Yasal şartlar

Google, Yardım Merkezi'nin çevrilmiş sürümlerini sunar. Ancak, çeviriler politikalarımızın içeriğini değiştiremez. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Display & Video 360 kullanıcılarının bu Google Ads politikasına uyması gerekir. Ek kısıtlamalar için Display & Video 360 yardım merkezini ziyaret edin.

Reklamverenler, Google Ads politikalarının yanı sıra reklamlarının hedeflediği bölgelerdeki tüm yerel yasa ve yönetmeliklere uymalıdır. Reklamverenlerin, reklamlarının hedeflediği yerlerdeki geçerli yasa ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olması beklenir. Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Belirli ülkelerin, sektörlerin ve meslek birliklerinin reklamcılık ve pazarlamayla ilgili kendi kuralları olduğunu lütfen unutmayın. Google reklamverenleri, ilgili yerlerde bu kuralları dikkate almalıdır. Bu kuralların bazılarını içeren listeyi burada bulabilirsiniz.

Ticari yaptırım ihlali

 

Reklamverenler, Yabancı Varlıkların Denetimi Bürosu'nun (OFAC) yürürlüğe koyduğu yaptırımları da içeren tüm ilgili yaptırım ve ihracat düzenlemelerine uymalı ve aynı zamanda Google'ın bu düzenlemeleri ihlal etmesine neden olmayacaklarını kabul etmelidir. Google Ads'i, kısıtlamaya tabi tüzel kişiler veya şahıslar için ya da bunlar adına kullanamazsınız. Yaptırım uygulanan ülkelerdeki veya bölgelerdeki tüzel kişiler ya da şahıslar için veya bunlar adına da Google Ads'i kullanamazsınız.

Ayrıca Google Ads, geçerli ticari yaptırımlar ve ihracat uyumluluk yasaları kapsamında kısıtlamaya tabi herhangi bir tüzel kişi veya şahıs tarafından kullanılamaz. Kısıtlama getirilen bu tür tüzel kişilere veya şahıslara ait, bunların kontrolündeki ya da bunlar adına hareket eden tüzel kişiler veya şahıslar da Google Ads'i kullanamaz.

Aşağıdakilere izin verilmez:

kırmızı x işareti Ambargo uygulanan ülke veya bölgeleri coğrafi olarak hedefleyen reklam kampanyaları

kırmızı x işareti Hesap sahibi ambargo uygulanan ülke veya bölgede bulunmasa bile, ambargo uygulanan ülke ya da bölgelerde bulunan işletmeler adına yayınlanan reklam kampanyaları

kırmızı x işareti Geçerli ticari yaptırımlar ve yönetmelikler kapsamında kısıtlamaya tabi tüzel kişiler veya şahıslar tarafından ya da tüzel kişiler veya şahıslar adına yayınlanan reklam kampanyaları

Not: Google, OFAC kurumunun yürürlüğe koyduğu yaptırımlara uymak zorundadır. Bu yaptırımlar kapsamında kısıtlamaya tabi tüzel kişiler veya şahıslar, Google Ads hesabı oluşturamaz, kullanamaz ya da Google Ads'i kendi adlarına kullandıramaz. Ambargo uygulanan ülke veya bölgelerde bulunan kullanıcılar, Google Ads hesabı oluşturamaz veya kullanamaz. Şu anda Kırım, Küba, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti (LNR), İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye ambargo uygulanmaktadır.

Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi

Reklamlarıyla Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ı hedefleyen reklamverenler için bu durum, Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi (AVMSD) koşullarına hedeflenen ülkede uygulandığı şekilde uyma zorunluluğu anlamına gelebilir. Yönergenin 9. Maddesi referans olması amacıyla aşağıda verilmiştir.

Bu madde, her ülkedeki yerel yasal gereksinimlerin kapsamlı bir listesi niteliğinde değildir. Reklamverenler, işletmelerinin faaliyet gösterdiği ve reklamlarıyla hedefledikleri tüm bölgelerdeki yerel yasalar hakkında bilgi edinip bu yasalara uymaktan sorumludur.

9. Madde

1. Üye Devletler, yargı alanları kapsamındaki medya servis sağlayıcıları tarafından sunulan görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetlerinin aşağıdaki gereksinimlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür:
(a) Görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri kolayca ayırt edilebilir olacak ve gizli görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri yasaklanacaktır;
(b) Görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetlerinde bilinçaltına yönelik teknikler kullanılmayacaktır;
(c) Görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri:
(i) insan onuruna olan saygıya karşı bir ön yargı oluşturmayacak;
(ii) cinsiyet, ırk veya etnik köken, uyruk, din ya da inanç, engellilik, yaş veya cinsel yönelime dayalı bir ayrımcılığa yer vermeyecek ya da böyle bir ayrımcılığı teşvik etmeyecek;
(iii) sağlık veya güvenliğe ilişkin ön yargı içeren davranışlara özendirmeyecek;
(iv) çevrenin korunmasına ilişkin büyük ön yargılar içeren davranışları teşvik etmeyecektir;
(d) Elektronik sigaralar ve likitlerin yanı sıra, sigara ve diğer tütün ürünleriyle ilgili tüm görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri yasaklanacaktır;
(e) Alkollü içeceklerle ilgili görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetlerinde özellikle reşit olmayan kişiler hedeflenmeyecek ve bu tür içeceklerin aşırı tüketimi hiçbir şekilde teşvik edilmeyecektir;
(f) Medya hizmet sağlayıcısının, yargı alanında olduğu Üye Devlette yalnızca reçeteyle yararlanılabilen tıbbi ürünlere ve tedavi işlemlerine yönelik görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri yasaklanacaktır;
(g) Görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri reşit olmayan kişilerin fiziksel, zihinsel veya manevi olarak zarar görmesine neden olmayacaktır. Bu doğrultuda, deneyimsizlikleri ya da saflıklarından yararlanarak reşit olmayan kişileri bir ürün veya hizmeti satın almaya ya da kiralamaya doğrudan teşvik etmeyecek, reklamı yapılan ürün veya hizmetleri satın almaları için ebeveynlerini ya da başkalarını ikna etmeye doğrudan yönlendirmeyecek, reşit olmayan kişilerin ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere olan özel güvenini kötüye kullanmayacak ya da reşit olmayan kişileri makul olmayan bir şekilde tehlikeli durumlarda göstermeyecektir.

Google'a yasa dışı içerik bildirimleri

Herkes g.co/legal adresindeki Yasal Nedenlerle İçerik Bildirme Yardım Merkezi üzerinden yasa dışı içeriğin kaldırılması için Google'a talep gönderebilir.

Reklamları bu süreç sonucunda onaylanmayan reklamverenler e-postadaki yasal itiraz web formu veya reklamveren kullanıcı arayüzü bildirimi üzerinden itirazda bulunabilir.

Şeffaflığımızı sürdürmeye yönelik çalışmalarımız kapsamında, aldığımız her yasal talebin bir kopyası yayınlanmak üzere Lumen projesine gönderilebilir. Reklamverenler ilgili Ads URL'sini arayarak Lumen'de reklamları için yapılan şikayetler hakkında bilgi edinebilir.

Reklamverenler yasal kaldırma talepleriyle ilgili diğer soruları için Google Ads Desteği ile de iletişime geçebilir. Reklamverenlerin sorunu öncelikle yasal uyarıyı göndererek hak talebinde bulunan tarafla doğrudan çözme yolunu izlemesini öneririz.

Telif hakkı sahiplerinden ve resmi kurumlardan ürünlerimizdeki bilgilerin kaldırılmasına yönelik olarak aldığımız taleplerle ilgili daha fazla veriye göz atmak için Şeffaflık Raporumuzu inceleyebilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü