Google Ads ‑sovellusliittymän käytännöt

AdWords API poistuu käytöstä 27.4.2022. Kehittäjien on siirryttävä käyttämään Google Ads APIa siihen mennessä. Lue lisää

Google tarjoaa käännettyjä versioita ohjekeskuksen sisällöstä. Nämä versiot on tarkoitettu vain viitteeksi, eikä niiden tarkoituksena ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Google Ads ‑sovellusliittymällä kehittäjät voivat luoda työkaluja, jotka auttavat mainostajia hallinnoimaan Google Ads ‑tilejään ja ‑kampanjoitaan entistä tehokkaammin ja luovemmin. Käytäntöjemme tarkoituksena on varmistaa, että sovellusliittymää käytetään tavoilla, jotka tukevat ja tehostavat Google Adsin käyttöä taaten mainostajille läpinäkyvän ja vakaan käyttökokemuksen.

Saatamme koska tahansa ja mistä tahansa syystä pyytää lupaa arvioida sovellusliittymän käyttöäsi varmistaaksemme, että alla mainittuja Google Ads ‑sovellusliittymää koskevia käyttöehtoja ja käytäntöjä noudatetaan.


Sovellusliittymän yleiset käytännöt

Google Ads ‑sovellusliittymän käyttö

Google Ads ‑sovellusliittymää saa käyttää ainoastaan Google Ads ‑kampanjoiden luomiseen, hallintaan ja raportointiin.

Sinulla on oikeus käyttää sovellusliittymätoimintoa ainoastaan tunnushakemuksessa kuvaamallasi tavalla. Jos tarpeesi muuttuvat ja haluat tehdä muutoksia sovellusliittymän käyttöön (esimerkiksi lisäämällä luonti- tai hallintatoiminnon raportointityökaluun), sinun on täytettävä tämä työkalun muutoslomake.

Käyttämättömät tunnukset

Google voi poistaa sovellusliittymätunnuksesi käytöstä, jos sitä ei käytetä 90 päivään. Jos tunnuksesi on poistettu käytöstä, koska sitä ei ole käytetty, voit koska tahansa hakea uutta tunnusta.

Vaaditut vähimmäistoiminnot

Vaadituilla vähimmäistoiminnoilla tarkoitetaan ominaisuuksia ja toimintoja, joita tiettyjen työkalujen kehittäjien on tarjottava käyttäessään Google Ads ‑sovellusliittymää. Vaaditut vähimmäistoiminnot on jaettu kolmeen luokkaan: luontitoiminto, hallintatoiminto ja raportointitoiminto. Tutustu vaadittuja vähimmäistoimintoja koskeviin sääntöihin.

Sääntöjen noudattamista arvioidaan Google Ads ‑sovellusliittymän käyttötavan perusteella:

Luontitoiminnon
vaatimukset
Hallintatoiminnon
vaatimukset
Raportointitoiminnon
vaatimukset
Kaikki ominaisuudet kattava työkalu
(Mainostajat, mainostoimistot ja muut kolmannet osapuolet käyttävät työkaluasi Google Ads ‑tiliensä kaikkien ominaisuuksien hallintaan.)
Vähimmäistoiminnot vaaditaan Vähimmäistoiminnot vaaditaan Vähimmäistoiminnot vaaditaan
Vain raportointi
(Mainostoimistot tai mainostajat voivat käyttää vain raportoinnin hallintapaneelia.)
Vähimmäistoimintoja ei vaadita Vähimmäistoimintoja ei vaadita Vähimmäistoiminnot vaaditaan
Vain sisäinen käyttö
(Työkalua voivat käyttää vain yksittäiset mainostajat tai mainostoimistot. Käyttö on estetty kolmansilta osapuolilta.)
Vähimmäistoimintoja ei vaadita Vähimmäistoimintoja ei vaadita Vähimmäistoimintoja ei vaadita

Huomaa, että vaaditut vähimmäistoiminnot koskevat ainoastaan normaalien käyttöoikeuksien tunnuksia. (Lisätietoja normaaleista käyttöoikeuksista on API-laskuyhteenvedossa.)

Jos työkalusi toiminnot ovat hyvin rajallisia ja erikoistuneita eikä työkalua voi käyttää kampanjoiden, mainosryhmien ja mainosten luomiseen ja hallintaan, työkalua ei välttämättä voida luokitella täyden palvelun työkaluksi. Tässä tapauksessa luomisen ja hallinnan vähimmäistoimintoja ei vaadita. Jos et ole varma siitä, vaaditaanko vähimmäistoiminnot työkalultasi, ota yhteys Google Ads ‑sovellusliittymän sääntötiimiin. Tämän tiimin tehtävänä on päättää, voidaanko työkalusi luokitella täyden palvelun työkaluksi. Työkalusi saatetaan luokitella uudelleen, jos sen tarjoamia toimintoja muutetaan merkittävästi.

Vaadittuja vähimmäistoimintoja koskevalla käytännöllä varmistetaan, että mainostajat voivat käyttää Google Adsin toimintoja ja yksityiskohtaisia tehokkuustietoja valitsemastaan työkaluyhdistelmästä riippumatta. Vaadittujen vähimmäistoimintojen luettelo sisältää kutakin toimintoa koskevia käytäntöjä sekä kehittäjille suunnattuja ohjeita. Jos sinulla on kysyttävää tiettyä toimintoa koskevista erityisvaatimuksista, ota yhteyttä sovellusliittymän sääntötiimiin.

Jos rikot vaadittuja vähimmäistoimintoja koskevaa käytäntöä, saatat joutua maksamaan käytäntöjen noudattamatta jättämisestä koituvia maksuja ja tunnuksesi käyttöoikeustaso voidaan alentaa API-laskuyhteenvedon mukaisesti.

Vaaditut ilmoitukset ja muut velvollisuudet

Tämän vaadittuja ilmoituksia ja muita velvollisuuksia koskevan osion tietoja sovelletaan seuraaviin ryhmiin:

  • mainostoimistot ja muut kolmannet osapuolet, jotka hallinnoivat kampanjoita mainostajien puolesta ja tarjoavat ohjelmistotyökaluja näiden mainostajien käyttöön
  • ohjelmistokehittäjät, jotka tarjoavat työkaluja mainostoimistojen ja kolmansien osapuolten käyttöön.

Jos olet mainostaja tai käytät Google Ads ‑sovellusliittymää jollakin muulla tavalla ainoastaan sisäisiin tarkoituksiin, tämän osion käytännöt eivät koske sinua.

Vaaditut ilmoitukset

Vastuullisuus on Google Adsin keskeinen periaate. Haluamme mainostajiemme tietävän, miten Google Ads toimii, käyttivätpä he palvelua minkä työkalun kautta tahansa. Oheisissa vaatimuksissa kerrotaan, mitä tietoja mainostajille on kerrottava Google Ads ‑tietojen raportoinnista ja hallinnasta.

Yhteensopimattomuudesta ilmoittaminen:
Jos tarjoat kaikki ominaisuudet kattavan työkalun mainostaja-asiakkaiden käyttöön (ja jos kyseiset asiakkaat käyttävät työkaluasi myös muiden mainosjärjestelmien kuin Google Adsin hallintaan), eri järjestelmien väliset erot on tehtävä selväksi asiakkaille ennen kuin he tekevät muutoksia omiin tileihinsä.
 
Jos sovellusliittymätyökalullasi voi muokata tai kopioida kerralla suuria määriä Google Ads ‑kampanjatietoja, viedä kerralla suuria määriä Google Ads ‑kampanjatietoja toiseen mainosalustaan tai tuoda suuria määriä tietoja toisesta alustasta Google Adsiin, mahdollisista puutteista mainosalustojen välisessä yhteensopivuudessa on ilmoitettava asiakkaille. Näin vältytään tiedonsiirrossa tapahtuvilta virheiltä. Asiakkailla on myös oltava mahdollisuus tehdä muutoksia tietoihin ja/tai perua tiedonsiirto mahdollisten yhteensopivuusongelmien ratkaisemiseksi tai välttämiseksi.

Esimerkki: Asiakkaat voivat tuoda sovellusliittymätyökalullasi Google Adsiin muita kuin Google Ads ‑tietoja, mutta niiden tarkkuus ei ole Google Ads ‑tietojen kanssa samalla tasolla (esim. Google Ads sallii kohdistuksen postinumerotasolla, mutta toinen mainosalusta sallii kohdistuksen vain kaupunkitasolla). Tästä yhteensopivuusongelmasta on ilmoitettava asiakkaalle ennen tietojen tuomista ja hänelle on tarjottava mahdollisuutta perua tuonti tai muokata kampanjatietoja ennen tuonnin jatkamista.

Esimerkki: Asiakkaat voivat viedä sovellusliittymätyökalullasi Google Ads ‑tietoja toiseen mainosalustaan, mutta toinen alusta määrittää jotkin datamuuttujat eri tavalla kuin Google Ads (tai tarvittavaa datamuuttujaa ei ole lainkaan käytettävissä toisessa mainosalustassa). Tästä yhteensopivuusongelmasta on ilmoitettava asiakkaalle ennen tietojen viemistä ja hänelle on tarjottava mahdollisuutta perua vienti tai muokata kampanjatietoja ennen viennin jatkamista.

Tietojen viivästyminen:
Jos Google Adsin tehokkuustietojen raportointi mainostajille tai muille asiakkaille viivästyy yli 24 tuntia, sinun on ilmoitettava asiasta selkeästi asiakkaillesi.

Googlen kolmansia osapuolia koskevat säännöt:
Mainostoimistojen tai muiden kolmansien osapuolten on noudatettava Googlen kolmansia osapuolia koskevia sääntöjä ostaessaan tai hallinnoidessaan Google-mainoksia mainostaja-asiakkaidensa puolesta.

Google Ads ‑tietojen ja muiden mainosalustojen tietojen jakaminen ja raportointi:
Kun mainostoimisto tai muu yhteisö ostaa Google-mainoksia tai hallinnoi niitä mainostaja-asiakkaidensa puolesta, näiden tahojen on saatava asiakkaaltaan kirjallinen lupa ennen asiakkaan Google Ads ‑tileihin liittyvien tietojen myymistä, uudelleenjakamista tai alilisensointia tai muulla tavalla luovuttamista tai siirtämistä. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi avainsanat, hintatarjoukset, kampanja-asetukset tai tehokkuustiedot.

Työkaluasi käyttävien mainostajien on saatava tarkat tiedot Google Adsista. Heidän on myös voitava erottaa Google Ads ‑tiedot muiden mainosalustojen tiedoista. Jos työkalusi tarjoaa myös muiden mainosalustojen raportointitietoja, Google Ads ‑tiedot on ilmoitettava erillään muiden mainosalustojen tiedoista. Jos Google Ads ‑tiedot ovat saatavilla yksityiskohtaisemmalla tasolla kuin koontitiedot tai muiden mainosalustojen tiedot (esimerkiksi jos Google Adsin maantieteellinen raportti on saatavilla postinumerotasolla, mutta muiden lähteiden maantieteelliset raportit ovat saatavilla vain kaupunki- tai osavaltiotasolla), Google Ads ‑tiedot on ilmoitettava tällä yksityiskohtaisemmalla tasolla. Voit ilmoittaa koottuja tehokkuustietoja (jotka sisältävät sekä Google Ads ‑tietoja että muita kuin Google Ads ‑tietoja), mikäli pelkästään Google Adsista saadut tiedot ovat myös helposti saatavilla erikseen.

Esimerkki: Jos työkalusi tarjoaa maantieteellisesti kohdistetun mainonnan tehokkuustietoja, jotka on koottu useista mainosalustoista (esimerkiksi AdCenteristä, Yahoosta ja Yandexista), sinun on annettava erikseen myös Google Adsin maantieteellinen tehokkuusraportti, joka sisältää kaikkien pakollisten kenttien tiedot.

Muut velvollisuudet

Alustojen väliset toiminnot:

Tätä alustojen välisiä toimintoja koskevaa käytäntöä sovelletaan tahoihin,

  • jotka kehittävät ohjelmistotyökaluja mainostajien, mainostoimistojen tai muiden sellaisten kolmansien osapuolten käyttöön, jotka hallinnoivat kampanjoita mainostaja-asiakkaidensa puolesta
  • joiden ohjelmistoilla voidaan kopioida, tuoda, viedä tai optimoida kampanja-asetuksia useissa erilaisissa mainosverkostoissa tai mainosalustoissa.

Jos olet mainostaja tai käytät Google Ads ‑sovellusliittymää jollakin muulla tavalla ainoastaan sisäisiin tarkoituksiin, tämä käytäntö ei koske sinua.

Jos käyttäjät voivat ohjelmistosi avulla kopioida, tuoda, viedä tai optimoida kampanja-asetuksia Google Adsin ja jonkin muun mainosalustan välillä, käyttäjien on voitava kopioida, tuoda, viedä tai optimoida tietoja haluamastaan alustasta toiseen (esimerkiksi Google Adsista Yahoohon tai Yahoosta Google Adsiin).

Esimerkki: Oletetaan, että käyttäjät voivat työkalusi avulla kopioida kampanja-asetukset ja muita tietoja Google Adsista ja viedä tai optimoida ne Yahoohon, Bing Adsiin tai Yandexiin. Tällöin käyttäjien on voitava kopioida myös näiden muiden alustojen kampanja-asetukset ja muut tiedot sekä pystyttävä viemään tai optimoimaan kyseiset tiedot takaisin Google Adsiin.

Käytöstä poistaminen:
Mainostaja-asiakkaan on voitava helposti ja nopeasti lopettaa työkalusi käyttö Google Ads ‑kampanjoidensa hallinnassa. Kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut mainostaja-asiakkaan lopetusilmoituksen, tämän on voitava poistaa Google Ads ‑kampanjoidensa yhteys palveluistasi ja kehittäjän tunnuksestasi sekä saatava takaisin yksinoikeudet omien Google Ads ‑tiliensä hallintaan.

Tietosuoja:
Mainostajan Google Ads ‑sovellusliittymän tiedot on kaikin kohtuullisin toimenpitein säilytettävä turvallisessa paikassa ympärivuorokautisesti ja suojattava yritystietoja koskevien yleisten turvallisuusstandardien mukaisesti. Lisäksi kaikki Google Ads ‑sovellusliittymällä siirrettävät tiedot on suojattava vähintään 128-tavuisella SSL-varmenteella. Jos tietoja lähetetään suoraan Googlesta tai Googleen, on käytettävä vähintään Google Ads ‑sovellusliittymäpalvelinten hyväksymää protokollaa.

Kielletyt toimintatavat

TargetingIdeaService- tai TrafficEstimatorService-poiminta

TargetingIdeaService (TIS) ja TrafficEstimatorService (TES) auttavat mainostajia ja mainostoimistoja luomaan avainsanoja ohjelmallisesti ja optimoimaan Google Ads ‑avainsanoja ja hintatarjousstrategioita. TIS- tai TES-palveluista saa kerätä tietoja ainoastaan Google Ads ‑kampanjoiden luomista ja hallinnointia varten. Jos edustat mainostoimistoa tai olet itsenäinen Google Ads ‑kehittäjä ja haluat myöntää asiakkaillesi luvan käyttää TIS- tai TES-tietoja ulkoisen sovellusliittymätyökalusi kautta, työkalun on täytettävä vaadittujen vähimmäistoimintojen vaatimukset (kampanjan luonti, hallinta ja raportointi).

Google-hakutietojen poiminta tai poimittujen tietojen ostaminen

Googlen hakutulossivuja tai muuta Googlen omaisuutta koskevia tietoja ei saa poimia. Googlesta poimittuja tietoja ei myöskään saa ostaa epäsuorasti minkään kolmannen osapuolen kautta. Jos aiot julkaista raportin, joka sisältää laillisista muista lähteistä (ei Googlesta) poimittuja hakutietoja, tietojen lähteet ja tiedonkeruutavat on ilmoitettava.

Lisätunnukset

Jos tarjoat työkaluja mainostajien tai muiden kolmansien osapuolten asiakkaiden käyttöön, et voi vaatia heitä hankkimaan omaa Google Ads ‑sovellusliittymätunnusta työkalusi käyttöä varten. Tällaiset mainostajien tunnushakemukset hylätään.

Yleensä myönnämme yhdelle yritykselle ainoastaan yhden Google Ads ‑sovellusliittymätunnuksen. Jos tarvitset useita tunnuksia, ota yhteyttä meihin.

Sovellusliittymätunnuksen automaattisen käytön salliminen

Et saa antaa mainostoimistojen, mainostajien tai muiden kolmansien osapuolten käyttää omaa Google Ads ‑sovellusliittymätunnustasi (tai omaa sovellusliittymääsi), jotta näiden kolmansien osapuolien ei tarvitsisi hakea omaa Google Ads ‑sovellusliittymätunnusta. Jos mainostoimistot tai mainostaja-asiakkaat haluavat käyttää Google Adsia automaattisesti tai ohjelmallisesti, heidän on hankittava oma Google Ads ‑sovellusliittymätunnus. Sinulla ei ole lupaa antaa näiden tahojen käyttää omaa sovellusliittymätunnustasi epäsuorasti tarjoamiesi sovellusliittymien kautta. Automaattisen kirjautumisen sijaan työkalusi käyttäjien on kirjauduttava sisään työkaluusi manuaalisesti tehdäkseen tileille joko manuaalisia tai ohjelmallisia muutoksia.

Esimerkki: Jos tarjoamallasi työkalulla voidaan myöntää mainosten hallintaohjelmistojen käyttöoikeuksia mainostoimistoille ja mainostajille, et saa kehittää omaa sovellusliittymää, jolla asiakkaasi voisivat käyttää Google Ads ‑sovellusliittymää automaattisilla tai ohjelmallisilla tietokoneohjelmilla.

Huomaa, että tämä käytäntö ei rajoita Google Ads ‑sovellusliittymän ohjelmallista tai automaattista käyttöä omalla kohdallasi. Sen tarkoituksena on estää sinua antamasta kolmansille osapuolille lupaa käyttää Google Ads ‑sovellusliittymää ohjelmallisesti tai automaattisesti omalla sovellusliittymätunnuksellasi, jotta heidän ei tarvitsisi hakea omaa sovellusliittymätunnusta.

Google Ads ‑käytäntöjen rikkomukset

Koska käytät Google Ads ‑sovellusliittymää, sinun ja kaikkien työkaluasi hyödyntävien käyttäjien (kuten mainostajien) on noudatettava Google Ads ‑käytäntöjä ja Google Adsin käyttöehtoja.

Esimerkki: Jos Google Ads ‑sovellusliittymäsi kehittäjän tunnukseen liittyvä hallinnoijan tili jäädytetään sääntörikkomusten vuoksi, sinun on tehtävä edellytetyt korjaustoimenpiteet jäädytetylle tilille välittömästi, jotta voit jatkaa Google Ads ‑sovellusliittymän käyttöä.

Googlen brändin ja tavaramerkkien luvaton käyttö

Google Ads ‑sovellusliittymän käyttäjänä sinun on noudatettava Googlen tuotemerkkisääntöjä.

Esimerkki: Oman Google Ads ‑sovellusliittymätyökalusi ulkoasu ei saa jäljitellä Google Ads ‑käyttöliittymän ulkoasua tai muulla tavalla saada käyttäjää luulemaan, että työkalusi olisi Google-tuote.

Googlen toimintojen häirintä

Googlella on oikeus valvoa Google Ads ‑sovellusliittymän toimintaa ja tehdä tarkistuksia varmistaakseen, että käyttöehtoja ja näitä käytäntöjä noudatetaan. Näitä valvontatoimia tai tarkistuksia ei saa häiritä eikä Google Ads ‑sovellusliittymän toimintaa saa yrittää salata Googlelta millään tavalla. Kaikenlaisen häirinnän katsotaan rikkovan näitä käytäntöjä.

Google Ads ‑sovellusliittymän asiakassovelluksesi (määritetty käyttöehdoissa) ei saa häiritä tai millään tavalla yrittää häiritä Google Ads ‑sovellusliittymän asianmukaista toimintaa. Kunkin Google Ads ‑sovellusliittymän asiakassovelluksen on välitettävä sille määritetty kehittäjän tunnus Googlelle Google Ads ‑sovellusliittymän tiedoissa kuvatulla tavalla.

Käytäntöjen soveltaminen

Yhteystiedot

Yhteystiedot on pidettävä aina ajan tasalla Oma asiakaskeskus ‑tilin sovellusliittymäkeskuksessa. Suosittelemme lisäämään yhteyssähköpostiosoitteeksi aliaksen (joka sisältää kaikki sovellusliittymää koskevat yhteystiedot). Sääntöjen noudattamista koskevissa asioissa otamme ensisijaisesti yhteyttä sovellusliittymäkeskuksesta löytyvään sähköpostiosoitteeseen. Sovellusliittymätiimin lähettämiin pyyntöihin tai ilmoituksiin vastaamatta jättäminen rikkoo näitä käytäntöjä ja saattaa johtaa siihen, että normaalit käyttöoikeutesi alennetaan peruskäyttöoikeuksiksi tai sovellusliittymätunnuksesi käyttöoikeus lopetetaan kokonaan. Sinun on pyydettäessä lähetettävä tarvittavat muut yhteystiedot.

Demotili

Googlen pyynnöstä sinun on seitsemän päivän kuluessa annettava käyttöoikeudet sovellusliittymätyökalusi demotiliin. Demoversion on oltava joko työkalusi julkaistu versio tai toiminnoiltaan vastaava kuin julkaistu versio, jotta voimme tarkistaa, että työkalu on käytäntöjemme mukainen. Jos demotilin käyttömahdollisuutta ei tarjota tai jos annettu tili ei vastaa julkaistua työkalua, toimintasi rikkoo näitä käytäntöjä.

Rikkomuksia koskevat ilmoitukset ja rangaistusmaksut

Jos rikot näitä käytäntöjä, Google lähettää asiasta ilmoituksen Google Ads ‑sovellusliittymätiliisi liittyvään sähköpostiosoitteeseen. Sinulle saatetaan ilmoittaa tietty ajanjakso, jonka aikana voit korjata rikkomukset ilman rangaistusmaksua. Google voi myös lähettää varoituksen, ennen kuin sinulta veloitetaan Google Ads ‑sovellusliittymän laskuyhteenvedon mukainen rikkomuksesta koituva maksu.

Käytäntörikkomuksilla voi olla myös muita seurauksia. Normaalit käyttöoikeutesi voidaan esimerkiksi alentaa peruskäyttöoikeuksiksi, Google Ads ‑sovellusliittymäsi käyttöä voidaan rajoittaa muilla tavoin tai sovellusliittymätunnuksesi käyttöoikeus voidaan lopettaa kokonaan.

Yhteydenotto

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
73067
false