Krav til infoutvidelser

Med infoutvidelser kan du ta med informasjon om bedriftens produkter eller tjenester i annonsene dine. Infoutvidelser er underlagt de vanlige retningslinjene for Google Ads og kravene nedenfor.

Tegnsetting og symboler i infoutvidelser

Følgende er ikke tillatt:

Tegnsetting og symboler i teksten i infomeldingen som utelukkende er ment å skulle trekke oppmerksomheten mot annonsen

Eksempler: utropstegn, tegnsetting på begynnelsen av teksten, bruk av ►-symboler

Relaterte retningslinjer og vanlige årsaker til avslag

Følgende retningslinjer for Google Ads er spesielt relevante for infoutvidelser, og brudd på disse retningslinjene er ofte årsaken til at annonser ikke godkjennes. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Repetisjon

Vi ønsker at annonsene skal gi et profesjonelt inntrykk, og vi tillater derfor ikke overdreven repetisjon av ord og uttrykk eller repetisjon som salgstriks. Du finner mer informasjon i de redaksjonelle retningslinjene. For infoutvidelser betyr dette at teksten ikke kan repeteres i samme infomelding eller i andre infomeldinger, annonsetekst eller tekst til nettstedslinker i samme annonsegruppe, kampanje eller konto. En infoutvidelse blir for eksempel ikke godkjent hvis annonseteksten og infomeldinger på annonsegruppe-, kampanje- eller kontonivå omfatter teksten «Gratis frakt».

Varemerker

Det kan hende at Google fjerner annonser eller utvidelser etter klager fra varemerkeeiere. Annonsørene har ansvar for å bruke varemerker på riktig måte i annonsetekst, appressurser og bedriftsinformasjon. Du finner mer informasjon i retningslinjene for varemerker.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?