškiai informuoti apie „Google Ads“ duomenų ataskaitų teikimą ir tvarkymą.

Neatitikimų paskelbimas: jei teikiate visas paslaugas teikiantį įrankį galutinio reklamuotojo klientams (ir jei tie klientai irgi naudoja jūsų įrankį kitoms skelbimų sistemoms (ne „Google Ads“) tvarkyti), prieš atlikdami paskyrų pakeitimus klientai turi suprasti kiekvienos sistemos skirtumus.

Jei jūsų API įrankis teikia „Google Ads“ kampanijos duomenų masinio redagavimo, kopijavimo, importavimo į kitą skelbimų platformą arba eksportavimo iš kitos skelbimų platformos galimybę, turite paskelbti klientams apie nesuderinamumą tarp platformų, kad jie išvengtų nenuoseklaus arba netinkamo duomenų perkėlimo. Be to, turite klientams suteikti galimybę koreguoti ir (arba) atšaukti duomenų perkėlimus, kad jie galėtų išspręsti tokias problemas ar jų išvengti.

Pavyzdys: tarkime, kad naudodami jūsų API įrankį klientai gali į „Google Ads“ importuoti ne „Google Ads“ duomenis, bet ne „Google Ads“ duomenys nepasiekiami tuo pačiu detalumo lygiu kaip „Google Ads“ duomenys (pvz., „Google Ads“ leidžiama taikyti pašto kodo lygiu, o kitoje skelbimų platformoje leidžiama taikyti tik miesto lygiu). Turite paskelbti apie šį neatitikimą prieš importuojant duomenis ir suteikti klientui galimybę prieš tęsiant atšaukti importavimą arba pakeisti kampanijos duomenis.

Pavyzdys: tarkime, kad naudodami jūsų API įrankį klientai gali eksportuoti „Google Ads“ duomenis į kitą skelbimų platformą, bet kita platforma, kitaip nei „Google Ads“, apibrėžia konkretų duomenų kintamąjį (ar visiškai neleidžia jo pasiekti). Turite paskelbti apie šį nesuderinamumą prieš eksportuojant duomenis ir suteikti klientui galimybę prieš tęsiant atšaukti arba keisti kampanijos duomenis.

Duomenų vėlavimas: jei „Google Ads“ našumo duomenų ataskaitų teikimas galutiniams reklamuotojams ar kitiems klientams vėluoja daugiau nei 24 val., turite aiškiai pranešti apie šį vėlavimą savo klientams.

„Google“ trečiųjų šalių politika: agentūros ar kitos trečiosios šalys, kurios perka ar tvarko „Google“ reklamavimo paslaugas galutinio reklamuotojo klientų vardu, privalo laikytis „Google“ trečiųjų šalių politikos.

„Google Ads“ ir kitų reklamavimo platformų duomenų bendrinimas ir ataskaitų teikimas: kaip agentūra ar kitas subjektas, kuris perka ar tvarko „Google“ reklamavimo paslaugas galutinio reklamuotojo klientų vardu, privalote iš savo klientų gauti raštišką sutikimą prieš parduodami, platindami, sublicencijuodami arba kitaip paskelbdami ar perduodami duomenis iš jų „Google Ads“ paskyrų (įskaitant raktinius žodžius, kainos pasiūlymus, kampanijos nustatymus ar našumo duomenis).

Jūsų įrankį naudojantiems reklamuotojams taip pat turi būti suteikta tiksli informacija apie „Google Ads“, įskaitant galimybę atskirti „Google Ads“ duomenis ir duomenis iš kitų skelbimų platformų. Jei jūsų įrankis teikia ataskaitų teikimo duomenis iš kitų reklamavimo platformų, privalote „Google Ads“ duomenų ataskaitas teikti atskirai nuo ne „Google Ads“ duomenų ataskaitų. Jei „Google Ads“ duomenys pasiekiami detalesniu lygiu nei sukaupti duomenys ar duomenys iš kitų skelbimų platformų (pvz., jei „Google Ads“ teikia geografinių duomenų ataskaitas pašto kodo lygiu, bet kiti šaltiniai jas teikia tik miesto ar šalies lygiu), privalote „Google Ads“ duomenų ataskaitas teikti detalesniu lygiu. Ataskaitas apie sukauptus našumo duomenis (apimančius ir „Google Ads“, ir ne „Google Ads“ duomenis) galite teikti su sąlyga, kad konkretūs „Google Ads“ duomenys pateikti lengvai pasiekiamoje vietoje.

Pavyzdys: jei jūsų įrankis teikia reklamavimo pagal geografinius rodiklius našumo duomenis, sukauptus keliose reklamavimo platformose (pvz., „AdCenter“, „Yahoo“, „Yandex“ ir kt.), jis turi atskirai teikti „Google Ads“ našumo pagal geografinius rodiklius ataskaitą ir jos būtinus laukus.

Kiti įsipareigojimai

Kelių platformų funkcijos

Ši politika apie kelių platformų funkcijas taikoma šias sąlygas atitinkantiems reklamuotojams:

  • tiems, kurie kuria programinės įrangos įrankius, naudojamus galutinių reklamuotojų, agentūrų ar kitų trečiųjų šalių, kurios tvarko kampanijas galutinio reklamuotojo klientų vardu;
  • tiems, kurių programinė įranga suteikia galimybę naudotojams kopijuoti, importuoti, eksportuoti ar optimizuoti kampanijos nustatymus skirtinguose skelbimų tinkluose ir platformose.

Jei esate galutinis reklamuotojas ar naudojate „Google Ads“ API tik vidiniais tikslais, ši politika jums netaikoma.

Jei leisite savo programinės įrangos naudotojams kopijuoti, importuoti, eksportuoti ar optimizuoti kampanijos nustatymus „Google Ads“ ir kitoje skelbimų platformoje, turite leisti naudotojams kopijuoti, importuoti, eksportuoti ar optimizuoti bet kokia pasirinkta kryptimi (pvz., kopijuoti iš „Google Ads“ į „Yahoo“ ir atvirkščiai).

Pavyzdys: jei jūsų įrankis suteikia galimybę naudotojams kopijuoti kampanijos nustatymus ir kitus duomenis iš „Google Ads“ ir eksportuoti ar optimizuoti tuos nustatymus „Yahoo“, „Bing Ads“ ir „Yandex“, įrankis taip pat turi suteikti galimybę naudotojams kopijuoti kampanijos nustatymus ir kitus duomenis iš tų platformų ir eksportuoti juos atgal į „Google Ads“ bei čia juos optimizuoti.

Klientų atsisakymas

Jūsų galutinio reklamuotojo klientams turi būti suteikta galimybė greitai ir lengvai nustoti naudoti jūsų įrankį „Google Ads“ kampanijoms tvarkyti. Per tris darbo dienas nuo pranešimo iš galutinio reklamuotojo kliento gavimo turite suteikti klientui galimybę atsieti jo „Google Ads“ kampanijas nuo jūsų paslaugų ir kūrėjo prieigos rakto ir atgauti išskirtinę jo „Google Ads“ paskyrų kontrolę.

Duomenų sauga

Turite dėti visas pastangas, kad išlaikytumėte reklamuotojų „Google Ads“ API duomenis saugius pagal bendrus priimtus saugos standartus, taikomus įmonių duomenims. Be to, visi duomenys, perkelti naudojant „Google Ads“ API, turi būti apsaugoti naudojant bent 128 bitų SSL šifruotę arba, jei duomenys perduodami tiesiogiai „Google“, turi būti naudojamas bent „Google Ads“ API serverių priimamas protokolas.

Draudžiama praktika

Paslaugos „TargetingIdeaService“ arba „TrafficEstimatorService“ duomenų rinkimas

Paslaugos „TargetingIdeaService“ (TIS) ir „TrafficEstimatorService“ (TES) padeda reklamuotojams ir agentūroms programiškai generuoti raktinius žodžius ir optimizuoti jų „Google Ads“ raktinių žodžių bei kainų siūlymo strategijas. Negalite rinkti duomenų iš TIS ar TES jokiais tikslais, išskyrus kuriant ar tvarkant „Google Ads“ kampanijas. Jei esate reklamos agentūra arba nepriklausomas „Google Ads“ kūrėjas ir norite suteikti savo klientams prieigą prie TIS ar TES duomenų naudojant išorinį API įrankį, turite atitikti visus būtinų minimalių funkcijų reikalavimus (kampanijos kūrimo, tvarkymo ir ataskaitų teikimo).

„Google“ paieškos duomenų rinkimas ar surinktų duomenų įsigijimas

Negalite rinkti „Google“ paieškos rezultatų puslapių ar kitos „Google“ nuosavybės duomenų ir negalite netiesiogiai gauti surinktų „Google“ duomenų iš trečiųjų šalių. Jei ketinate paskelbti ataskaitą, kuri apima paieškos duomenis, gautus iš teisėtų ne „Google“ šaltinių, ataskaitoje turi būti paskelbtas duomenų šaltinis ir jūsų naudoti konkretūs duomenų rinkimo metodai.

Papildomi prieigos raktai

Jei galutiniams reklamuotojams ar kitiems trečiosios šalies klientams teikiate įrankius, negalite reikalauti, kad jie pateiktų paraišką dėl jų asmeninio „Google Ads“ API prieigos rakto, kad galėtų naudoti jūsų įrankį. Galutinių reklamuotojų paraiškos tokiems prieigos raktams gauti taip pat bus atmestos.

Paprastai vienai įmonei priskiriame tik vieną „Google Ads“ API prieigos raktą. Jei jums reikia daugiau nei vieno rakto, susisiekite su mumis.

Leidimas automatiškai naudoti jūsų API prieigos raktą

Negalite leisti agentūroms, galutiniams reklamuotojams ar kitoms trečiosioms šalims naudoti jūsų „Google Ads“ API prieigos rakto (ar jūsų pačių API) tokiu būdu, kad tos trečiosios šalys galėtų išvengti paraiškos dėl jų pačių „Google Ads“ API prieigos rakto pateikimo. Jei agentūros ar galutinių reklamuotojų klientai bet kokiu būdu automatiškai ar programiškai naudoja „Google Ads“, jie privalo naudoti savo „Google Ads“ API prieigos raktą. Negalite suteikti jiems netiesioginės prieigos prie jūsų API prieigos rakto per jūsų pateiktus API. Galutiniai jūsų įrankio naudotojai turės prisijungti patys (jie neturės automatinės prieigos), kad galėtų naudoti jūsų įrankį ir atlikti neautomatinius ar programinius savo paskyrų pakeitimus.

Pavyzdys: jei esate įrankio teikėjas, kuris agentūroms ir galutiniams reklamuotojams išduoda skelbimų tvarkymo programinės įrangos licencijas, negalite kurti savo API, kuris suteiktų galimybę klientams pasiekti „Google Ads“ API naudojant automatinius ar programinius kompiuterio scenarijus.

Atminkite, kad ši politika neapriboja jūsų pačių „Google Ads“ API naudojimo programiškai ar automatiškai. Pagal ją jums neleidžiama trečiosioms šalims suteikti prieigos prie „Google Ads“ API programiškai ar automatiškai naudojant jūsų API prieigos raktą (užuot pateikus paraišką dėl savo API prieigos rakto).

„Google Ads“ politikos nuostatų pažeidimas

Kaip „Google Ads“ API naudotojas, jūs ir visi, kas naudojasi jūsų įrankiu (pvz., galutiniai reklamuotojai), turite laikytis „Google Ads“ politikos bei „Google Ads“ taisyklių ir nuostatų.

Pavyzdys: jei valdytojo paskyra, kuri susieta su jūsų „Google Ads“ API kūrėjo prieigos raktu, laikinai sustabdoma dėl politikos pažeidimų, turite nedelsdami pataisyti pristabdytą paskyrą, kad ir toliau galėtumėte naudoti „Google Ads“ API.

Neteisėtas „Google“ prekių ženklų naudojimas

Kadangi esate „Google Ads“ API naudotojas, turite laikytis „Google“ prekės ženklo naudojimo gairių.

Pavyzdys: jūsų „Google Ads“ API įrankyje negali būti atkartojama „Google Ads“ naudotojo sąsajos išvaizda ar kitu būdu klaidinama siekiant įtikinti, kad įrankis yra „Google“ produktas.

„Google“ veiklos trikdymas

„Google“ gali stebėti ir tikrinti bet kokią „Google Ads“ API veiklą, kad užtikrintų, jog laikomasi taisyklių ir nuostatų bei šios politikos. Jums neleidžiama trikdyti šio stebėjimo ar tikrinimo ir negalima nuo „Google“ slėpti savo „Google Ads“ API veiklos. Bet koks trikdymas bus laikomas šios politikos pažeidimu.

Jūsų „Google Ads“ API klientas (kaip apibrėžta taisyklėse ir nuostatose) negali jokiu būdu trikdyti ar bandyti trikdyti tinkamo „Google Ads“ API veikimo. Kiekvienas „Google Ads“ API klientas turi „Google“ perduoti savo priskirtą kūrėjo prieigos raktą, kaip nurodyta „Google Ads“ API specifikacijose.

Politikos vykdymas

Kontaktinė informacija

Turite užtikrinti, kad jūsų MKC paskyros API centre pateikta kontaktinė informacija nebūtų pasenusi. Rekomenduojame kaip kontaktinį el. pašto adresą įvesti alternatyvųjį vardą (su visais atitinkamais API kontaktais). API centre nurodytas el. pašto adresas bus pirminė kontaktinė priemonė iškilus su politikos laikymusi susijusių problemų. Jei neatsakysite į API komandos užklausas ar pranešimus, tai bus laikoma šios politikos pažeidimu ir jūsų būsena gali būti grąžinta į ankstesnę iš standartinės prieigos į paprastą prieigą arba gali būti nutrauktas jūsų API prieigos rakto galiojimas. Jei gausite užklausą, taip pat privalote pateikti atitinkamos papildomos kontaktinės informacijos.

Bandomoji paskyra

Gavę „Google“ užklausą, per septynias dienas turite pateikti bandomąją savo API įrankio paskyrą. Bandomoji paskyra turi būti aktyvi jūsų įrankio versija arba bandomoji paskyra su tomis pačiomis funkcijomis kaip ir aktyvi versija, kad galėtume peržiūrėti, ar ji atitinka mūsų politiką. Jei nepateiksite bandomosios paskyros ar bandysite pateikti netikrą savo aktyvaus įrankio paskyrą, pažeisite šią politiką.

Pranešimas apie pažeidimus ir nesilaikymo mokesčiai

Jei pažeisite šią politiką, „Google“ išsiųs pranešimą „Google Ads“ API paskyroje nurodytu el. pašto adresu ir jums gali būti suteiktas laikotarpis šiems pažeidimams ištaisyti be nuobaudų. „Google“ gali atsiųsti įspėjimą prieš apmokestindama nesilaikymo mokesčiais, kurie taikomi atsižvelgiant į įkainius, nurodytus „Google Ads“ API įkainių lape.

Dėl šių politikos nuostatų pažeidimų taip pat galimos papildomos pasekmės, įskaitant būsenos grąžinimą iš standartinės į paprastą prieigą, kitų „Google Ads“ API naudojimo kvotų apribojimų pritaikymą arba „Google Ads“ API prieigos rakto galiojimo nutraukimą.

Susisiekite su mumis

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
9186212964259893380
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
73067