Prasības par norāžu paplašinājumiem

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Izmantojot norāžu paplašinājumus, reklāmās varat iekļaut papildu informāciju par uzņēmumu vai tā piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem. Uz norāžu paplašinājumiem attiecas standarta Google Ads politikas un tālāk norādītās prasības.

Pieturzīmes un simboli norāžu paplašinājumos

Nav atļauts tālāk minētais.

Norādes tekstā iekļautas pieturzīmes un simboli, kas tiek lietoti tikai uzmanības pievēršanai

Piemēri: izsaukuma zīmes, pieturzīmes teksta sākumā, simbola ► pievienošana

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz norāžu paplašinājumiem un bieži ir saistītas ar noraidīšanas gadījumiem. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Atkārtošanās

Lai nezaudētu reklāmu profesionālo tēlu, netiek atļauta pārmērīga vai uzkrītoša vārdu vai frāžu atkārtošana. Plašāku informāciju skatiet redakcionālajā politikā. Norāžu paplašinājumu gadījumā tas nozīmē, ka nedrīkst atkārtoties vienā norādē vai citās norādēs iekļautais teksts, reklāmas teksts vai vietnes saites teksts vienā un tajā pašā reklāmu kopā, kampaņā vai kontā. Piemēram, norāžu paplašinājums tiks noraidīts, ja reklāmas tekstā un reklāmu kopas, kampaņas vai konta līmeņa norādēs būs iekļauts teksts “Bezmaksas piegāde”.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?