Brzo uvedeme novelizaci zásad týkajících se třetích stran

Zásady společnosti Google týkající se třetích stran se vztahují na třetí strany, které jménem svých zákazníků kupují inzerci nebo jejich jménem tuto inzerci spravují. Tyto zásady se liší od zásad služby Google Ads. Pokud inzertní služby Google využíváte jen k propagaci vlastního zboží nebo služeb, pak se tyto zásady týkající se třetích stran na vás nevztahují.

Co se mění

V listopadu 2014 zavede společnost Google nové zásady týkající se třetích stran. Co partneři třetí strany můžou od těchto nových zásad očekávat:
  • jasnější pravidla toho, co Google od třetích stran očekává,
  • srozumitelnější odůvodnění jednotlivých bodů zásad,
  • transparentnější důsledky porušování zásad,
  • dva nové požadavky zaměřené na zvýšení transparentnosti a prohloubení zodpovědnosti partnerů třetích stran.

Nové požadavky na transparentnost

Součástí nových zásad týkajících se třetích stran jsou tyto nové požadavky na transparentnost:

Poplatky za správu
Za hodnotné služby, které třetí strany poskytují, si často účtují jisté poplatky za správu. Pokud takovéto poplatky účtují, měli by o tom koncové inzerenty informovat. Jestliže k nákladům na služby Google Ads nebo AdWords Express připočítáváte nějaké poplatky za správu, svoje zákazníky o tom informujte. Minimálně byste nové zákazníky měli písemně informovat pokaždé, když jim poprvé něco prodáte, a uvést tento poplatek i na faktuře.

Číslo zákazníka Google Ads nebo AdWords Express
Je důležité, aby se inzerenti mohli přímo obrátit na Google, pokud mají ohledně partnera třetí strany nějaké stížnosti. Aby tyto záležitosti mohla společnost Google řádně prošetřit a mohla inzerentovi nějakým způsobem pomoci, potřebujeme, abyste na požádání poskytli svým zákazníkům k jejich účtům Google Ads nebo AdWords Express příslušná čísla zákazníka. Naučte se, jak čísla zákazníka Google Ads nebo AdWords Express zjistíte.

Co pro vás znamená tato změna

Tyto nové zásady budou splňovat téměř všichni partneři třetích stran, kteří splňují aktuálně platné zásady týkající se třetích stran. Nejdřív ale musí vyhovět dodatečným požadavkům na transparentnost, které jsme uvedli výše. Doporučujeme, abyste si tyto nové zásady týkající se třetích stran pročetli a dobře se s každým z těchto požadavků seznámili. Zároveň byste svoji organizaci měli připravit na to, abyste dokázali reagovat na žádosti zákazníků o jejich inzertní čísla zákazníka na Googlu, a aktivně nové zákazníky upozorňovat na všechny poplatky za správu, které jim za inzertní služby na Googlu účtujete.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?