Požadavky na rozšíření o popisky

Rozšíření o popisky umožňují v reklamě uvádět další informace o firmě nebo jejích produktech a službách. Na rozšíření o popisky se vztahují standardní zásady Google Ads a níže uvedené požadavky.

Interpunkce a jiné symboly v rozšířeních o popisky

Nepovolujeme toto:

Interpunkce a jiné symboly v textu popisku, které nemají jiný význam než obrátit pozornost k reklamě

Příklady: Vykřičníky, interpunkce na začátku textu, přidání symbolu ►

Související zásady a nejčastější důvody zamítnutí

Následující zásady Google Ads se vztahují zejména na rozšíření o popisky a jejich porušení patří k častým příčinám zamítnutí reklam. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Opakování

V zájmu zachování profesionálního vzhledu reklam nepovolujeme nadměrné nebo nezvyklé opakování slov či sousloví. Další informace naleznete v publikačních zásadách. V případě rozšíření o popisky to znamená, že v rámci jednoho popisku nelze opakovat stejné fráze. Popisek také nesmí opakovat fráze z jiných popisků, textu reklamy či odkazu na podstránku v téže reklamní sestavě nebo kampani ani v účtu. Rozšíření o popisky bychom tedy zamítli například tehdy, pokud by v textu reklamy i v popiscích v reklamní sestavě, kampani či na úrovni účtu byla obsažena fráze „Doprava zdarma“.

Ochranné známky

Společnost Google může odstraňovat reklamy nebo rozšíření v reakci na stížnosti vlastníků ochranných známek. Za správné použití ochranných známek v textu reklamy, podkladech a údajích o firmě odpovídají inzerenti. Další informace najdete v zásadách používání ochranných známek.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?