Yasal şartlar

Google, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla Yardım Merkezinin çevrilmiş sürümlerini sunar, ancak çevirilerde politikalarımızın içeriğinin değiştirilmesi amaçlanmaz. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Display & Video 360 kullanıcılarının bu Google Ads politikasına uyması gerekir. Ek kısıtlamalar için Display & Video 360 yardım merkezini ziyaret edin.

Tüm reklamverenlerin, standart Google Ads politikalarına ek olarak, reklamlarının hedeflediği tüm bölgelerdeki yerel yasalara uymasını bekleriz. Yasal olup olmadığı sorgulanabilecek içeriğe izin vermek istemediğimizden, bu politikayı uygularken genel olarak tedbiri elden bırakmayız.

Aşağıda, ülkelere özel yasal şartlarla ilgili örnekler verilmiştir ancak listede olası her örneğe yer verilmediğini unutmayın. Reklamverenlerden, reklamlarının hedeflediği yerlerdeki yerel düzenlemelerle ilgili araştırma yapmaları beklenir. Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Belirli ülke ve sektörlerdeki meslek birliklerinin reklamcılık ve pazarlamayla ilgili özdenetim kuralları uyguladığını lütfen unutmayın. Bu sayfada bu tür kuralların bir kısmına yer verilen bir liste bulabilirsiniz. Google reklamverenleri, geçerli olan durumlarda bu kuralları dikkate almalıdır.

Reklamlarınızın yerel kanunları, yürürlükteki yönetmelikleri ya da uygulama ilkelerini ihlal ettiğine dair geçerli bir yasal talep almamız durumunda reklamları yasa dışı olduğu yargı alanında yerel olarak onaylamayabiliriz.

g.co/legal adresinde yer alan Yasal Konularla İlgili Yardım Merkezi üzerinden herhangi bir kullanıcı veya resmi kurum Google'a içerik kaldırmayla ilgili yasal talep iletebilir.

Şeffaflığımızı sürdürme çabamız kapsamında, aldığımız her yasal talep yayınlanmak üzere Lumen projesine gönderilebilir. Reklamverenler ilgili Ads URL'sinde arama yaparak reklamları için yapılan şikayetler hakkında bilgi edinebilir.

Reklamverenler yasal kaldırma talepleriyle ilgili diğer soruları için Google Ads Desteği ile de iletişime geçebilir. Reklamverenlerin sorunu öncelikle yasal uyarıyı göndererek hak talebinde bulunan tarafla doğrudan çözme yolunu izlemesini öneririz.

Telif hakkı sahiplerinden ve resmi kurumlardan hizmetlerimizdeki bilgilerin kaldırılmasına yönelik olarak aldığımız taleplerle ilgili daha fazla veriye göz atmak için Şeffaflık Raporumuzu inceleyebilirsiniz.

Ticari yaptırım ihlali

 

Reklamverenler, Yabancı Varlıkların Denetimi Bürosu'nun (OFAC) yürürlüğe koyduğu yaptırımları da içeren tüm ilgili yaptırım ve ihracat düzenlemelerine uymalı ve aynı zamanda Google'ın bu düzenlemeleri ihlal etmesine neden olmayacaklarını kabul etmelidir. Google Ads'i, kısıtlamaya tabi tüzel kişiler veya şahıslar için ya da bunlar adına kullanamazsınız. Yaptırım uygulanan ülke veya bölgelerdeki tüzel kişiler ya da şahıslar için veya bunlar adına da Google Ads'i kullanamazsınız.

Ayrıca Google Ads, geçerli ticari yaptırımlar ve ihracat uyumluluk yasaları kapsamında kısıtlamaya tabi herhangi bir tüzel kişi veya şahıs tarafından kullanılamaz. Kısıtlama getirilen bu tür tüzel kişilere veya şahıslara ait, bunların kontrolündeki ya da bunlar adına hareket eden tüzel kişiler veya şahıslar da Google Ads'i kullanamaz.

Aşağıdakilere izin verilmez:

kırmızı x işareti Ambargo uygulanan ülke veya bölgeleri coğrafi olarak hedefleyen reklam kampanyaları

kırmızı x işareti Hesap sahibi ambargo uygulanan ülke veya bölgede bulunmasa bile, ambargo uygulanan ülke ya da bölgelerde bulunan işletmeler adına yayınlanan reklam kampanyaları

kırmızı x işareti Geçerli ticari yaptırımlar ve düzenlemeler kapsamında kısıtlamaya tabi tüzel kişiler veya şahıslar tarafından ya da bu tüzel kişiler veya şahıslar adına yayınlanan reklam kampanyaları

Not: Google, OFAC kurumunun yürürlüğe koyduğu yaptırımlara uymak zorundadır. Bu yaptırımlar kapsamında kısıtlamaya tabi tüzel kişiler veya şahıslar, Google Ads hesabı oluşturamaz, kullanamaz ya da Google Ads'i kendi adlarına kullandıramaz. Ambargo uygulanan ülke veya bölgelerde bulunan kullanıcılar, Google Ads hesabı oluşturamaz veya kullanamaz. Şu anda Kırım, Küba, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti (LNR), İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye ambargo uygulanmaktadır.

Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi

Reklamlarıyla Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ı hedefleyen reklamverenler için bu durum, Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi (AVMSD) koşullarına hedeflenen ülkede uygulandığı şekilde uyma zorunluluğu anlamına gelebilir. Yönergenin 9. Maddesi referans olması amacıyla aşağıda verilmiştir.

Bu madde, her ülkedeki yerel yasal gereksinimlerin kapsamlı bir listesi niteliğinde değildir. Reklamverenler, işletmelerinin faaliyet gösterdiği ve reklamlarıyla hedefledikleri tüm bölgelerdeki yerel yasalar hakkında bilgi edinip bu yasalara uymaktan sorumludur.

9. Madde

1. Üye Devletler, yargı alanları kapsamındaki medya servis sağlayıcıları tarafından sunulan görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetlerinin aşağıdaki gereksinimlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür:
(a) Görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri kolayca ayırt edilebilir olacak ve gizli görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri yasaklanacaktır;
(b) Görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetlerinde bilinçaltına yönelik teknikler kullanılmayacaktır;
(c) Görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri:
(i) insan onuruna olan saygıya karşı bir ön yargı oluşturmayacak;
(ii) cinsiyet, ırk veya etnik köken, uyruk, din ya da inanç, engellilik, yaş veya cinsel yönelime dayalı bir ayrımcılığa yer vermeyecek ya da böyle bir ayrımcılığı teşvik etmeyecek;
(iii) sağlık veya güvenliğe ilişkin ön yargı içeren davranışlara özendirmeyecek;
(iv) çevrenin korunmasına ilişkin büyük ön yargılar içeren davranışları teşvik etmeyecektir;
(d) Elektronik sigaralar ve likitlerin yanı sıra, sigara ve diğer tütün ürünleriyle ilgili tüm görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri yasaklanacaktır;
(e) Alkollü içeceklerle ilgili görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetlerinde özellikle reşit olmayan kişiler hedeflenmeyecek ve bu tür içeceklerin aşırı tüketimi hiçbir şekilde teşvik edilmeyecektir;
(f) Medya hizmet sağlayıcısının, yargı alanında olduğu Üye Devlette yalnızca reçeteyle yararlanılabilen tıbbi ürünlere ve tedavi işlemlerine yönelik görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri yasaklanacaktır;
(g) Görsel-işitsel ticari iletişim faaliyetleri reşit olmayan kişilerin fiziksel, zihinsel veya manevi olarak zarar görmesine neden olmayacaktır. Bu doğrultuda, deneyimsizlikleri ya da saflıklarından yararlanarak reşit olmayan kişileri bir ürün veya hizmeti satın almaya ya da kiralamaya doğrudan teşvik etmeyecek, reklamı yapılan ürün veya hizmetleri satın almaları için ebeveynlerini ya da başkalarını ikna etmeye doğrudan yönlendirmeyecek, reşit olmayan kişilerin ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere olan özel güvenini kötüye kullanmayacak ya da reşit olmayan kişileri makul olmayan bir şekilde tehlikeli durumlarda göstermeyecektir.

Yerel yasal şartlar

Google'ın reklamcılıkta izlediği yerel yasal gereksinim türlerini görmek için aşağıdaki menüden bir ülke seçin. Bu listenin yerel yasal şartlar veya ülkelerin hepsini kapsamadığını ve işletmenizin faaliyet gösterdiği yer ve reklamlarla hedeflediğiniz tüm bölgelerdeki yerel kanunları araştırmak ve bunlara uymanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın.

 

Avustralya

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere örnek

 • Düşük hapları

Bangladeş

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere örnek

 • Bebek maması ürünleri

Belçika

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere örnek

 • Radar algılama ürünleri

Brezilya

No issues detected and positive check mark icon Sınırlı olarak izin verilenlere bazı örnekler

 • Kozmetik ürünleri ve parfüm
 • Ölçüm aletleri
 • İlaçlar ve bitkisel ilaçlar

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • Kreatin, L-Karnitin veya Karnitin, Enginar Polifenolü (Polifenol de Alcachofra)
 • Yetkisiz finansal operatörler
 • Kayıt dışı işletmeler: Mali hizmet işletmeleri (bankalar gibi) ve telekomünikasyon hizmetleri reklam yayınlayabilmek için yerel bir yetkili kuruma kayıtlı olmaları gerekir.

Çin

No issues detected and positive check mark icon Sınırlı olarak izin verilenlere bazı örnekler

 • Hayvan yemi ve yem katkı maddeleri
 • Eğitim ve öğretim
 • Film, TV, müzik, DVD'ler, video oyunları ve ilgili içerikler dahil eğlence ürünleri
 • Sağlıklı gıdalar
 • Bebek maması ürünleri
 • Tıbbi cihazlar
 • Online oyunlar ve yapbozlar
 • Tarım ilaçları
 • Emlak
 • Dini içerik
 • Tohumlar ve bitkiler: Tahıl tohumları, ağaç tohumları, çim tohumları ve sucul bitkiler ile kültürleri içerir.
 • Veteriner ilaçları

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • Tıklama paketleri
 • Kredi kartına nakit ödeme hizmetleri
 • Arkadaşlık siteleri
 • Uyuşturucu yoksunluk tedavisi
 • Oyun kırma programları
 • Cinsiyet belirleme
 • Siyasi içerik: Google, Çin'de devlet yetkilileri veya siyasi personelin adlarını tanıtan; Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi veya Devleti'ni eleştiren, Tayvan'ın Bağımsızlığı ve Hong Kong Demokratik Partisi'ni tanıtan reklamlara veya Tiananmen Meydanı ayaklanmasının gösterilmesine izin vermez.
 • Özel sunucular
 • Uydu TV Donanımı
 • Cinsel ürünler
 • Taşıyıcı Annelik
 • Üçüncü tarafların yaptığı doğrulamalarla desteklenmiş olsa bile, üstünlük veya kıyaslama içeren iddialar (ör. "en iyi", "1 numara", "daha iyi", "daha hızlı")
 • Tütün ürünleri: Google, Çin'de tütün ürünlerindeki isim, ticari marka, ambalaj veya sloganların tanıtımını yapan reklamların gösterilmesine izin vermez.

Fransa

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • Babalık testi: Kliniklerde sunulan babalık testi hizmetleri ve kişinin satın alarak evde kullandığı babalık testi kitleri için geçerlidir.
 • Radar algılama ürünleri
 • Scientology

Almanya

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • HIV testi kitleri
 • Radar algılama ürünleri
 • Scientology
 • Gizli babalık testleri

Hong Kong

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere örnek

 • Plastik cerrahi: Görme, işitme, denge, cilt hastalıkları, saç veya kafa derisiyle ilgili cerrahi müdahaleleri kapsar.

Hindistan

No issues detected and positive check mark icon Sınırlı olarak izin verilenlere bazı örnekler

 • Muhasebe hizmetleri: Google belirli bir muhasebecinin tanıtımını yapmadıkları sürece, Hindistan'da muhasebe hizmetlerinin tanıtımını yapan reklamlara izin verir.
 • Hukuk hizmetleri: Google belirli bir avukatın tanıtımını yapmadıkları sürece, Hindistan'da hukuk hizmetlerinin tanıtımını yapan reklamlara izin verir.
 • Tıbbi hizmetler: Google belirli bir doktorun veya tıp uzmanının tanıtımını yapmadıkları sürece, Hindistan'da tıbbi hizmetlerin tanıtımı yapan reklamlara izin verir.

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere bazı örnekler

Endonezya

No issues detected and positive check mark icon Sınırlı olarak izin verilenlere örnek

 • Dini içerik

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • Kredi kartına nakit ödeme hizmetleri
 • Uluslararası gelin hizmetleri
 • Siyasi içerik: Google, Endonezya'da siyasi adaylar ve partilerin tanıtımını yapan reklamların gösterilmesine izin vermez.
 • Seks ürünleri ve aksesuarları: Google, Endonezya'da vibratör, seks pompası, seks salıncağı, dildo, yağ ve jel gibi seks ürünleri ile aksesuarların tanıtımını yapan reklamların gösterilmesine izin vermez.
 • İthal ikinci el kıyafetler

İtalya

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • HIV testi kitleri
 • "Ertesi gün" hapı

Japonya

No issues detected and positive check mark icon Sınırlı olarak izin verilenlere bazı örnekler

 • Gelecekte teslim mal sözleşmesi: Gelecekte teslim mal sözleşmesi tanıtımı yapan şirketlerin Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na kaydolması gerekir. Web sitesinde geçerli bir sicil numarası gösterilmelidir.
 • Tüketici finansmanı ve kredileri: Tüketicilere yönelik finansman ve kredi tanıtımı yapan şirketlerin kote edilmiş olmaları gerekir. Bir şirket kote edilmemişse, reklam yayınlama izni verilip verilmeyeceğini Google belirler. Ayrıca, "faiz üst sınırı" yasasına uymayan siteler gösterilmez.
 • Kredi kartları: Kredi kartı veren şirketlerin Tüketici Kredisi Sektörü Birliği'ne kaydolması gerekir. Web sitesinde geçerli bir sicil numarası gösterilmelidir.
 • Arkadaşlık hizmetleri: Online arkadaşlık hizmetleri sunan ve Japonya'yı hedefleyen reklamverenlerin Google Ads üzerinden reklam yayınlayabilmeleri için Google'dan sertifika almaları gerekecektir. [sertifikasyon başvurusu]. Ayrıca, reklamlarda "18 禁" veya "18+" ifadesini içeren bir uyarı ekranı yer almalıdır
 • Finansal kurumlar: Gayrimenkul, menkul kıymet tanıtımı yapan şirketler, bankalar, kredi şirketleri, yatırım danışmanlığı şirketleri, kredi kartı veren ve hesap açma aracılık hizmetleri sunan şirketler ile bu şirketlerin satış ortakları Finansal Hizmetler Kurumu'na veya diğer resmi kuruluşlara kayıtlı olmalıdır. Web sitesinde geçerli bir sicil numarası gösterilmelidir.
 • Cinsel nitelikli çıplaklık: Google, Japonya'da sansürsüz cinsel nitelikli çıplaklığa izin vermemektedir. İzin verilmesi için, cinsel organların mozaik efektiyle kapatılması gerekir. Bu reklamlar Cinsel İçerik olarak sınıflandırılır.

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • Karaborsa finansmanı
 • Gizli kamera
 • Kredi kartına nakit ödeme hizmetleri
 • Acil durum numaraları (ör. polis için 110 veya itfaiye için 119)
 • Yetişkinlere yönelik veya cinsel hizmetler: Canlı iletişim hizmetlerinde çıplaklık içeren fotoğraf veya videolar, telefonla arkadaşlık kulüpleri, seks kulüpleri ve pornografik telefon hatları; cinsel temalı arkadaşlık siteleri ve evlilik dışı ilişki/arkadaşlık hizmetleri dahildir.
 • Çok katlı pazarlama
 • Siyasi içerik: Google, seçim kampanyasında yer alan sitelerin tanıtımını yapan reklamların Japonya'da gösterilmesine izin vermemektedir.
 • Özel tarifeli telefon kodları (ör. 0570 veya 0990)

Kore

No issues detected and positive check mark icon Sınırlı olarak izin verilenlere örnek

 • Finansla ilgili tüm işletmelerin yasal olarak zorunlu tescil belgelerini, lisansları, izinleri veya Finansal Hizmetler Kurulu ya da diğer uygun resmi kurumların verdiği diğer benzer onayları alması gerekir.

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • Oyun para birimi
 • Yetişkinlere yönelik arkadaşlık ve iş arama hizmetleri: Yetişkin iş arama siteleri, cinsel ilişki amaçlı veya cinsel temalı arkadaşlık ve sohbet siteleri dahildir.
 • Askeri ekipman
 • Seks ürünleri: Seks oyuncakları ve cinsel gücü artırıcı haplar dahildir.
 • Kayıtsız cep telefonları

Lüksemburg

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere örnek

 • Radar algılama ürünleri

Malezya

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • Uluslararası gelin hizmetleri
 • Yatırım şirketlerinin mali yardım toplaması

Meksika

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere örnek

 • Diyetetik ürünler

Pakistan

No issues detected and positive check mark icon Sınırlı olarak izin verilenlere bazı örnekler

 • Bebek maması ürünleri
 • Tıbbi hizmetler: Google, reklamlar belirli bir doktorun veya tıp uzmanının tanıtımını yapmadığı sürece, Pakistan'da tıbbi hizmetlerin tanıtımını yapan reklamlara izin vermektedir.

Peru

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere örnek

 • Seçim yasakları sırasında yayınlanan siyasi reklamlar

Filipinler

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere örnek

 • Uluslararası gelin hizmetleri

Polonya

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere örnek

 • Radar algılama ürünleri

Rusya

No issues detected and positive check mark icon Sınırlı olarak izin verilenlere bazı örnekler

 • Bir yaş altı çocuklara yönelik bebek maması ve anne sütü takviyeleri: Bu ürünlerin reklamları şu zorunlu metni içermelidir: "Проконсультируйтесь со специалистом. Для детей с [укажите число] месяцев,"
 • Biyolojik olarak etkin katkı maddeleri (BAA'lar): Bu ürünlerin reklamları şu sorumluluk reddi beyanını içermelidir: "Не является лекарством."
 • Brokerlik, yatırım hizmetleri ve menkul kıymetler: Brokerlik, menkul kıymetler, takas hizmetleri, varlık yönetimi, servet yönetimi tanıtımı yapan şirketler veya yatırım danışmanlığı sağlayıcıları ruhsatlı olmalıdır. Açılış sayfasında geçerli bir ruhsat numarası gösterilmelidir. Her reklamda, ruhsatlı mali hizmet sağlayıcısının adı veya tescilli unvanı yer almalıdır.
 • Kredi kuruluşları: Banka mevduatları, banka hesapları ve transferleri, değerli metal mevduatları, paraya çevirme, nakit servisi, borsa işlemleri, banka garantileri, e-para işlemleri ve diğer ilgili hizmetler dahil olmak üzere kredi hizmetleri veren şirketler. Ayrıca, kredi kartı veren işletmeler ve yukarıdakilere ilişkin satış ortakları da bu kapsamdadır. Söz konusu içeriğin tanıtımını yapan şirketlerin ilgili makam tarafından tescil edilmiş ve/veya ruhsatlandırılmış olması gerekir. Açılış sayfasında geçerli bir ruhsat/sicil numarası gösterilmelidir. Her reklamda, ruhsatlı/tescilli mali hizmet sağlayıcısının adı veya tescilli unvanı yer almalıdır.
 • Besin takviyeleri: Rusya'da tanıtılan besin takviyeleri, yasaya uygun bir şekilde tescil edilmiş olmalıdır.
 • Döviz ve kambiyo: Döviz ve Döviz hizmetleri tanıtımı yapan şirketlerin ilgili Rus makamı tarafından ruhsatlandırılmış ve/veya tescil edilmiş olması gerekir. Döviz hizmetleri (kambiyo) tanıtımı yapan şirketlerin de ilgili Rus makamı tarafından ruhsatlandırılmış ve/veya tescil edilmiş olması gerekir. Açılış sayfasında geçerli bir ruhsat/sicil numarası gösterilmelidir. Her reklamda, ruhsatlı mali hizmet sağlayıcısının adı veya tescilli unvanı yer almalıdır.
 • Sigorta hizmetleri: Sigorta hizmetlerinin tanıtımını yapan şirketler ruhsatlı olmalıdır. Açılış sayfasında geçerli bir ruhsat numarası gösterilmelidir. Her reklamda, ruhsatlı mali hizmet sağlayıcısının adı veya tescilli unvanı yer almalıdır.
 • Finansal kiralama, faktoring ajansı: Finansal kiralama hizmetleri tanıtımı yapan şirketlerin tescilli olması gerekir. Açılış sayfasında geçerli bir sicil numarası gösterilmelidir. Her reklamda, ruhsatlı mali hizmet sağlayıcısının adı veya tescilli unvanı yer almalıdır.
 • Krediler, mikro krediler ve mortgage hizmetleri: Emlak kredileri ve mortgage hizmetlerinin tanıtımını yapan şirketlerin ilgili makam tarafından tescil edilmiş ve/veya ruhsatlandırılmış olması gerekir. Açılış sayfasında geçerli bir ruhsat/sicil numarası gösterilmelidir. Her reklamda, ruhsatlı/tescilli mali hizmet sağlayıcısının adı veya tescilli unvanı yer almalıdır.
 • Bilgi ürünleri: Bilgi ürünleriyle ilgili reklamlarda yaş derecelendirmesi yapılmalıdır: Örneğin, 18+, 16+, 12+, 6+ veya 0+. Yaş derecelendirmesi, reklamda kolayca görünebilir olmalı veya reklam metninde yer almalıdır. Bilgi ürünleri; kitap ve diğer basılı veya dijital materyaller, film ve diğer işitsel-görsel içerikler, müzik, yazılım, oyun, gösteri, performans, konser, mobil uygulama ve Rusya'da yaş sınırlamasına tabi olan bilgiler içerebilecek diğer tüm ürün veya etkinlikleri kapsar.

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • Sigara çakmakları
 • Etil alkol
 • Finansal oranlı bahis: Google, Rusya'yı hedefleyen ve Fark Sözleşmelerinin (CFD), çift değişkenli opsiyonların, gelecekteki döviz kurları, hisse ve emtia fiyatları üzerine spekülasyonların tanıtımını yapan reklamlara veya açılış sayfalarına izin vermemektedir.
 • Katılımcı inşaat ve Konut Tasarruf Kooperatifi Bireysel Fonları (ЖСК)
 • Yaş derecelendirmesi bulunmayan bilişim ürünleri
 • Tıbbi cihazlar: Tıbbi cihazlar, tıbbi araçlar ve özel eğitim gerektiren ürünler dahildir.
 • Hamileliğin suni müdahaleyle sonlandırılmasıyla alakalı olanlar dahil olmak üzere, tıbbi hizmetler (Daha fazla bilgi)
 • Kuzey geyiğinden elde edilen saponin (geyik boynuzları ve işlenmemiş endokrin kaynakları)
 • Sanal para birimleri

Singapur

kırmızı x işareti İzin verilmeyenlere örnek

 • Faiz karşılığında borç verme hizmetleri: Faiz karşılığında borç verme hizmetleri sunan reklamverenlere izin verilmez. Bu kısıtlama ajanslar, satış ortakları ve karşılaştırma siteleri için geçerli olup bankalardan veya diğer mali kurumlardan, tescilli kredi kuruluşlarından, ruhsatlı rehincilerden ya da akreditasyon sahibi yatırımcılara menkul kıymetler/vadeli işlemlere ilişkin olarak veya yatırım ortaklığı şeklinde borç veren reklamverenlerden alınan krediler için geçerli değildir.

İspanya

İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • Diyetetik ürünler: Google, tedavi edici özelliklere sahip olduklarının iddia edilmesi, belirli sonuçların taahhüt edilmesi veya bireylerin, ünlülerin ya da kuruluşların onaylarının kullanılması durumunda, zayıflamayla ilgili ürünlerin tanıtımını yapan reklamlara, web sitelerine veya uygulamalara İspanya'da izin vermemektedir.
 • HIV testi kitleri
 • "Ertesi gün" hapı
 • Zayıflamayla ilgili tıbbi müdahaleler

İsviçre

İzin verilmeyenlere örnek

 • Radar algılama ürünleri

Tayvan

Green checkmark, allowed Sınırlı olarak izin verilenlere örnek

 • Göçmenlik hizmetleri: Google, hizmetin yerel makamlarda gerektiği gibi kaydının bulunması şartıyla göçmenlik hizmetlerinin tanıtımına izin vermektedir.

İzin verilmeyenlere örnek

 • Uluslararası gelin hizmetleri

Türkiye

İzin verilmeyenlere örnek

 • Kayıtlı olmayan besin takviyeleri
 

İngiltere

Green checkmark, allowed Sınırlı olarak izin verilenlere örnek

 • Diş beyazlatma ürünleri: Google, İngiltere'de %0,1'den fazla hidrojen peroksit veya hidrojen peroksit yayan kimyasallar içeren diş beyazlatma ürünlerinin tanıtımına izin vermemektedir (söz konusu ürünler, %6 veya daha az hidrojen peroksit ya da hidrojen peroksit yayan kimyasallar içerip de ilk olarak bir diş hekimi tarafından yerel yasalara uygun olarak tüketici üzerinde kullanılmadığı sürece).

İzin verilmeyenlere örnek

 • Gizli babalık testleri

Amerika Birleşik Devletleri

Green checkmark, allowed Sınırlı olarak izin verilenlere örnek

 • Taşıt servis sözleşmeleri: Taşıt servis sözleşmeleri, üretici garantisi sona erdikten sonra taşıt tamirlerine ilişkin maliyetleri karşılaması için tüketiciler tarafından satın alınır. Google, taşıt servis sözleşmesi reklamlarına reklamda veya açılış sayfasında, üreticilerden ya da otomobil markalarından bahsedilmesi durumunda ve açılış sayfasında, söz konusu üreticilerle veya otomobil markalarıyla bir bağlantının söz konusu olduğunun/olmadığının açıkça belirtilmesi koşuluyla izin vermektedir.

İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • Kanada'dan yayınlanan online eczane reklamları: Google, Kanada'dan yayınlanan online eczane reklamlarının ABD'yi hedeflemesine izin vermemektedir.
 • Devlet bağışları ve teşvikleriyle ilgili tanıtımlar
 • Reçetesiz kontakt lens satışı
   

Vietnam

Green checkmark, allowed Sınırlı olarak izin verilenlere örnek

 • Dini içerik

İzin verilmeyenlere bazı örnekler

 • Uluslararası gelin hizmetleri
 • Siyasi içerik: Siyasi adaylar ve partiler dahildir.
Sorun giderici: Yerel yasal gereksinimler
 1. Ülkeye özel politikaları okuyun ve bu konumlarda reklam yayınlamak için uymanız gereken yerel yasa örneklerini inceleyin. Bu listede olası her duruma yer verilmediğini olmadığını unutmayın. Bu yüzden işletmenizin faaliyet gösterdiği ve reklamlarınızın gösterildiği konumlara yönelik reklamcılık uygulamaları hakkında kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. Genellikle araştırılması gereken bazı alanlar şunlardır:

  İşletme veya ürün kaydı: Bulunduğunuz yerde gerekliyse, reklam yayınlamaya uygun duruma gelmek için işletmenizin veya ürününüzün yerel yetkili bir kuruma kayıtlı olduğundan emin olun

  Yasal düzenlemelere tabi ürünler ve hizmetler: Ürün ve hizmetleriniz için dünyanın neresinde reklam veya satış yaptığınıza bağlı olarak, ürün ve hizmetleriniz üzerinde geçerli olabilecek kısıtlamalar hakkında bilgi alın.

 2. Farklı bir konum hedefleyin. Reklamınız temel politika şartlarını karşılamasına rağmen kampanyanızın hedeflediği ülkelerin şartlarını karşılamıyorsa, konum hedefinizi düzenleyerek reklamı şartlarımızı karşıladığı farklı bir yerde yayınlayabilirsiniz. Kampanyanızın hedefini yalnızca kabul edilen konumlarla sınırladığınızda, onaylanmayan reklamlarınızın yayınlanmaya başlayıp başlayamayacaklarını kontrol edebilmemiz için lütfen inceleme isteğinde bulunun:

  İnceleme isteğinde bulun

 3. Reklamın hedefini düzeltin. Yerel yasa ve düzenlemelere uymayan tüm içerikleri kaldırın. Reklamın hedefini düzeltemiyorsanız reklamı bu politikaya uygun yeni bir hedefle güncelleyin.
 4. Reklamı düzenleyin. İzin verilmeyen tüm içerikleri kaldırın. Reklamınız hâlihazırda politikaya uygunsa ancak reklamın hedefinde değişiklik yaptıysanız reklamda düzenleme yapın ve reklamı kaydedin. Bu işlem, reklamı ve hedefini inceleme için yeniden gönderir.

  Çoğu reklam 1 iş günü içinde incelense de daha kapsamlı bir inceleme gerektiğinde bu süre uzayabilir.

Bu ihlalleri düzeltemiyor ya da düzeltmemeyi tercih ediyorsanız, gelecekte hesabınızın çok sayıda onaylanmamış reklam bulunması nedeniyle askıya alınmasını önlemek için reklamınızı lütfen kaldırın.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
false
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
73067