Vereisten voor highlight-extensies

Met highlight-extensies kunnen advertenties extra informatie over een bedrijf of de bijbehorende producten en services bieden. Highlight-extensies zijn onderhevig aan het standaard Google Ads-beleid en de onderstaande vereisten.

Interpunctietekens en symbolen in highlight-extensies

Het volgende is niet toegestaan:

Interpunctie en symbolen in de highlight-tekst die uitsluitend worden gebruikt om de aandacht te vestigen op de advertentie

Voorbeelden: uitroeptekens, interpunctie aan het begin van de tekst, het symbool ►

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Gerelateerd beleid en veelvoorkomende redenen voor afkeuring

Het volgende Google Ads-beleid is in het bijzonder relevant voor highlight-extensies en houdt vaak verband met afkeuringen. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Herhaling

We willen dat advertenties er professioneel uitzien en staan daarom geen overmatige of op effect gerichte herhaling van woorden of zinnen toe. Raadpleeg het redactionele beleid voor meer informatie. Voor highlight-extensies betekent dit dat de tekst niet mag worden herhaald binnen een highlight of uit andere highlights, advertentietekst of sitelinktekst binnen dezelfde advertentiegroep of campagne of hetzelfde account. Een highlight-extensie wordt bijvoorbeeld afgekeurd als de advertentietekst en highlights op advertentiegroep-, campagne- of accountniveau de tekst 'Gratis verzending' bevatten.

Handelsmerken

Google kan advertenties of extensies verwijderen na klachten van eigenaren van handelsmerken. Adverteerders zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van handelsmerken in hun advertentietekst, items en bedrijfsinformatie. Bekijk het beleid inzake handelsmerken voor meer informatie.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?