ข้อกำหนดของชิ้นงานข้อความไฮไลต์

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

ข้อความไฮไลต์ช่วยให้โฆษณามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยข้อความไฮไลต์ต้องเป็นไปตามนโยบายของ Google Ads และข้อกำหนดด้านล่าง

เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ในข้อความไฮไลต์

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ในข้อความไฮไลต์ที่ไม่มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดึงดูดความสนใจมายังโฆษณา

ตัวอย่าง: เครื่องหมายอัศเจรีย์ เครื่องหมายวรรคตอนที่ขึ้นต้นข้อความ การใส่สัญลักษณ์ ►

ดูวิธีแก้ไขโฆษณาที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

นโยบายที่เกี่ยวข้องและการไม่อนุมัติที่พบบ่อย

นโยบายของ Google Ads ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับข้อความไฮไลต์โดยเฉพาะ และมักจะมีส่วนทำให้ไม่ได้รับอนุมัติ ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

การกล่าวซ้ำๆ

เราไม่อนุญาตให้ใช้คำหรือวลีซ้ำมากเกินไปหรือที่มีลักษณะเป็นลูกเล่น เพื่อรักษารูปลักษณ์ของโฆษณาให้ดูเป็นมืออาชีพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายการกล่าวซ้ำๆ

สำหรับข้อความไฮไลต์ นโยบายนี้กำหนดว่าข้อความต้องไม่กล่าวซ้ำๆ ภายในข้อความไฮไลต์นั้นหรือจากข้อความไฮไลต์ ข้อความโฆษณา หรือข้อความไซต์ลิงก์อื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มโฆษณา แคมเปญ หรือบัญชีเดียวกัน เช่น ข้อความไฮไลต์จะไม่ได้รับอนุมัติถ้าข้อความโฆษณาและข้อความไฮไลต์ระดับกลุ่มโฆษณา แคมเปญ หรือบัญชีมีข้อความว่า "จัดส่งฟรี"

เครื่องหมายการค้า

Google อาจนำโฆษณาหรือชิ้นงานออกเนื่องจากการร้องเรียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ลงโฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องในข้อความโฆษณา ชิ้นงาน และข้อมูลทางธุรกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก