Požiadavky na rozšírenia o popisy

Rozšírenia o popisy umožňujú, aby boli v reklamách zahrnuté ďalšie informácie o firme alebo jej produktoch a službách. Na rozšírenia o popisy sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads a požiadavky uvedené nižšie.

Interpunkcia a symboly v rozšíreniach o popisy

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Interpunkcia a symboly v texte popisu, ktoré slúžia len na upozorňovanie na reklamu

Príklady: výkričníky, interpunkcia na začiatku textu, pridanie symbolu ►.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na rozšírenia o popisy a často sú dôvodom zamietnutia. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Opakovanie

V záujme zachovania profesionálneho vzhľadu reklám nepovoľujeme nadmerné ani neobvyklé opakovanie slov alebo fráz. Ďalšie informácie nájdete v publikačných pravidlách. V prípade rozšírení o popisy to znamená, že text sa nemôže opakovať v rámci rovnakého popisu alebo iných popisov, reklamných textov ani textov odkazov na podstránky v rámci rovnakej reklamnej skupiny, kampane, prípadne účtu. Rozšírenie o popisy by bolo napríklad zamietnuté, ak by reklamný text aj popisy na úrovni reklamnej skupiny, kampane alebo účtu obsahovali text Bezplatné doručenie.

Ochranné známky

Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy alebo rozšírenia. Za správne použitie ochranných známok v reklamnom texte, podkladoch alebo informáciách o firme zodpovedajú inzerenti. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách používania ochranných známok.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?