Google Ads APIa koskevat käytännöt

Google tarjoaa ohjekeskuksen sisällöstä käännettyjä versioita, joiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Google Ads APIn avulla kehittäjät voivat luoda työkaluja, joilla mainostajat voivat hoitaa Google Ads ‑tilejään ja ‑kampanjoitaan tehokkaammin ja luovemmin. Käytäntöjemme tarkoituksena on varmistaa, että APIa käytetään tavoilla, jotka tukevat ja tehostavat Google Adsin käyttöä taaten mainostajille läpinäkyvän ja johdonmukaisen käyttökokemuksen.

Saatamme koska tahansa ja mistä tahansa syystä pyytää lupaa arvioida APIn käyttöäsi varmistaaksemme, että noudatat alla mainittuja Google Ads APIn käyttöehtoja ja käytäntöjä.


APIn yleiset käytännöt

Google Ads APIn käyttö

Google Ads APIa saa käyttää ainoastaan Google Ads ‑kampanjoiden luomiseen ja ylläpitämiseen ja niihin liittyvään raportointiin.

Sinulla on oikeus käyttää APIa ainoastaan tunnushakemuksessa kuvaamallasi tavalla. Jos tarpeesi muuttuvat ja haluat tehdä muutoksia APIn käyttöön (esimerkiksi lisäämällä raportointityökaluun luonti- tai ylläpitotoiminnon), sinun on täytettävä tämä työkalun muutoslomake.

Käyttämättömät tunnukset

Google voi poistaa API-tunnuksesi käytöstä, jos sitä ei käytetä 90 päivään. Jos tunnuksesi on tästä syystä poistettu käytöstä, voit koska tahansa hakea uutta tunnusta.

Vaaditut vähimmäistoiminnot

Vaadituilla vähimmäistoiminnoilla tarkoitetaan ominaisuuksia ja toimintoja, joita tiettyjen työkalujen kehittäjien on tarjottava käyttäessään Google Ads APIa. Vaaditut vähimmäistoiminnot on jaettu kolmeen kategoriaan: luontitoiminnot, ylläpitotoiminnot ja raportointitoiminnot. Tutustu vaadittuja vähimmäistoimintoja koskeviin sääntöihin.

Sinua koskevat vaatimukset riippuvat siitä, miten käytät Google Ads APIa:

  Luontitoimintoja koskevat
vaatimukset
Ylläpitotoimintoja koskevat
vaatimukset
Raportointitoimintoja koskevat
vaatimukset
Täyden palvelun työkalu
(Mainostajat, mainostoimistot ja muut kolmannet osapuolet käyttävät työkaluasi Google Ads ‑tiliensä kaikenlaiseen hoitamiseen.)
Vähimmäistoiminnot vaaditaan Vähimmäistoiminnot vaaditaan Vähimmäistoiminnot vaaditaan
Vain raportointi
(Mainostoimistot tai mainostajat voivat käyttää vain raportoinnin hallintapaneelia.)
Vähimmäistoimintoja ei vaadita Vähimmäistoimintoja ei vaadita Vähimmäistoiminnot vaaditaan
Vain sisäinen käyttö
(Työkalua voivat käyttää vain yksittäiset mainostajat tai mainostoimistot. Käyttö on estetty kolmansilta osapuolilta.)
Vähimmäistoimintoja ei vaadita Vähimmäistoimintoja ei vaadita Vähimmäistoimintoja ei vaadita

Huomaa, että vaaditut vähimmäistoiminnot koskevat ainoastaan tunnuksia, joilla on normaalit pääsyoikeudet (lue normaaleista pääsyoikeuksista lisää API-laskuyhteenvedosta).

Jos työkalusi toiminnot ovat hyvin rajallisia ja erikoistuneita eikä työkalua voi käyttää kampanjoiden, mainosryhmien ja mainosten luomiseen ja ylläpitoon, työkalua ei välttämättä voida luokitella täyden palvelun työkaluksi. Tässä tapauksessa luomisen ja ylläpidon vähimmäistoimintoja ei vaadita. Jos et ole varma siitä, vaaditaanko työkalultasi vähimmäistoimintoja, ota yhteyttä Google Ads APIn käytäntötiimiin. Tämä tiimi päättää, voidaanko työkalusi luokitella täyden palvelun työkaluksi. Työkalusi saatetaan luokitella uudelleen, jos sen tarjoamat toiminnot muuttuvat merkittävästi.

Vaadittuja vähimmäistoimintoja koskevalla käytännöllä varmistetaan, että mainostajilla on pääsy Google Adsin ominaisuuksiin ja yksityiskohtaiseen tulosdataan riippumatta siitä, mitä työkaluja ne käyttävät. Vaadittujen vähimmäistoimintojen lista sisältää kutakin ominaisuutta koskevia käytäntöjä ja kehittäjäohjeita. Jos sinulla on kysyttävää tiettyä ominaisuutta koskevista erityisvaatimuksista, ota yhteyttä APIn käytäntötiimiin.

Jos rikot vaadittuja vähimmäistoimintoja koskevaa käytäntöä, saatat joutua maksamaan käytäntöjen noudattamatta jättämisestä koituvia maksuja ja tunnuksesi pääsyoikeustaso voidaan alentaa API-laskuyhteenvedon mukaisesti.

Vaaditut ilmoitukset ja muut velvollisuudet

Tätä vaadittuja ilmoituksia ja muita velvollisuuksia koskevaa osiota sovelletaan seuraaviin ryhmiin:

  • mainostoimistot ja muut kolmannet osapuolet, jotka ylläpitävät kampanjoita mainostajien puolesta ja tarjoavat ohjelmistotyökaluja näiden mainostajien käyttöön
  • ohjelmistokehittäjät, jotka tarjoavat työkaluja mainostoimistojen ja kolmansien osapuolten käyttöön.

Jos olet mainostaja tai käytät Google Ads APIa jollakin muulla tavalla ainoastaan sisäisiin tarkoituksiin, tässä osiossa kuvatut käytännöt eivät koske sinua.

Vaaditut ilmoitukset

Tilivelvollisuus on tärkeä periaate Google Adsissa. Haluamme mainostajiemme tietävän, millaisia tuloksia Google Ads tuottaa, käyttivätpä ne sitä minkä työkalun kautta tahansa. Alla kuvatuissa vaatimuksissa kerrotaan avoimuudesta, jota sinun on tarjottava mainostajille Google Ads ‑datan raportoinnista ja käsittelystä.

Epäjohdonmukaisuuksista ilmoittaminen: Jos tarjoat mainostaja-asiakkaiden käyttöön täyden palvelun työkalun (ja jos kyseiset asiakkaat käyttävät työkaluasi myös muiden mainosjärjestelmien kuin Google Adsin ylläpitoon), eri järjestelmien väliset erot on tehtävä asiakkaille selväksi, ennen kuin ne tekevät muutoksia tileillensä.

Jos API-työkalullasi voi muokata tai kopioida kerralla suuria määriä Google Ads ‑kampanjadataa tai siirtää kerralla suuria määriä Google Ads ‑kampanjadataa Google Adsin ja toisen mainosalustan välillä, mahdollisista puutteista mainosalustojen välisessä yhteensopivuudessa on ilmoitettava asiakkaille. Näin datansiirrossa voidaan välttää virheet ja epäjohdonmukaisuudet. Asiakkailla on myös oltava mahdollisuus tehdä muutoksia tietoihin ja/tai perua datansiirto mahdollisten yhteensopivuusongelmien ratkaisemiseksi tai välttämiseksi.

Esimerkki: Oletetaan, että asiakkaat voivat API-työkalullasi tuoda Google Adsiin muuta kuin Google Ads ‑dataa, mutta kyseisen datan tarkkuus ei ole Google Ads ‑datan tasolla (esim. Google Ads sallii kohdistuksen postinumerotasolla ja toinen mainosalusta vain kaupunkitasolla). Tästä epäjohdonmukaisuudesta on ilmoitettava asiakkaalle ennen datan tuomista, ja asiakkaalle on tarjottava mahdollisuutta perua tuonti tai muokata kampanjadataa ennen tuonnin jatkamista.

Esimerkki: Oletetaan, että asiakkaat voivat viedä API-työkalullasi Google Ads ‑dataa toiselle mainosalustalle, mutta tietty datamuuttuja määritellään toisella alustalla eri tavalla kuin Google Adsissa (tai datamuuttuja ei ole lainkaan käytettävissä toisella mainosalustalla). Tästä epäjohdonmukaisuudesta on ilmoitettava asiakkaalle ennen tietojen viemistä, ja asiakkaalle on tarjottava mahdollisuutta perua vienti tai muokata kampanjadataa ennen viennin jatkamista.

Datan viivästyminen: Jos Google Ads ‑tulosdatan raportointi mainostajille tai muille asiakkaille viivästyy yli 24 tuntia, sinun on ilmoitettava asiakkaille siitä selkeästi.

Googlen kolmansia osapuolia koskeva käytäntö: Mainostoimistojen tai muiden kolmansien osapuolten on noudatettava Googlen kolmansia osapuolia koskevaa käytäntöä ostaessaan tai ylläpitäessään Google-mainoksia mainostaja-asiakkaidensa puolesta.

Google Ads ‑datan ja muilta mainonta-alustoilta peräisin olevan datan jakaminen ja raportointi: Kun mainostoimisto tai muu taho ostaa Google-mainoksia tai ylläpitää niitä mainostaja-asiakkaiden puolesta, näiden tahojen on saatava asiakkaaltaan kirjallinen lupa ennen asiakkaan Google Ads ‑tileihin liittyvän datan myymistä, eteenpäin jakamista tai alilisensointia tai muulla tavalla luovuttamista tai siirtämistä. Tällaista dataa voivat olla esimerkiksi avainsanat, hintatarjoukset, kampanja-asetukset tai tulosdata.

Työkaluasi käyttävien mainostajien on saatava Google Adsista tarkkaa tietoa. Heidän on esimerkiksi voitava erottaa toisistaan Google Ads ‑data ja muiden mainosalustojen data. Jos työkalusi tarjoaa myös muiden mainosalustojen raportointidataa, Google Ads ‑data on raportoitava erillään kyseisestä muusta datasta. Jos Google Ads ‑dataa on saatavilla yksityiskohtaisemmalla tasolla kuin koontidataa tai muilta mainosalustoilta peräisin olevaa dataa (esimerkiksi jos Google Adsin maantieteellistä raportointia on saatavilla postinumerotasolla mutta muiden lähteiden raportointia vain kaupunki- tai osavaltiotasolla), Google Ads ‑data on raportoitava yksityiskohtaisemmalla tasolla. Voit raportoida koottua tulosdataa (joka sisältää sekä Google Ads ‑datan että muun kuin Google Ads ‑datan), mikäli Google Ads ‑data on saatavilla helposti myös erikseen.

Esimerkki: Jos työkalusi tarjoaa maantieteellisesti kohdistetun mainonnan tulosdataa, joka on koottu useilta mainosalustoilta (esimerkiksi AdCenteristä, Yahoosta ja Yandexista), sen on tarjottava erikseen myös Google Adsin alueraportti, joka sisältää kaikki pakolliset kentät.

Muut velvollisuudet

Alustojen väliset toiminnot:

Tätä monialustaisia toimintoja koskevaa käytäntöä sovelletaan tahoihin,

  • jotka kehittävät ohjelmistotyökaluja mainostajien, mainostoimistojen tai muiden sellaisten kolmansien osapuolten käyttöön, jotka ylläpitävät kampanjoita mainostaja-asiakkaidensa puolesta
  • joiden ohjelmistoilla voidaan kopioida, tuoda, viedä tai optimoida kampanja-asetuksia eri mainosverkostojen tai mainosalustojen välillä.

Jos olet mainostaja tai käytät Google Ads APIa jollakin muulla tavalla ainoastaan sisäisiin tarkoituksiin, tämä käytäntö ei koske sinua.

Jos käyttäjät voivat ohjelmistosi avulla kopioida, tuoda, viedä tai optimoida kampanja-asetuksia Google Adsin ja jonkin toisen mainosalustan välillä, heidän on voitava kopioida, tuoda, viedä tai optimoida asetuksia kumpaan suuntaan tahansa (esim. Google Adsista Yahoohon tai Yahoosta Google Adsiin).

Esimerkki: Oletetaan, että käyttäjät voivat työkalusi avulla kopioida kampanja-asetuksia ja muuta dataa Google Adsista ja viedä tai optimoida ne Yahoohon, Bing Adsiin tai Yandexiin. Tällöin heidän on voitava kopioida myös näiden muiden alustojen kampanja-asetuksia ja muuta dataa ja pystyttävä viemään tai optimoimaan ne takaisin Google Adsiin.

Käytön lopettaminen asiakkaan aloitteesta:

Mainostaja-asiakkaiden on voitava helposti ja nopeasti lopettaa työkalusi käyttö Google Ads ‑kampanjoidensa ylläpidossa. Kun olet saanut mainostaja-asiakkaalta lopettamisilmoituksen, tämän on kolmen arkipäivän kuluessa voitava poistaa Google Ads ‑kampanjoidensa yhteys palveluihisi ja kehittäjätunnukseesi ja saatava takaisin yksinoikeudet Google Ads ‑tileillensä.

Datan turvallisuus:

Mainostajien Google Ads API ‑data on koko ajan ja kaikin kohtuullisin keinoin säilytettävä turvallisessa paikassa yleisesti hyväksyttävien yritysdataa koskevien turvallisuusstandardien mukaisesti. Lisäksi kaikki Google Ads APIlla siirrettävä data on suojattava vähintään 128-bittisellä SSL-salauksella, tai jos dataa siirretään suoraan Googlesta tai Googlelle, on käytettävä vähintään Google Ads API ‑palvelinten hyväksymän protokollan mukaista suojausta.

Kielletyt toimintatavat

TargetingIdeaService- tai TrafficEstimatorService-haravointi

TargetingIdeaService (TIS) ja TrafficEstimatorService (TES) auttavat mainostajia ja mainostoimistoja luomaan avainsanoja ohjelmallisesti ja optimoimaan Google Ads ‑avainsanoja ja ‑hintatarjousstrategioita. TIS- tai TES-palveluista saa kerätä dataa ainoastaan Google Ads ‑kampanjoiden luomista ja ylläpitämistä varten. Jos edustat mainostoimistoa tai olet itsenäinen Google Ads ‑kehittäjä ja haluat myöntää asiakkaillesi pääsyn TIS- tai TES-dataan ulkoisen API-työkalusi kautta, työkalun on täytettävä vaadittuja vähimmäistoimintoja koskevat vaatimukset (kampanjoiden luonti, ylläpito ja raportointi).

Google Haun haravointi tai haravoidun datan ostaminen

Googlen hakutulossivuja tai muiden Googlen palveluiden dataa ei saa haravoida, eikä haravoitua Google-dataa saa ostaa epäsuorasti minkään kolmannen osapuolen kautta. Jos aiot julkaista raportin, joka sisältää laillisista muista lähteistä (ei Googlesta) haravoitua hakudataa, datan lähteet ja datankeruutavat on ilmoitettava raportissa.

Lisätunnukset

Jos tarjoat työkaluja mainostajien tai muiden kolmantena osapuolena toimivien asiakkaiden käyttöön, et voi vaatia heitä hankkimaan omaa Google Ads API ‑tunnusta työkalusi käyttöä varten. Tällaiset mainostajien tunnushakemukset hylätään.

Yleensä myönnämme yhdelle yritykselle ainoastaan yhden Google Ads API ‑tunnuksen. Jos tarvitset useita tunnuksia, ota yhteyttä.

API-tunnuksen automaattisen käytön salliminen

Et saa antaa mainostoimistojen, mainostajien tai muiden kolmansien osapuolten käyttää Google Ads API ‑tunnustasi (tai omaa APIasi), jotta näiden kolmansien osapuolien ei tarvitsisi hakea omaa Google Ads API ‑tunnusta. Jos mainostoimistot tai mainostaja-asiakkaat haluavat käyttää Google Adsia automaattisesti tai ohjelmallisesti, niiden on käytettävä omaa Google Ads API ‑tunnusta. Et saa antaa niille epäsuorasti API-tunnuksesi käyttömahdollisuutta tarjoamiesi APIen kautta. Automaattisen pääsyn sijaan työkalusi loppukäyttäjien on kirjauduttava työkaluusi manuaalisesti, jos he haluavat tehdä tileille manuaalisia tai ohjelmallisia muutoksia.

Esimerkki: Jos tarjoamallasi työkalulla voidaan myöntää mainosten hallintaohjelmistojen lisenssejä mainostoimistoille ja mainostajille, et saa kehittää omaa APIa, jonka avulla asiakkaasi pääsisivät Google Ads APIin automaattisilla tai ohjelmallisilla tietokoneskripteillä.

Huomaathan, että tämä käytäntö ei rajoita sitä, miten voit itse käyttää Google Ads APIa ohjelmallisesti tai automaattisesti. Sen tarkoituksena on estää sinua antamasta kolmansille osapuolille pääsyä Google Ads APIin ohjelmallisesti tai automaattisesti käyttämällä omaa API-tunnustasi (sen sijaan, että he hakisivat omaa tunnusta).

Google Ads ‑käytäntöjen rikkominen

Koska käytät Google Ads APIa, sinun ja kaikkien työkaluasi käyttävien (esim. mainostajien) on noudatettava Google Adsin käytäntöjä ja Google Adsin käyttöehtoja.

Esimerkki: Jos Google Ads API ‑kehittäjätunnukseen liittyvä hallinnoijan tili jäädytetään käytäntörikkomuksen vuoksi, sinun on korjattava tiliin liittyvät ongelmat välittömästi, jotta voit jatkaa Google Ads APIn käyttöä.

Googlen brändin ja tavaramerkkien luvaton käyttö

Google Ads APIn käyttäjänä sinun on noudatettava Googlen brändielementtien käyttöä koskevia sääntöjä.

Esimerkki: Google Ads API ‑työkalusi ulkoasu ei saa jäljitellä Google Adsin käyttöliittymän ulkoasua tai muulla tavalla antaa käyttäjille sitä mielikuvaa, että työkalusi olisi Google-tuote.

Googlen toiminnan häirintä

Googlella on oikeus valvoa Google Ads APIn toimintaa ja tehdä tarkastuksia varmistaakseen, että käyttöehtoja ja näitä käytäntöjä noudatetaan. Näitä valvontatoimia tai tarkastuksia ei saa häiritä, eikä Google Ads APIn toimintaa saa yrittää salata Googlelta millään tavalla. Kaikenlainen häirintä katsotaan näiden käytäntöjen rikkomiseksi.

Google Ads API ‑asiakkaasi (määritelty käyttöehdoissa) ei saa millään tavalla häiritä tai yrittää häiritä Google Ads APIn asianmukaista toimintaa. Kunkin Google Ads API ‑asiakkaan on välitettävä sille määritetty kehittäjätunnus Googlelle Google Ads API ‑ohjeissa kuvatulla tavalla.

Käytäntöjen täytäntöönpano

Yhteystiedot

Yhteystiedot on pidettävä aina ajan tasalla Oma asiakaskeskus ‑tilin sovellusliittymäkeskuksessa. Suosittelemme lisäämään yhteyssähköpostiosoitteeksi aliaksen (joka kattaa kaikki APIin liittyvät yhteystiedot). Sääntöjen noudattamista koskevissa asioissa otamme ensisijaisesti yhteyttä sovellusliittymäkeskuksesta löytyvään sähköpostiosoitteeseen. API-tiimin lähettämiin pyyntöihin tai ilmoituksiin vastaamatta jättäminen on näiden käytäntöjen vastaista ja saattaa johtaa siihen, että normaalit pääsyoikeutesi alennetaan peruspääsyoikeuksiksi tai API-tunnuksesi poistetaan käytöstä. Sinun on pyydettäessä ilmoitettava myös muita yhteystietoja.

Demotili

Googlen pyynnöstä sinun on seitsemän päivän kuluessa tarjottava API-työkalusi demotilin käyttömahdollisuus. Demoversion on oltava joko työkalusi julkaistu versio tai toiminnoiltaan vastaava kuin julkaistu versio, jotta voimme tarkastaa, että työkalu on käytäntöjemme mukainen. Jos et tarjoa demotilin käyttömahdollisuutta tai jos annettu tili ei vastaa julkaistua työkalua, rikot näitä käytäntöjä.

Rikkomuksia koskevat ilmoitukset ja rikkomuksista koituvat maksut

Jos rikot näitä käytäntöjä, Google lähettää asiasta ilmoituksen Google Ads API ‑tiliisi liittyvään sähköpostiosoitteeseen. Saatat saada jonkin verran aikaa rikkomusten korjaamiseen, ennen kuin niistä tulee seuraamuksia. Google voi lähettää sinulle varoituksen, ennen kuin sinulta veloitetaan Google Ads API ‑laskuyhteenvedon mukainen rikkomuksesta koituva maksu.

Käytäntörikkomuksilla voi olla myös muita seurauksia. Normaalit pääsyoikeutesi voidaan esimerkiksi alentaa peruspääsyoikeuksiksi, Google Ads APIn käytölle voidaan asettaa muita kiintiörajoja, tai Google Ads API ‑tunnuksesi voidaan poistaa kokonaan käytöstä.

Ota yhteyttä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
4744344617515462628
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
73067