Wkrótce nastąpią zmiany zasad dla firm zewnętrznych

Zasady Google dla firm zewnętrznych odnoszą się do podmiotów trzecich, które kupują reklamy Google lub zarządzają nimi w imieniu swoich klientów. Zasady te różnią się od zasad Google Ads. Jeśli używasz produktów reklamowych Google do samodzielnego promowania swoich produktów i usług, nasze zasady dla firm zewnętrznych nie dotyczą Ciebie.

Co się zmienia

W listopadzie 2014 r. Google wprowadza nowe zasady dla firm zewnętrznych. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą spodziewać się następujących zmian:
  • jaśniejsze sformułowanie wymagań Google względem firm zewnętrznych,
  • bardziej szczegółowe objaśnienia poszczególnych wymagań,
  • bardziej klarowne określenie konsekwencji naruszenia zasad,
  • dwa nowe wymagania, mające na celu poprawę przejrzystości i wiarygodności partnerów zewnętrznych,

Nowe wymagania związane z przejrzystością

W naszych nowych zasadach dla firm zewnętrznych znajdą się następujące nowe wymagania związane z przejrzystością:

Opłaty serwisowe
Firmy zewnętrzne często pobierają opłaty serwisowe za obsługę oferowanych usług, o czym reklamodawcy powinni być poinformowani. Jeśli naliczasz takie opłaty poza kosztami korzystania z Google Ads lub AdWords Express, powiadom o tym swoich klientów. Wymagane minimum to pisemne poinformowanie o takiej opłacie każdego nowego klienta przed pierwszą transakcją oraz umieszczenie na fakturze informacji, że taka opłata jest na niej zawarta.

Identyfikatory klienta Google Ads lub AdWords Express
Reklamodawcy muszą mieć możliwość bezpośredniego kontaktowania się z Google, jeśli mają wątpliwości dotyczące partnera zewnętrznego. Żebyśmy mogli odpowiednio zbadać sprawę i pomóc reklamodawcy, musisz udostępnić klientom identyfikatory ich kont Google Ads lub AdWords Express, kiedy o to poproszą. Więcej informacji o tym, jak znaleźć identyfikator klienta Google Ads lub identyfikator klienta AdWords Express

Co ta zmiana oznacza dla Ciebie

Prawie wszyscy partnerzy zewnętrzni, którzy przestrzegają aktualnych zasad Google dla firm zewnętrznych, automatycznie będą przestrzegać nowych zasad, o ile spełnią wspomniane wyżej dodatkowe wymagania związane z przejrzystością. Zapoznaj się z tymi wymaganiami, które są zawarte w nowych zasadach dla firm zewnętrznych. Jednocześnie przygotuj się na udostępnianie klientom identyfikatorów reklamodawcy Google, a nowych klientów informuj o ewentualnych opłatach serwisowych za świadczenie usług reklamowych Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?