Blagovne znamke

Google v namene priročnosti zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar pa njihov namen ni sprememba vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

Uporabniki storitve Display & Video 360 morajo upoštevati ta pravilnik za Google Ads. Informacije o dodatnih omejitvah so na voljo v centru za pomoč za Display & Video 360.

Google upošteva lokalno zakonodajo glede blagovnih znamk in zahteva, da oglasi Google Ads ne kršijo pravic v zvezi z blagovnimi znamkami tretjih oseb. Zavedamo se, da tretje osebe morda ustrezno uporabljajo blagovne znamke v nekaterih okoliščinah, na primer v opisih izdelkov, ki jih podajo prodajni posredniki.

Če lastnik blagovne znamke pri Googlu vloži pritožbo glede uporabe svoje blagovne znamke v oglasih Google Ads, bomo zadevo preiskali in morda uvedli nekatere omejitve glede uporabe zadevne blagovne znamke. 

Če ste lastnik blagovne znamke in ste zaskrbljeni glede uporabe svoje blagovne znamke, si za več informacij o tem, kako lahko vložite pritožbo, oglejte pravilnik, ki je opisan na tej strani, ter stran Pomoč za lastnike blagovnih znamk.

Če ste oglaševalec in imate vprašanja o tem, kako bi ta pravilnik lahko vplival na vaše oglase, se pomaknite na stran Pomoč v zvezi z blagovnimi znamkami za oglaševalce.

Blagovne znamke v oglasih v iskalnem omrežju

Naslednji pravilniki veljajo za besedilne oglase, ki se prikazujejo v Google Iskalnem omrežju ali kot odziv na iskalno poizvedbo v prikaznem omrežju, pri čemer se izvajajo, kadar lastnik blagovne znamke Googlu pošlje veljavno pritožbo.

Blagovne znamke v besedilu oglasov

V odgovor na pritožbe lastnika blagovne znamke bomo morda omejili uporabo blagovnih znamk v besedilu oglasa.

Obstajajo posebne zahteve za prodajne posrednike, spletna mesta z informacijami in pooblaščene oglaševalce, ki želijo uporabljati blagovne znamke, katerih uporaba bi bila v nasprotnem primeru omejena.

Pravilnik o prodajnih posrednikih in spletnih mestih z informacijami

V besedilih oglasov je dovoljeno uporabljati izraze blagovne znamke, če ti oglasi izpolnjujejo naslednje zahteve:

Prodajni posredniki: Ciljna stran oglasa je namenjena predvsem prodaji (ali jasno pomaga pri prodaji) izdelkov ali storitev, sestavnih oziroma nadomestnih delov ali primerljivih izdelkov oziroma storitev, povezanih z blagovno znamko. Na ciljni strani morajo biti jasno prikazani način za nakup izdelkov ali storitev in komercialne informacije o njih, na primer tarife ali cene.

Spletna mesta z informacijami: Glavni namen ciljne strani oglasa je zagotavljanje podrobnih informacij o izdelkih ali storitvah, ki ustrezajo blagovni znamki.

Pravilnik o prodajnih posrednikih in spletnih mestih z informacijami prepoveduje naslednje:

  • oglase, ki omenjajo blagovno znamko v konkurenčne namene;
  • oglase s ciljnimi stranmi, na katerih morajo uporabniki podati izčrpne informacije, preden se prikažejo komercialne informacije;
  • oglase, iz katerih ni jasno, ali je oglaševalec prodajni posrednik ali spletno mesto z informacijami.

Pooblaščeni oglaševalci

Oglaševalci lahko uporabljajo blagovno znamko v besedilu oglasov, če imajo pooblastilo lastnika blagovne znamke. Če ste lastnik blagovne znamke in želite pooblastiti oglaševalca, si oglejte stran Pomoč za lastnike blagovnih znamk. Če ste oglaševalec in želite pridobiti pooblastilo, upoštevajte navodila na strani Pomoč v zvezi z blagovnimi znamkami za oglaševalce.

Izraz ni uporabljen v povezavi z blagovno znamko

Naslednje vrste oglasov lahko uporabijo izraz v besedilu oglasov:

  • oglasi, ki izraz uporabljajo opisno v njegovem običajnem pomenu in ne v zvezi z blagovno znamko;
  • oglasi, ki se nanašajo na izdelke ali storitve, ki niso povezane z blagovno znamko;

Elementi oglasov in druge oblike oglasov

Pri nekaterih elementih in oblikah oglasov lahko oglasi v svojem besedilu uporabljajo blagovno znamko, ko se nanjo nanašajo za navajanje dodatnih informacij o oglaševanih izdelkih ali storitvah.

Blagovne znamke kot ključne besede

Uporabe blagovnih znamk za ključne besede ne preiskujemo ali omejujemo.

Pravilnik o blagovnih znamkah na območjih EU in EFTA

Za oglaševalske akcije, ki ciljajo na območja Evropske unije in Evropskega združenja za prosto trgovino, velja pravilnik o blagovnih znamkah v besedilu oglasov in ključnih besedah. V odgovor na veljavno pritožbo na teh območjih bomo vseeno opravili omejeno preiskavo, da bomo ugotovili, ali je lahko kombinacija ključne besede in oglasa, ki vsebujeta blagovno znamko, za uporabnika nejasna z vidika izvora oglaševanih izdelkov ter storitev. Če ugotovimo, da lahko kombinacija ključnih besed in oglasov zmede uporabnika, jo bomo zavrnili.

Spodaj navedene vrste oglasov, ki ciljajo na območja EU in EFTA, lahko uporabljajo blagovno znamko kot ključno besedo pod pogojem, da kombinacija ključne besede in oglasa ni nejasna. To so samo primeri in ne popoln seznam:

  • oglasi, ki uporabljajo izraz opisno ali splošno in ne v zvezi z blagovno znamko;
  • oglasi za konkurenčne izdelke ali storitve;
  • oglasi za prodajo izdelkov ali storitev, nadomestnih delov oziroma združljivih izdelkov ali storitev, ki ustrezajo blagovni znamki;
  • oglasi za spletna mesta, ki zagotavljajo podrobne informacije o izdelkih ali storitvah, ki ustrezajo blagovni znamki;
  • samo za nekatere elemente in oblike oglasov: oglasi, ki se sklicujejo na blagovno znamko, da podajo dodatne informacije o oglaševanih izdelkih ali storitvah.

Blagovne znamke v prikaznih URL-jih

Na podlagi pritožb lastnika blagovne znamke lahko omejimo prikazovanje blagovnih znamk v poddomenah prikaznih URL-jev. Uporabe blagovnih znamk v domenah druge ravni ali podomenskih poteh prikaznih URL-jev ne preverjamo ali omejujemo.

Blagovne znamke v elementih podatkov o podjetju

Zaradi pritožb lastnikov blagovnih znamk bomo morda omejili prikazovanje blagovne znamke v elementih podatkov o podjetju, kot so imena podjetja in logotipi podjetja. 

Blagovne znamke v drugih vrstah oglasov

Google bo posamezne oglase v Googlovem omrežju morda odstranil zaradi pritožb lastnikov blagovnih znamk.

Blagovne znamke v razkritjih podatkov v oglasu

Kot odziv na pritožbo lahko omejimo prikazovanje blagovne znamke v polju »Ime oglaševalca« v razkritjih podatkov v oglasu in namesto nje prikazujemo oglaševalčevo ime profila za plačila. To vključuje razkritja polja »O oglaševalcu«.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
true
false
true
true
73067
false