Krav på samtalsannonser

Samtalsannonser är textannonser med telefonnummer och är utformade för att kunderna ska ringa dig istället för att klicka. De visas endast på mobiltelefoner. Standardpolicyerna för Google Ads och kraven nedan gäller för samtalsannonser.

Krav på företagsnamn i samtalsannonser

Följande är inte tillåtet:

Ett felaktigt företagsnamn eller ett företagsnamn som inte på ett tydligt sätt representerar företaget som marknadsförs och skiljer det från liknande företag.

Reklambetonade formuleringar i fältet för företagsnamn.

Exempel: ”Köp Acme-skor” eller ”Rea på Jönssons Hus och Hem”.

Med tanke på att det finns så många olika företagsnamn bör du tänka särskilt på följande:

Domänbaserade företagsnamn: Du får använda ditt domännamn som företagsnamn om du lägger in lämpliga mellanslag mellan orden. www.gunnarsglass.se kan t.ex. heta Gunnars Glass i annonsen.

Auktoriserade återförsäljare: Om du är auktoriserad återförsäljare av en produkt eller tjänst bör du formulera det på ett lämpligt sätt. En bilhandlare som säljer Acme-bilar i Göteborg kan använda företagsnamnet Acme i Göteborg.

Uppge företagsnamnet i telefonsamtal

Följande gäller för alla samtalsannonser:

Inte tillåtetNär annonsörer besvarar telefonsamtal från användare som har klickat på samtalsannonsen måste de inleda samtalet med att uppge företagsnamnet så som det visas i samtalsannonsen.

 

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg.

Relaterade policyer och vanliga avslag

Följande Google Ads-policyer är särskilt relevanta för samtalsannonser och är ofta förknippade med underkännanden. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Ej godkänt telefonnummer

Telefonnummer i annonser och tillägg måste vara korrekta, aktiva och relevanta för företaget som marknadsförs. Mer information finns i policyn om ej godkända telefonnummer.

Overifierat telefonnummer

I syfte att skapa en bättre användarupplevelse måste telefonnummer verifieras av Google innan de kan användas i annonser och tillägg. Mer information finns i policyn för overifierade telefonnummer.

Barnförbjudet innehåll

Google vill att annonserna ska vara relevanta och säkra för användarna och begränsar därför barnförbjudet innehåll i vissa fall. Mer information finns i policyn om barnförbjudet innehåll. Samtalsannonser får inte innehålla barnförbjudet innehåll.

Icke tillgängliga erbjudanden

Produkter och tjänster ska prissättas korrekt, vara lätta att hitta på annonsens målsida och stämma överens med rubriker och beskrivningar. Mer information finns i policyn om ej tillgängliga erbjudanden.

Varumärken

Google kan komma att ta bort annonser och tillägg vid klagomål från varumärkesägare. Annonsörerna ansvarar själva för att användningen av varumärken är korrekt i annonstext, tillgångar och företagsinformation. Mer information finns i varumärkespolicyn.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?