Znaki towarowe

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Informacje o dodatkowych ograniczeniach znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Przestrzegamy lokalnych przepisów dotyczących znaków towarowych i chronimy prawa właścicieli znaków towarowych, dlatego nie zezwalamy na reklamy, które naruszają te prawa. Reklamodawcy mogą jednak w określonych sytuacjach używać nienależących do nich znaków towarowych zgodnie z opisem poniżej, na przykład jeśli sprzedają produkt innej firmy. Jeśli właściciel znaku towarowego prześle do Google skargę dotyczącą użycia jego znaku towarowego w reklamach Google Ads, rozpatrzymy ją i możemy ograniczyć używanie tego znaku towarowego.

Kryteria wynikające z zasad dotyczących znaków towarowych

Podczas rozpatrywania skargi właściciela znaku towarowego bierzemy pod uwagę wszystkie poniższe kryteria, aby zdecydować, czy ograniczymy użycie znaku towarowego w reklamach.

Gdzie w reklamie jest używany znak towarowy

Znak towarowy musi być użyty w reklamie (a nie tylko na jej stronie docelowej).

Nie ograniczamy:

Jak jest używany znak towarowy

Ograniczamy:

  • używanie znaku towarowego w reklamie bezpośredniej konkurencji;
  • używanie znaku towarowego w reklamie w sposób niejasny, oszukańczy lub mylący.

Nie ograniczamy:

  • używania znaku towarowego w reklamie, której strona docelowa służy przede wszystkim do sprzedaży (lub jasno oferuje sprzedaż) produktów lub usług, części składowych i zamiennych lub kompatybilnych produktów i usług powiązanych ze znakiem towarowym;

    • Na stronie docelowej reklamy musi być łatwo dostępna możliwość kupna produktów lub usług. Muszą się też na niej znajdować dobrze widoczne informacje handlowe, takie jak stawki lub ceny.

    • Reklama i strona docelowa muszą precyzować jasno, czy reklamodawca jest sprzedawcą lub operatorem witryny informacyjnej.

  • używania znaku towarowego w reklamie, której strona docelowa służy przede wszystkim do udostępniania informacji o produktach lub usługach powiązanych ze znakiem towarowym albo też zawiera indeks wyników wyszukiwania powiązanych ze znakiem towarowym;
  • używania znaku towarowego w reklamie w sposób opisowy w znaczeniu potocznym.

Przesyłanie skargi dotyczącej znaku towarowego

Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego i chcesz przesłać skargę dotyczącą znaku towarowego, dowiedz się, jak zgłaszać treści w Google.

Jeśli po rozpatrzeniu skargi stwierdzimy, że powinniśmy ograniczyć używanie znaku towarowego w reklamie, będziemy zazwyczaj stosować te ograniczenia na bieżąco do wszystkich reklam używających w końcowym adresie URL tej samej domeny drugiego poziomu.

Odwołanie od ograniczeń wynikających z zasad dotyczących znaków towarowych

Reklamodawcy, którzy uważają, że na ich reklamy zostały niesłusznie nałożone ograniczenia wynikające z tych zasad, mogą przesłać odwołanie. W tym celu powinni wykonać instrukcje z powiadomienia o nałożeniu ograniczeń. Jeśli tylko część reklam na koncie narusza te zasady, reklamodawca może usunąć reklamy naruszające zasady, a następnie przesłać odwołanie w celu zdjęcia ograniczeń nałożonych na reklamy nienaruszające zasad. Jeśli jednak ten sam reklamodawca utworzy później nowe reklamy naruszające zasady, kolejne ograniczenia związane ze znakami towarowymi będą zazwyczaj utrzymywane niezależnie od zmian na koncie reklamodawcy.

Skargi dotyczące znaków towarowych przesłane przed 24 lipca 2023 r.

Niektóre reklamy mogą być objęte ograniczeniami z powodu skarg dotyczących znaków towarowych przesłanych przed 24 lipca 2023 r. Zgodnie z opisem na stronie Aktualizacje zasad reklamowych Google Ads te ograniczenia będą stopniowo wycofywane w 2024 r. Reklamodawcy mogą przesłać odwołanie, wykonując instrukcje w powiadomieniu o nałożeniu ograniczeń, lub właściciel znaku towarowego może upoważnić konto reklamodawcy, wypełniając formularz upoważnienia firmy zewnętrznej.

Jeśli po dokładnym zapoznaniu się z tą stroną z zasadami masz dalsze pytania, użyj naszego narzędzia do rozwiązywania problemów ze znakami towarowymi w Google Ads, które pomoże Ci znaleźć odpowiednie materiały pomocy.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne