ข้อกำหนดของชิ้นงานข้อความไฮไลต์

Google มีเวอร์ชันแปลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายของเราแต่อย่างใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่เราใช้เพื่อบังคับใช้นโยบาย หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดใช้รายการแบบเลื่อนลงของภาษาที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

ส่วนขยายไฮไลต์ทำให้สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์และบริการลงในโฆษณาได้ ส่วนขยายไฮไลต์จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย Google Ads มาตรฐานและข้อกำหนดด้านล่าง

Punctuation and symbols in callouts

The following is not allowed:

Punctuation and symbols in callout text that serve no purpose other than to draw attention to the ad

Examples: Exclamation marks, punctuation at the beginning of the text, adding a ► symbol

Learn how to fix a disapproved ad.

Related policies and common disapprovals

The following Google Ads policies are especially relevant to callouts and are often associated with disapprovals. Learn about what happens if you violate our policies.

Repetition

To maintain a professional appearance in ads, we don’t allow excessive or gimmicky repetition of words or phrases. See the Repetition policy for more information.

For callouts, this means that the text can’t repeat within a callout or from other callouts, ad text, or sitelink text within the same ad group, campaign, or account. For example, a callout would be disapproved if ad text and ad group, campaign, or account-level callouts include the text "Free shipping."

Trademarks

Google may remove ads or assets in response to trademark owner complaints. Advertisers are responsible for proper trademark use in their ad text, assets, and business information. Refer to the Trademarks policy for more information.
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
73067
false
false