Prasības par tikai zvana reklāmām

Tikai zvana reklāmas ir teksta reklāmas, kurās ir iekļauts tālruņa numurs un kuru mērķis ir pamudināt lietotājus zvanīt, nevis klikšķināt. Tās tiek rādītas tikai mobilajos tālruņos. Uz tikai zvana reklāmām attiecas standarta Google Ads politikas un tālāk norādītās prasības.

Prasības par uzņēmuma nosaukumu tikai zvana reklāmās

Nav atļauts tālāk minētais.

Neprecīzs uzņēmuma nosaukums vai tāds uzņēmuma nosaukums, kas skaidri neattēlo reklamēto uzņēmumu vai maz atšķiras no līdzīgiem uzņēmumiem

Pamudinošas frāzes uzņēmuma nosaukuma laukā

Piemēri: “Pērciet Acme apavus“ vai “Acme mājas pakalpojumu izpārdošana”

Tā kā ir daudz dažādu uzņēmumu nosaukumu, īpaši apsveriet tālāk minētos aspektus.

Ar domēnu saistīti uzņēmumu nosaukumi: kā sava uzņēmuma nosaukumu varat izmantot domēna nosaukumu, starp vārdiem pareizi lietojot atstarpes. Piemēram, domēnu www.acmesolutions.com reklāmā var norādīt kā “Acme Solutions”.

Tālākpārdevēji un pilnvarotie izplatītāji: ja esat pilnvarots kāda produkta vai pakalpojuma tālākpārdevējs vai izplatītājs, izmantojiet atbilstošas, piemērotas frāzes. Piemēram, Acme transportlīdzekļu tirgotājs Jūrmalā varētu izmantot uzņēmuma nosaukumu “Acme no Jūrmalas”.

Uzņēmuma nosaukuma norādīšana tālruņa zvanos

Tālāk norādītais attiecas uz visām tikai zvana reklāmām.

Not allowed Atbildot uz tāda lietotāja zvanu, kurš ir noklikšķinājis uz tikai zvana reklāmas, reklāmdevējam vispirms ir jānosauc sava uzņēmuma nosaukums, kā tas parādās atbilstošajās tikai zvana reklāmās.

 

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu.

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz reklāmām, kas ir tikai zvana reklāmas, un bieži ir saistītas ar noraidīšanas gadījumiem. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Nepieņemams tālruņa numurs

Reklāmās un paplašinājumos norādītajiem tālruņu numuriem ir jābūt precīziem, jādarbojas un jāatbilst reklamētajam uzņēmumam. Plašāku informāciju skatiet sadaļā par politiku, kas attiecas uz nepieņemamiem tālruņu numuriem.

Neverificēts tālruņa numurs

Lai nodrošinātu labāku lietotāja pieredzi, vispirms uzņēmums Google verificē tālruņu numurus, un tikai pēc tam tos var izmantot reklāmās un paplašinājumos. Plašāku informāciju skatiet sadaļā par neverificētu tālruņu numuru politiku.

Saturs pieaugušajiem

Lai reklāmas būtu atbilstošas un drošas lietotājiem, uzņēmums Google konkrētos apstākļos ierobežo pieaugušajiem paredzētu saturu. Plašāku informāciju skatiet politikā par pieaugušajiem paredzētu saturu. Tikai zvana reklāmās nedrīkst būt ietverts nekāds pieaugušajiem paredzēts saturs.

Nepieejami piedāvājumi

Produktiem vai pakalpojumiem ir precīzi jānorāda cena, tiem ir jābūt viegli atrodamiem reklāmas galamērķī un jāatbilst galvenēm un aprakstiem. Plašāku informāciju skatiet sadaļā par politiku, kas attiecas uz nepieejamiem piedāvājumiem.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?