Правила за API на Google Ads

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

API на Google Ads дава възможност на програмистите да създават инструменти, които помагат на рекламодателите да управляват по-ефективно и рационално профилите и кампаниите си в Google Ads. Правилата ни имат за цел приложният програмен интерфейс да се използва така, че да поддържа и подобрява Google Ads, като същевременно осигурява прозрачна и хармонична практическа работа за рекламодателите.

Възможно е да поискаме да проверим начина, по който използвате API, по всяко време и по каквито и да било причини, за да сме сигурни, че спазва Общите условия на API на Google Ads и следните правила:


Общи правила за API

Използване на API на Google Ads

Можете да използвате API на Google Ads само за създаване, управление и отчитане на кампании в Google Ads.

Може да използвате функциите на API само по начина, описан в молбата Ви за означение. Ако потребностите Ви се променят и поискате да измените начина, по който използвате API (например като добавите функции за създаване или управление към инструмент за отчитане), трябва да попълните този формуляр за промяна на инструмент.

Неизползвани означения

Google може да деактивира означението Ви за API, ако не се използва в продължение на 90 дни. Ако означението Ви е деактивирано заради неизползване, може да кандидатствате отново по всяко време.

Необходим минимум от функции

Необходимият минимум от функции (RMF) се отнася за функциите и друга функционалност, които определени програмисти на инструменти трябва да предлагат, когато използват API на Google Ads. Функциите от RMF са групирани в три категории: за създаване, управление и отчитане. Вижте правилата за необходимия минимум от функции.

Спазването на тези правила зависи от начина, по който използвате API на Google Ads:

  Функции за създаване –
изисквания
Функции за управление –
изисквания
Функции за отчитане –
изисквания
Инструмент с пълен набор от функции
(рекламодатели, агенции и други трети страни използват инструмента Ви, за да управляват изцяло профилите си в Google Ads)
RMF се прилага RMF се прилага RMF се прилага
Само за отчитане
(на агенции или крайни рекламодатели се предоставя само табло за управление на отчитането)
RMF не се прилага RMF не се прилага RMF се прилага
Само за вътрешно ползване
(използва се само от отделни рекламодатели или агенции, така че трети страни нямат достъп до инструмента)
RMF не се прилага RMF не се прилага RMF не се прилага

Обърнете внимание, че RMF се прилага само към означения със стандартен достъп (вижте тарифната страница за повече информация за стандартния достъп).

Ако инструментът Ви предлага много ограничена и специализирана функционалност и не може да се използва за създаване и управление на кампании, рекламни групи и реклами, не може да се класифицира като инструмент с пълен набор от функции. В този случай RMF за създаване и управление не се прилагат. Ако не сте сигурни дали правилата за RMF важат за инструмента Ви, свържете се с екипа по спазване на правилата за API на Google Ads. Той ще реши дали инструментът Ви е с пълен набор от функции. Възможно е да се извърши нова оценка на инструмента, ако функционалността му се промени значително.

Целта на правилата за необходимия минимум от функции е рекламодателите да имат достъп до функциите и подробните данни за ефективността, които могат да се намерят в Google Ads, независимо от това, каква комбинация от инструменти изберат да използват. Списъкът с RMF съдържа правила и ресурси от документи за програмисти, касаещи всяка функция. Ако имате допълнителни въпроси относно конкретните изисквания за дадена функция, свържете се с екипа по спазване на правилата за API.

Ако нарушите правилата за RMF, може да подлежите на таксуване за неспазване на правилата и означението Ви може да бъде понижено, както е описано в тарифната страница на API.

Задължително разкриване на информация и други задължения

Настоящата секция за задължителното разкриване на информация и други задължения се отнася за следните групи:

  • агенции и други трети страни, които управляват кампании от името на крайни рекламодатели и им предоставят софтуерни инструменти;
  • софтуерни програмисти, които предоставят инструменти на агенции и трети страни.

Ако сте краен рекламодател или по друг начин използвате API на Google Ads само за вътрешни цели, правилата в тази секция не се отнасят за Вас.

Задължително разкриване на информация

Отчетността е основен принцип на Google Ads. Искаме рекламодателите да разбират каква е ефективността на Google Ads за тях, без значение какъв инструмент използват. Изискванията по-долу обясняват как да сте прозрачни пред рекламодателите при отчитане и управление на данните от Google Ads.

Разкриване на несъответствията: Ако осигурявате инструмент с пълен набор от функции на клиенти крайни рекламодатели (и ако те го използват и за управление на рекламни системи, различни от Google Ads), те трябва да разбират различията във всяка система, преди да направят промени в профилите си.

Ако инструментът Ви за API предлага групово редактиране, копиране, импортиране или експортиране на данни за кампаниите в Google Ads към или от друга рекламна платформа, трябва да разкриете пред клиентите си възможностите за несъвместимост между платформите, за да се избегне несъответстващо или погрешно предаване на данни. Освен това трябва да предлагате на клиентите си възможността да коригират и/или да анулират предаването на данни, за да разрешат или избегнат такива случаи на несъвместимост.

Пример: Да приемем, че инструментът Ви за API дава възможност на клиентите да импортират в Google Ads данни, които не са от програмата, но те не са със същото ниво на детайлност като тези от Google Ads (например Google Ads позволява насочване на ниво пощенски код, докато другите рекламни платформи позволяват насочване само на ниво град). Трябва да разкриете това несъответствие, преди импортирането на данни да е извършено, и да предложите на клиента си възможността да анулира импортирането или да промени данните за кампаниите, преди да пристъпи към действие.

Пример: Да приемем, че инструментът Ви за API дава възможност на клиентите да експортират данни от Google Ads към друга рекламна платформа, но тя дефинира определена променлива за данни различно от Google Ads (или въобще не предоставя тази променлива). Трябва да посочите тази несъвместимост, преди да се извърши експортирането на данни, и да предложите на клиента си възможността да анулира експортирането или да промени данните за кампаниите, преди да пристъпи към действие.

Забавени данни: Ако предлаганото от Вас отчитане на данните за ефективността в Google Ads до крайни рекламодатели или други клиенти се забавя с повече от 24 часа, трябва по ясен начин да разкриете информацията за това забавяне пред клиентите си.

Правила на Google за трети страни: Агенции или други трети страни, които купуват или управляват реклами от Google от името на клиенти крайни рекламодатели, трябва да спазват правилата на Google за трети страни.

Споделяне и отчитане на данни от Google Ads и от други рекламни платформи: Като агенция или друго юридическо лице, което купува или управлява реклами от Google от името на клиенти крайни рекламодатели, трябва да получите от тях писмено съгласие, преди да извършите продажба, преразпределение, подлицензиране или по друг начин разкриване на информация или предаване на данни, характерни за профилите им в Google Ads (включително ключови думи, оферти, настройки на кампании или данни за ефективността).

На рекламодателите, които използват инструмента Ви, трябва да се предостави точна информация и за Google Ads, включително възможността да правят разлика между данните от Google Ads и тези от други рекламни платформи. Ако инструментът Ви предоставя отчетни данни от други рекламни платформи, трябва да отчитате данните от Google Ads отделно от тези, които не са от програмата. Ако данните от Google Ads се предлагат на по-детайлно ниво от обобщените данни или данните от други рекламни платформи (ако например Google Ads осигурява отчитане по географски признак на ниво пощенски код, а други източници го предлагат само на ниво град или област), трябва да отчитате данните от Google Ads на по-детайлното ниво. Можете да отчитате обобщени данни за ефективността (като комбинирате данните от Google Ads с тези от други източници), при условие че конкретните данни от Google Ads се предоставят и на леснодостъпно местоположение.

Пример: Ако инструментът Ви предоставя данни за рекламната ефективност по географски признак на няколко рекламни платформи (например AdCenter, Yahoo, Yandex и др.), той трябва също така да предоставя отделно отчета за ефективността по географски признак на Google Ads и задължителните полета в него.

Други задължения

Функции за различни платформи:

Правилата за функциите в различни платформи се отнасят за тези, които отговарят на следните условия:

  • Създават софтуерни инструменти, използвани от крайни рекламодатели, агенции или други трети страни, които управляват кампании от името на клиенти крайни рекламодатели.
  • Предлаганият от тях софтуер дава възможност на потребителите да копират, импортират, експортират или оптимизират настройки на кампании в различни рекламни мрежи и платформи.

Ако сте краен рекламодател или по друг начин използвате API на Google Ads само за вътрешни цели, тези правила не се отнасят за Вас.

Ако давате възможност на потребителите на софтуера Ви да копират, импортират, експортират или оптимизират настройки на кампании между Google Ads и друга рекламна платформа, трябва да дадете възможност на потребителите да копират, импортират, експортират или оптимизират в която и посока да изберат (като например да копират от Google Ads към Yahoo и обратно).

Пример: Ако инструментът Ви дава възможност на потребителите да копират настройки на кампаниите и други данни от Google Ads и да експортират или оптимизират тези настройки в Yahoo, Bing Ads и Yandex, той трябва да им дава възможност и да копират настройките на кампании и други данни от тези платформи и да ги експортират или оптимизират обратно в Google Ads.

Отказ на клиента:

Клиентите крайни рекламодатели трябва да разполагат с бърз и лесен начин да спрат използването на инструмента за управление на кампаниите си в Google Ads. До 3 работни дни след получаването на известие от клиент краен рекламодател трябва да му предоставите възможността да прекрати връзката между кампаниите си в Google Ads и Вашите услуги и ключ за удостоверяване на програмист и да получи отново изключителен контрол върху профилите си в Google Ads.

Защита на данните:

Трябва да предприемете всички основателни мерки, за да съхранявате по всяко време данните на рекламодателите за API на Google Ads в среда, която е сигурна по всяко време съгласно общоприемливите стандарти за сигурност на корпоративните данни. Освен това всички данни, предадени с помощта на API на Google Ads, трябва да бъдат защитени поне чрез 128-битово SSL шифроване или при предавания директно към Google сигурността не трябва да е по-малка от тази на протокола, приеман от сървърите на API на Google Ads.

Забранени практики

Извличане на данни от TargetingIdeaService или TrafficEstimatorService

Услугите TargetingIdeaService (TIS) и TrafficEstimatorService (TES) помагат на рекламодателите и агенциите да генерират ключови думи по програмен път и да оптимизират стратегиите си за ключовите думи и оферирането в Google Ads. Не може да събирате данни от TIS или TES за други цели, освен създаване и управление на кампании в Google Ads. Ако сте рекламна агенция или независим програмист на Google Ads и искате да дадете на клиентите си достъп до данни от TIS или TES посредством външния си инструмент за API, трябва да изпълните всички изисквания за необходимия минимум от функции (създаване, управление и отчитане на кампании).

Извличане на данни от Google Търсене или купуване на извлечени данни

Не може да извличате данни от страниците с резултати от търсенето с Google или друг продукт на Google и не може косвено да получавате извлечени данни на Google от трета страна. Ако възнамерявате да публикувате отчет, който включва данни от търсенето, получени от легитимни източници извън Google, той трябва да разкрива източника на данните и конкретните Ви методи за събиране на данни.

Допълващи означения

Ако предоставяте инструменти на крайни рекламодатели или други клиенти трети страни, не можете да искате от тях да кандидатстват за свое собствено означение за API на Google Ads, за да използват инструмента Ви. Молбите на крайни рекламодатели за такива означения също ще бъдат отхвърляни.

По принцип присвояваме само едно означение за API на Google Ads на юридическо лице. Ако Ви е необходимо повече от едно, моля, свържете се с нас.

Разрешаване на автоматично използване на означението Ви за API

Не можете да позволявате на агенции, крайни рекламодатели или други трети страни да използват означението Ви за API на Google Ads (или собствения Ви приложен програмен интерфейс (API) по начин, който би им позволил да избегнат кандидатстването за собствено означение за API на Google Ads. Всяко автоматично или програмно използване на Google Ads от агенции или клиенти крайни рекламодатели изисква от тях да използват собствено означение за API на Google Ads. Не можете да предоставяте непряк достъп до своето означение за API чрез API, които Вие осигурявате. Вместо да имат автоматичен достъп, крайните потребители на инструмента Ви ще трябва да влизат ръчно, за да използват инструмента да правят ръчни или програмни промени в профилите си.

Пример: Ако сте доставчик на инструменти, който лицензира софтуер за управление на реклами на агенции и крайни рекламодатели, не може да разработвате свой собствен API, който би позволил на клиентите Ви достъп до API на Google Ads чрез автоматични или програмни компютърни скриптове.

Обърнете внимание, че тези правила не ограничават собственото Ви използване на API на Google Ads по автоматичен или програмен път. Те не Ви позволяват да давате достъп на трети страни до API на Google Ads по програмен или автоматичен начин с помощта на означението Ви за API (вместо да кандидатстват за свое собствено означение за API).

Нарушаване на правилата на Google Ads

Като потребител на API на Google Ads Вие и всички, които използват инструмента Ви (например крайни рекламодатели), трябва да спазвате правилата и Общите условия на Google Ads.

Пример: Ако профилът на мениджър, свързан с Вашия ключ за удостоверяване на програмист за API на Google Ads, бъде спрян заради нарушения на правилата, трябва незабавно да отстраните проблема със спрения профил, за да продължите да използвате API на Google Ads.

Неупълномощено използване на обозначението и запазените марки на Google

Като потребител на API на Google Ads трябва да спазвате указанията на Google за използване на марката.

Пример: Инструментът Ви за API на Google Ads не може да копира оформлението на потребителския интерфейс на Google Ads или по друг начин да заблуждава хората, като ги кара да мислят, че инструментът Ви е продукт на Google.

Пречки пред действия на Google

Google може да следи и проверява всяка дейност в API на Google Ads, за да е сигурно, че отговаря на Общите условия и на тези правила. Не трябва да създавате пречки пред такова наблюдение или проверка и не можете по никакъв начин да скривате от Google дейността си в API на Google Ads. Всяка пречка ще се разглежда като нарушение на тези правила.

Клиентската Ви програма за API на Google Ads (както е определена в Общите условия) не може по никакъв начин да пречи или да се опитва да пречи на правилната работа на API на Google Ads. Kлючът за удостоверяване на програмист, присвоен на всяка клиентска програма за API на Google Ads, трябва да се предава на Google, както е посочено в спецификацията на API на Google Ads.

Прилагане на правилата

Информация за връзка

Трябва винаги да поддържате актуална информацията за връзка в Центъра за API на профила Ви в МКЦ. Препоръчваме да въведете псевдоним (с всички контакти, подходящи за API) като имейл адрес за контакта. Имейл адресът, посочен в Центъра за API, ще бъде основното средство за връзка за проблеми, касаещи спазването на правилата. Липсата на отговор на искания или известия от екипа на API ще представлява нарушение на тези правила и може да доведе до понижаване на статуса Ви от стандартен до основен достъп или прекратяване на означението Ви за API. При поискване трябва да предоставите и допълнителна информация за връзка, ако е необходимо.

Демонстрационен профил

При поискване от Google трябва да предоставите демонстрационен профил в инструмента си за API до 7 дни след искането. Това трябва да бъде активна версия на инструмента Ви или демонстрационна версия, но със същите функции като активната, така че да можем да проверим доколко спазва правилата ни. Непредставянето на демонстрационния профил или всеки опит за създаване на фалшив активен профил на инструмента Ви ще представлява нарушение на тези правила.

Известие за нарушения и такси при неспазване на правилата

Ако нарушите тези правила, Google ще Ви извести на имейл адреса, регистриран с профила Ви за API на Google Ads, и е възможно да Ви бъде предоставен срок, в който да отстраните нарушенията, без да Ви бъде наложено наказание. Google може да Ви изпрати предупреждение, преди да Ви начисли такси за неспазване на правилата в съответствие с тарифната страница за API на Google Ads.

Нарушаването на настоящите правила може да има и допълнителни последици, включително понижаване на типа на достъпа Ви от стандартен на основен, налагане на други квотни ограничения за използването Ви на API на Google Ads или прекратяване на означението Ви за API на Google Ads.

Връзка с нас

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню