Politikker vedrørende Google Ads API

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

Google Ads API giver udviklere mulighed for at udvikle værktøjer, der sætter annoncører i stand til at administrere deres Google Ads-konti og -kampagner på en mere effektiv og kreativ måde. Formålet med vores politikker er at sikre, at API'en bruges på måder, som understøtter og forbedrer Google Ads, og som samtidig sikrer annoncørerne en let gennemskuelig og ensartet brugeroplevelse.

Vi kan til enhver tid og af en hvilken som helst årsag anmode om at gennemgå din brug af API'en for at sikre, at du overholder vilkårene og betingelserne for Google Ads API og følgende politikker og krav:


Generelle politikker vedrørende Google Ads API

Brug af Google Ads API

Du må kun bruge Google Ads API til oprettelse og administration af Google Ads-kampagner eller til rapportering.

Du må kun bruge API-funktionerne på den måde, der er beskrevet i din token-applikation. Hvis dine behov ændrer sig og du ønsker at ændre din brug af API (f.eks. ved at tilføje oprettelses- eller administrationsfunktioner i et rapporteringsværktøj), skal du udfylde denne værktøjsændringsformular.

Ubrugte tokens

Google forbeholder sig ret til at deaktivere dit API-token, hvis det ikke bruges inden for en periode på 90 dage. Hvis dit token bliver deaktiveret på grund af manglende brug, kan du til enhver tid ansøge om at få det aktiveret igen.

Påkrævet minimumfunktionalitet

Påkrævet minimumfunktionalitet (RMF, Required Minimum Functionality) henviser til de funktioner og lignende, som visse værktøjsudviklere skal tilbyde, når de bruger Google Ads API. De funktioner, der hører ind under påkrævet minimumfunktionalitet, er grupperet i tre kategorier: oprettelsesfunktioner, administrationsfunktioner og rapporteringsfunktioner. Se reglerne vedrørende påkrævet minimumfunktionalitet.

Hvorvidt der stilles krav om, at du overholder disse regler, afhænger af, hvordan du bruger Google Ads API:

Krav vedrørende
oprettelsesfunktioner
Krav vedrørende
administrationsfunktioner
Krav vedrørende
rapporteringsfunktioner
Værktøj til komplet service
(annoncører, bureauer og andre tredjeparter bruger dit værktøj til komplet administration af deres Google Ads-konti)
RMF gælder RMF gælder RMF gælder
Kun rapportering
(bureauer eller slutannoncører har kun adgang til et rapporteringsbetjeningspanel)
RMF gælder ikke RMF gælder ikke RMF gælder
Kun intern brug
(kun individuelle annoncører eller bureauer, dvs. ingen tredjeparter, har adgang til værktøjet)
RMF gælder ikke RMF gælder ikke RMF gælder ikke

Bemærk! Reglerne vedrørende påkrævet minimumfunktionalitet gælder kun for tokens, der giver standardadgang (se API-prislisten for at få flere oplysninger om standardadgang).

Hvis dit værktøj har en begrænset eller specialiseret funktion og ikke kan bruges til at oprette og administrere kampagner, annoncegrupper og annoncer, er det ikke kvalificeret som et værktøj til komplet service. I dette tilfælde gælder reglerne vedrørende påkrævet minimumfunktionalitet for oprettelse og administration ikke. Kontakt vores team med ansvar for overholdelse af politikkerne vedrørende API, hvis du er i tvivl om, hvorvidt RMF-politikken gælder for dit værktøj. Vores team med ansvar for overholdelse af politikkerne vedrørende API afgør, om dit værktøj er et værktøj til komplet service eller ej. Dit værktøj kan blive vurderet igen, hvis funktionaliteten ændres markant.

RMF-politikken sikrer, at annoncørerne har adgang til funktioner og til de udførlige effektivitetsdata, der kan findes i Google Ads, uanset hvilken værktøjskombination de vælger at bruge. RMF-listen indeholder politikker og dokumentationsressourcer til udviklere vedrørende hver enkelt funktion. Kontakt vores team med ansvar for overholdelse af politikkerne vedrørende API, hvis du har yderligere spørgsmål angående de konkrete krav til en given funktion.

Hvis du overtræder vores RMF-politik, kan du blive pålagt overtrædelsesgebyrer, og du risikerer, at dit token nedgraderes som beskrevet i API-prislisten.

Obligatoriske offentliggørelser og andre krav

Dette afsnit om obligatoriske offentliggørelser og andre krav gælder for disse grupper:

  • Bureauer og andre tredjeparter, der administrerer kampagner på vegne af slutannoncører og stiller softwareværktøjer til rådighed for disse annoncører
  • Softwareudviklere, der stiller værktøjer til rådighed for bureauer og tredjeparter

Hvis du er slutannoncør eller på anden vis bruger Google Ads API udelukkende til interne formål, gælder politikkerne i dette afsnit ikke for dig.

Obligatoriske offentliggørelser

Gennemskuelighed og målbarhed er et centralt princip i Google Ads. Uanset hvilket værktøj annoncørerne bruger, skal de have mulighed for at se, hvor effektivt Google Ads præsterer for dem. I nedenstående krav forklares det, hvordan du sikrer dig, at din rapportering om og administration af Google Ads-data er let gennemskuelig for annoncørerne.

Offentliggørelse af uoverensstemmelser
Hvis du stiller et værktøj med alle funktioner til rådighed for dine slutannoncørkunder (og hvis de pågældende kunder også bruger dit værktøj til administration af andre annoncesystemer end Google Ads), skal dine kunder gøres opmærksomme på de indbyrdes forskelle mellem systemerne, inden de foretager ændringer af deres konti.
 
Hvis du via dit API-værktøj tilbyder masseredigering, -kopiering, -import eller -eksport af Google Ads-kampagnedata til eller fra en anden annonceplatform, skal du gøre dine kunder opmærksomme på eventuel inkompatibilitet mellem platformene, så der ikke er risiko for overførsel af uoverensstemmende eller fejlbehæftede data. Du skal også give kunderne mulighed for at foretage justeringer og/eller annullere dataoverførsler med henblik på at løse problemet med eller undgå en sådan inkompatibilitet.

Eksempel: Lad os sige, at dit API-værktøj giver kunderne mulighed for at importere data, der ikke er fra Google Ads, i Google Ads, men at de data, der ikke er fra Google Ads, ikke er tilgængelige på samme granularitetsniveau som Google Ads-data (eksempelvis hvis den anden annonceplatform kun tillader målretning på byniveau i modsætning til Google Ads, hvor der er mulighed for målretning på postnummerniveau). I så fald skal du gøre dine kunder opmærksomme på denne uoverensstemmelse, inden dataimporten er fuldført, og give dem mulighed for at annullere importen eller ændre kampagnedataene, før de fortsætter.

Eksempel: Lad os sige, at dit API-værktøj giver kunderne mulighed for at eksportere Google Ads-data til en anden annonceplatform, men at en bestemt datavariabel defineres anderledes på den anden platform end i Google Ads (eller at datavariablen slet ikke er tilgængelig). I så fald skal du gøre dine kunder opmærksomme på denne inkompatibilitet, inden dataeksporten er fuldført, og give dem mulighed for at annullere eksporten eller ændre kampagnedataene, før de fortsætter.

Forsinkede data
Hvis din rapportering af Google Ads-effektivitetsdata til slutannoncører eller andre kunder er mere end 24 timer forsinket, skal du tydeligt gøre dine kunder opmærksomme på denne forsinkelse.

Googles politik vedrørende tredjeparter:
Bureauer og andre tredjeparter, der køber eller administrerer Google-annoncering på vegne af slutannoncørkunder, skal overholde Googles politik vedrørende tredjepart.

Deling af og rapportering om Google Ads-data og data fra andre annonceringsplatforme
Som indehaver af et bureau eller en anden juridisk enhed, der køber eller administrerer Google-annoncering på vegne af slutannoncørkunder, skal du indhente skriftligt samtykke fra dine kunder, før du sælger, videredistribuerer, viderelicenserer eller på anden vis offentliggør, overdrager eller overfører data, der er specifikke for deres Google Ads-konti (herunder søgeord, bud, kampagneindstillinger eller effektivitetsdata).

Annoncører, der bruger dit værktøj, skal endvidere gives præcise oplysninger om Google Ads, heriblandt oplysninger om, hvordan der kan skelnes mellem Google Ads-data og data fra andre annonceplatforms. Hvis der via dit værktøj er adgang til rapporteringsdata fra andre annonceringsplatforme, skal du rapportere om Google Ads-dataene og de data, der ikke er fra Google Ads, hver for sig. Hvis der er adgang til Google Ads-data på et mere granuleret niveau end samlede data eller data fra andre annonceplatforme (eksempelvis hvis andre kilder kun giver adgang til geografisk rapportering på by- eller statsniveau i modsætning til Google Ads, hvor der er mulighed for geografisk rapportering på postnummerniveau), skal du rapportere om Google Ads-dataene på det mest granulerede niveau. Du må gerne rapportere om samlede effektivitetsdata (ved at kombinere Google Ads-data med data, der ikke er fra Google Ads), forudsat at der også er nem adgang til de Google Ads-specifikke data.

Eksempel: Hvis der via dit værktøj er adgang til data for geografisk annonceringseffektivitet fra flere forskellige annonceringsplatforme (eksempelvis AdCenter, Yahoo og Yandex), skal der også være særskilt adgang til Google Ads-rapporten Geografisk effektivitet og de dertilhørende obligatoriske felter.

Andre krav

Funktionalitet på tværs af platforme

Denne politik vedrørende funktionalitet på tværs af platforme gælder for dem, der opfylder følgende betingelser:

  • Dem, der udvikler softwareværktøjer, som bruges af slutannoncører, bureauer eller andre tredjeparter, der administrerer kampagner på vegne af slutannoncørkunder.
  • Dem, hvis software giver brugerne mulighed for at kopiere, importere, eksportere eller optimere kampagneindstillinger på tværs af forskellige annoncenetværk og -platforme.

Hvis du er slutannoncør eller på anden vis bruger Google Ads API udelukkende til interne formål, gælder denne politik ikke for dig.

Hvis du giver brugerne af din software mulighed for at kopiere, importere, eksportere eller optimere kampagneindstillinger både i Google Ads og på en anden annonceplatform, skal brugerne have mulighed for at kopiere, importere, eksportere eller optimere i begge retninger (f.eks. kopiering fra Google Ads til Yahoo og omvendt).

Eksempel: Hvis dit værktøj giver brugerne mulighed for at kopiere kampagneindstillinger og andre data fra Google Ads og eksportere eller optimere disse indstillinger til Yahoo, Bing Ads og Yandex, skal dit værktøj også give brugerne mulighed for at kopiere kampagneindstillinger og andre data fra disse platforme og eksportere eller optimere tilbage til Google Ads.

Kundernes mulighed for fravalg
Dine slutannoncørkunder skal have adgang til en hurtig og nem metode til at ophøre med at bruge dit værktøj til administration af deres Google Ads-kampagner. Inden for tre hverdage efter modtagelsen af en slutannoncørkundes meddelelse om, at vedkommende ønsker at ophøre med at bruge dit værktøj, skal du give den pågældende kunde mulighed for at fjerne sine Google Ads-kampagners tilknytning til dine tjenester og dit udviklertoken, så vedkommende igen har eksklusiv kontrol over sine Google Ads-konti.

Datasikkerhed
Du skal, inden for rimelighedens grænser, træffe alle forholdsregler med henblik på altid at opbevare Google Ads API-data i et sikkert miljø i henhold til almindeligt acceptable sikkerhedsstandarder for virksomhedsdata. Derudover skal fortroligheden af alle data, der overføres via Google Ads API, sikres ved hjælp af SSL-kryptering på mindst 128 bit. Overførsel direkte til Google skal finde sted med mindst samme sikkerhedsniveau som den protokol, der accepteres af Google Ads API-serverne.

Forbudt praksis

Udtræk fra TargetingIdeaService eller TrafficEstimatorService

TargetingIdeaService (TIS) og TrafficEstimatorService (TES) hjælper annoncører og bureauer med programmatisk generering af søgeord og optimering af deres Google Ads-søgeord og -budgivningsstrategier. Du må ikke indsamle data fra TIS eller TES med henblik på andre formål end oprettelse eller administration af Google Ads-kampagner. Hvis du er uafhængig Google Ads-udvikler eller indehaver af et reklamebureau og gerne vil give dine kunder adgang til TIS- eller TES-data via dit eksterne API-værktøj, skal du opfylde samtlige krav vedrørende påkrævet minimumfunktionalitet (kampagneoprettelse, -administration og -rapportering).

Udtræk fra Google Søgning eller køb af dataudtræk

Du må ikke foretage udtræk fra Google-søgeresultatsider eller nogen anden Google-ejendom, og du må heller ikke indirekte skaffe dig adgang til Google-dataudtræk fra en tredjepart. Hvis du har tænkt dig at offentliggøre en rapport, som indeholder søgningsdata, der er indhentet fra andre lovlige kilder end Google, skal rapporten indeholde oplysninger om datakilden og dine konkrete dataindsamlingsmetoder.

Ekstra tokens

Hvis du stiller værktøjer til rådighed for slutannoncører eller andre tredjepartskunder, må du ikke stille krav om, at de selv skal ansøge om at få et Google Ads API-token for at kunne bruge dit værktøj. Desuden bliver slutannoncørers ansøgninger om sådanne tokens afvist.

Generelt tildeler vi kun ét Google Ads API-token pr. juridisk enhed. Kontakt os, hvis du har brug for flere.

Tilladelse til automatisk brug af dit API-token

Du må ikke give bureauer, slutannoncører eller andre tredjeparter lov til at bruge dit Google Ads API-token (eller din egen API) på en måde, der giver de pågældende tredjeparter mulighed for at undgå at ansøge om deres eget Google Ads API-token. Enhver form for automatisk eller programmatisk brug af Google Ads fra bureauers eller slutannoncørkunders side indebærer et krav om, at de bruger deres eget Google Ads API-token, og du må ikke give indirekte adgang til dit API-token via de API'er, du stiller til rådighed. Slutbrugerne af dit værktøj skal logge ind manuelt (der må ikke være automatisk adgang) for at kunne bruge værktøjet til at foretage manuelle eller programmatiske ændringer af deres konti.

Eksempel: Hvis du stiller et værktøj til rådighed, som giver bureauer og slutannoncører licens til annonceadministrationssoftware, må du ikke udvikle din egen API, som giver dine kunder adgang til Google Ads API via automatiske eller programmatiske computerscripts.

Bemærk! Denne politik begrænser ikke din egen programmatiske eller automatiske brug af Google Ads API. Den forhindrer dig blot i at give tredjeparter adgang til Google Ads API på en programmatisk eller automatisk måde ved hjælp af dit API-token (i stedet for at de ansøger om deres eget API-token).

Overtrædelse af Google Ads-politikkerne

Som bruger af Google Ads API skal du og alle andre, der bruger dit værktøj (f.eks. slutannoncører), overholde Google Ads-politikkerne og vilkårene og betingelserne for Google Ads.

Eksempel: Hvis den managerkonto, der er knyttet til dit Google Ads API-udviklertoken, suspenderes på grund af overtrædelser af politikken, skal du med det samme rette problemerne på den suspenderede konto for fortsat at kunne bruge Google Ads API.

Uautoriseret brug af Googles branding og varemærker

Som bruger af Google Ads API skal du overholde Googles retningslinjer for brug af varemærker.

Eksempel: Dit Google Ads API-værktøj må ikke efterligne Google Ads-brugergrænsefladens udseende og funktioner eller på anden vis forlede andre til at tro, at dit værktøj er et Google-produkt.

Forstyrrelse af Google-aktiviteter

Google forbeholder sig ret til at overvåge og gennemgå enhver Google Ads API-aktivitet for at sikre, at vores vilkår og betingelser samt disse politikker overholdes. Du har ikke lov til at forstyrre en sådan overvågning eller gennemgang, og du må ikke på anden vis forsøge at skjule din Google Ads API-aktivitet for Google. Enhver forstyrrelse betragtes som en overtrædelse af disse politikker.

Din Google Ads API-klient (som defineret i vores vilkår og betingelser) må på ingen måde forstyrre eller gøre forsøg på at forstyrre Google Ads API-funktionaliteten. Hver enkelt Google Ads API-klient skal overdrage sin tildelte udviklertoken overdrages til Google som beskrevet i Google Ads API-specifikationen.

Håndhævelse af politikker

Kontaktoplysninger

Du skal sørge for, at kontaktoplysningerne i din MCC-kontos API-center altid er opdaterede. Vi anbefaler, at du angiver et alias (for alle relevante API-kontaktpersoner) som den e-mailadresse, du kan kontaktes på. Den e-mailadresse, der er registreret i API-centret, fungerer som den primære kontaktmetode i tilfælde af overtrædelsesrelaterede problemer. Manglende besvarelse af anmodninger eller meddelelser fra API-teamet udgør en overtrædelse af disse politikker og kan medføre nedgradering af din status fra standardadgang til grundlæggende adgang eller deaktivering af dit API-token. Om nødvendigt skal du endvidere give os yderligere kontaktoplysninger på anmodning.

Demokonto

På anmodning fra Google skal du stille en demokonto til dit API-værktøj til rådighed inden for syv dage fra anmodningsdatoen. Demokontoen skal være en liveversion af dit værktøj eller en demoversion med samme funktionalitet som liveversionen, så vi kan gennemgå den for at kontrollere, at vores politikker er overholdt. Hvis du ikke stiller en demokonto til rådighed, eller hvis du gør forsøg på at tilvejebringe en falsk liveversion af dit værktøj, udgør det en overtrædelse af disse politikker.

Meddelelse om overtrædelser og overtrædelsesgebyrer

Hvis du overtræder disse politikker, sender Google en e-mail til den adresse, der er knyttet til din Google Ads API-konto, og du har derefter muligvis noget tid til at rette disse overtrædelser, uden at der pålægges ekstra gebyrer. Google sender dig muligvis en advarsel, inden der opkræves gebyrer for manglende overholdelse i henhold til de satser, der er anført i Google Ads API-gebyroversigten.

Overtrædelse af disse politikker kan også have yderligere konsekvenser, f.eks. nedgradering af din status fra standardadgang til grundlæggende adgang, indføring af lavere kvoter vedrørende din brug af Google Ads API eller deaktivering af dit API-token.

Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false