Keperluan iklan panggilan

Iklan panggilan ialah iklan teks yang mengandungi nombor telefon dan direka untuk menggalakkan panggilan berbanding klik. Iklan panggilan sahaja dipaparkan secara eksklusif pada telefon mudah alih. Iklan panggilan tertakluk kepada Dasar Google Ads dan keperluan di bawah.

Keperluan nama perniagaan dalam iklan panggilan

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Nama perniagaan yang tidak tepat atau nama perniagaan yang tidak mewakili perniagaan yang diiklankan dengan jelas atau tidak menyatakan perbezaan daripada perniagaan yang serupa

Bahasa promosi dalam medan nama perniagaan

Contoh: "Beli Kasut Acme" atau "Jualan Murah di Perkhidmatan Kediaman Acme"

Ekoran daripada kepelbagaian pada nama perniagaan, terdapat pertimbangan yang khusus untuk perkara berikut:

Nama perniagaan berasaskan domain: Anda boleh menggunakan nama domain anda sebagai nama perniagaan dengan meletakkan jarak yang sesuai di antara setiap perkataan. Sebagai contoh, www.acmesolutions.com boleh dinyatakan sebagai "Acme Solutions" dalam iklan.

Penjual semula dan peniaga berdaftar: Jika anda penjual semula atau peniaga berdaftar bagi produk atau perkhidmatan, gunakan bahasa yang sesuai dengan kelayakan anda. Sebagai contoh, penjual kereta bagi kenderaan Acme di San Antonio boleh menggunakan nama perniagaan seperti "Acme San Antonio".

Penyataan nama perniagaan semasa panggilan telefon

Perkara berikut berkuat kuasa pada semua iklan panggilan:

Tidak dibenarkanApabila menjawab panggilan daripada pengguna yang telah mengklik pada iklan panggilan mereka, pengiklan hendaklah memulakan panggilan dengan menyatakan nama perniagaan mereka, seperti yang dipaparkan dalam iklan panggilan mereka.

 

Ketahui cara membetulkan iklan atau sambungan yang tidak diluluskan.

Dasar yang berkaitan dan penolakan yang biasa berlaku

Dasar Google Ads berikut sangat berkaitan dengan iklan panggilan dan sering kali dikaitkan dengan penolakan. Ketahui tentang akibatnya jika anda melanggar dasar kami.

Nombor telefon tidak boleh diterima

Nombor telefon dalam iklan dan sambungan hendaklah dinyatakan dengan tepat, masih aktif dan berkaitan dengan perniagaan yang diiklankan. Lihat Dasar nombor telefon yang tidak diterima untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Nombor telefon tidak disahkan

Untuk menggalakkan pengalaman pengguna yang lebih baik, nombor telefon perlu disahkan oleh Google sebelum boleh digunakan dalam iklan dan sambungan. Lihat Dasar nombor telefon tidak disahkan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan dewasa

Bagi memastikan iklan yang disiarkan adalah berkaitan dan selamat untuk pengguna, Google mengehadkan kandungan dewasa dalam keadaan yang tertentu. Lihat Dasar kandungan dewasa untuk mendapatkan maklumat lanjut. Iklan panggilan tidak boleh mengandungi apa-apa kandungan berorientasikan dewasa.

Tawaran tidak tersedia

Harga bagi produk atau perkhidmatan hendaklah dinyatakan dengan tepat, mudah ditemui di destinasi iklan dan sepadan dengan pengepala dan perihalan. Lihat Dasar tawaran tidak tersedia untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Tanda dagangan

Google boleh mengalih keluar iklan atau sambungan disebabkan oleh aduan pemilik tanda dagangan. Pengiklan bertanggungjawab ke atas penggunaan tanda dagangan yang betul dalam teks iklan, aset dan maklumat perniagaan mereka. Lihat dasar Tanda Dagangan untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?