Krav på informationstillägg

Med informationstillägg kan annonser visa ytterligare information om ett företag eller dess produkter och tjänster. Standardpolicyerna för Google Ads och kraven nedan gäller för informationstillägg.

Skiljetecken och symboler i informationstillägg

Följande är inte tillåtet:

Skiljetecken och symboler i informationstext som inte fyller något annat syfte än att dra uppmärksamhet till annonsen

Exempel: Utropstecken, skiljetecken i början av texten, lägga till symboler som ►

Relaterade policyer och vanliga orsaker till underkännanden

Följande Google Ads-policyer är särskilt relevanta för informationstillägg och är ofta förknippade med underkännanden. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Upprepningar

Vi vill att våra annonser ska vara professionella och tillåter därför inte att ord eller fraser upprepas på ett överdrivet eller plojartat sätt. Mer information finns i riktlinjerna för annonstext. För informationstillägg innebär detta att samma text inte får upprepas i ett och samma informationstillägg eller i flera informationstillägg, annonstexter eller webbplatstexter inom samma annonsgrupp, kampanj eller konto. Ett informationstillägg kan t.ex. underkännas om annonstexten och informationstexten på annonsgruppsnivå, kampanjnivå eller kontonivå innehåller texten ”Gratis frakt”.

Varumärken

Google kan komma att ta bort annonser och tillägg vid klagomål från varumärkesägare. Annonsörerna ansvarar själva för att användningen av varumärken är korrekt i annonstext, tillgångar och företagsinformation. Mer information finns i varumärkespolicyn.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?