Предстои актуализация на правилата за трети страни

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google за трети страни се отнасят за трети страни, които купуват или управляват рекламна дейност с Google от името на клиентите си. Тези правила са различни от правилата на Google Ads. Ако използвате рекламните продукти на Google, за да рекламирате само собствените си продукти и услуги, то правилата ни за трети страни не се отнасят за Вас.

Какво се променя?

Google стартира нови правила за трети страни през ноември 2014 г. Ето какво можете да очаквате от новите правила като партньор трета страна:
  • по-ясна представа за това, какви са очакванията на Google от третите страни;
  • по-добра информация за причините за съществуване на всяка част от правилата;
  • повече прозрачност за това, какво се случва, ако нарушите правилата;
  • две нови изисквания, чиято цел е да увеличат прозрачността и отговорността на партньорите трети страни.

Нови изисквания за прозрачност

Новите ни правила за трети страни включват следните нови изисквания за прозрачност:

Такси за управление
Третите страни често начисляват такса за управление за предоставяните от тях полезни услуги, а крайните рекламодатели трябва да знаят дали тези такси ще им бъдат начислени. Ако начислявате такса за управление извън разходите за Google Ads или AdWords Express, уведомявайте клиентите си. Като минимум информирайте новите клиенти писмено, преди всяка първа продажба и посочвайте наличието на тази такса във фактурите за клиентите.

Идентификационни номера на клиентите в Google Ads или AdWords Express
За рекламодателите е важно да имат възможност да се свързват с Google директно, ако имат притеснения относно партньор трета страна. За да може Google да извършва подходящата проверка и да подпомага рекламодателите, изискваме от Вас да предоставяте на клиентите си при поискване идентификационните номера за профилите им в Google Ads или AdWords Express. Научете как да намирате идентификационния номер на клиента в Google Ads или в AdWords Express.

Какво означава тази промяна за Вас

Почти всички партньори трети страни, които спазват текущите правила за трети страни на Google, ще бъдат в съответствие и с новите правила, след като отговорят на добавените изисквания за прозрачност, описани по-горе. Препоръчваме Ви да прегледате новите правила за трети страни, за да се запознаете с всяко от изискванията. Същевременно трябва да подготвите организацията си да отговаря на запитвания на клиентите за идентификационните им номера за рекламната им дейност с Google и предварително да уведомявате новите клиенти за наличието на такси за управление, начислявани от Вас за рекламните услуги с Google.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню