דרישות משפטיות

Google מספקת גרסאות מתורגמות של המאמרים במרכז העזרה, אבל התוכן של המדיניות שלנו אמור להיות זהה בכל הגרסאות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

משתמשי Display & Video 360 חייבים לפעול בהתאם למדיניות הזו של Google Ads. מידע על הגבלות נוספות זמין במרכז העזרה של Display & Video 360.

המפרסמים חייבים לעמוד בכל החוקים והתקנות המקומיים בכל אזור שאליו הם מטרגטים את המודעות, בנוסף למדיניות הרגילה של Google Ads. מצופה מהמפרסמים להכיר את החוקים והתקנות המקומיים בכל מקום שאליו הם מטרגטים את המודעות. מה קורה כשמפרים את המדיניות שלנו?

חשוב גם לשים לב שיש מדינות, תחומים ואיגודי סחר עם תקנות משלהם בנוגע לפרסום ולשיווק. מפרסמים ב-Google צריכים לעיין בתקנות האלה במקרים שבהם הן רלוונטיות. כאן תמצאו רשימה שבה מפורטות חלק מהתקנות האלה.

הפרה של סנקציות מסחריות

 

המפרסמים חייבים לפעול בהתאם לסנקציות ולתקנות הייצוא שחלות עליהם, כולל הסנקציות שהטיל המשרד לשליטה בנכסי זרים (OFAC) בארצות הברית. בנוסף, המפרסמים מתחייבים שלא לגרום ל-Google להפר את התקנות האלה. אסור להשתמש ב-Google Ads בשביל או בשם ישויות או אנשים פרטיים שהוטלו עליהם סנקציות. אסור להשתמש ב-Google Ads בשביל או בשם ישויות או אנשים פרטיים שנמצאים במדינות או באזורים שהוטלו עליהם סנקציות.

נוסף על כך, פלטפורמת Google Ads אינה זמינה לישויות או לאנשים שהוטלו עליהם מגבלות במסגרת סנקציות סחר וחוקי ייצוא רלוונטיים. היא גם לא זמינה לישויות שנמצאות בבעלותם או בשליטתם של מי שהוטלו עליהם מגבלות כאלה, לישויות שפועלות בשמם ולאנשים שעובדים עבורם או פועלים בשמם.

אסור לפרסם:

סימן x אדום קמפיינים שמטרגטים גיאוגרפית מדינות או טריטוריות שהוטל עליהן אמברגו.

סימן x אדום קמפיינים שמופעלים מטעם עסקים שנמצאים במדינות או בטריטוריות שהוטל עליהן אמברגו, גם אם הבעלים של החשבון לא נמצאים בטריטוריה או במדינה שהוטל עליהן אמברגו.

סימן x אדום קמפיינים שמופעלים על ידי ישויות או אנשים שהוטלו עליהם מגבלות במסגרת תקנות וסנקציות סחר רלוונטיות, או מטעם האנשים או הישויות האלו.

הערה: Google מחויבת לפעול בהתאם לסנקציות שהטיל המשרד לשליטה בנכסי זרים (OFAC) בארצות הברית. לאנשים ולישויות שחלות עליהם מגבלות במסגרת הסנקציות אסור ליצור חשבונות Google Ads או להשתמש בהם, ולאחרים אסור להשתמש בחשבונות Google Ads בשם האנשים והישויות האלה. לאנשים שנמצאים או מתגוררים במדינות או בטריטוריות שהוטל עליהן אמברגו אסור ליצור חשבונות Google Ads ולהשתמש בחשבונות קיימים. נכון לעכשיו, מוטל אמברגו על חצי האי קרים, קובה, הטריטוריות המכונות 'הרפובליקה העממית של דונצק (DNR)' ו'הרפובליקה העממית של לוהנסק (LNR)', איראן, קוריאה הצפונית וסוריה.

Audiovisual Media Services Directive (החוק להסדרת שירותי מדיה אודיו-ויזואליים)

המשמעות היא שמפרסמים שמטרגטים את המודעות שלהם לאיחוד האירופי ולבריטניה חייבים לציית לדרישות של Audiovisual Media Services Directive (החוק להסדרת שירותי מדיה אודיו-ויזואליים) באופן שבו הן חלות במדינת היעד. צירפנו בהמשך את סעיף 9 בחוק, לעיונכם.

הרשימה הזו היא לא רשימה מלאה של הדרישות המשפטיות המקומיות בכל מדינה. עדיין מוטלת על המפרסמים האחריות לבדוק מהם החוקים המקומיים ולציית להם, בכל מקום שבו העסק פועל, ובכל אזור שהמודעות מטורגטות אליו.

סעיף 9

1. המדינות החברות צריכות לוודא שתקשורת מסחרית אודיו-ויזואלית שמסופקת על ידי ספקי שירות מדיה בסמכות השיפוט שלהן תעמוד בדרישות הבאות:
(א) אפשר יהיה לזהות בקלות שמדובר בתקשורת מסחרית אודיו-ויזואלית; תקשורת מסחרית אודיו-ויזואלית סמויה תיאסר;
(ב) לא ייעשה שימוש בטכניקות תת-הכרתיות בתקשורת מסחרית אודיו-ויזואלית:
(ג) תקשורת מסחרית אודיו-ויזואלית לא:
(i) תפגע בכבוד האדם;
(ii) תכלול או תקדם כל אפליה על בסיס מין, מוצא גזעי או אתני, לאום, דת או אמונה, מוגבלות, גיל או נטייה מינית;
(iii) תעודד התנהגות שפוגעת בבריאות או בבטיחות;
(iv) תעודד התנהגות שפוגעת במידה רבה בהגנה על הסביבה;
(ד) תיאסר כל צורה של תקשורת מסחרית אודיו-ויזואלית לקידום סיגריות ומוצרי טבק אחרים, וגם סיגריות אלקטרוניות ומכלי מילוי.
(ה) תקשורת מסחרית אודיו-ויזואלית לקידום משקאות אלכוהוליים לא תכוון באופן ספציפי לקטינים ולא תעודד צריכה מופרזת של משקאות מהסוג הזה;
(ו) תיאסר תקשורת מסחרית אודיו-ויזואלית לקידום מוצרים רפואיים וטיפולים רפואיים שאפשר להשיג רק באמצעות מרשם במדינה החברה שספק השירות נמצא בסמכות השיפוט שלה;
(ז) אסור שתקשורת מסחרית אודיו-ויזואלית תגרום נזק פיזי, נפשי או מוסרי לקטינים. לכן היא לא תכיל המלצה ישירה לקטינים לרכוש או לשכור מוצר או שירות תוך ניצול חוסר-הניסיון או התמימות שלהם, לא תעודד אותם באופן ישיר לשכנע את ההורים שלהם או אנשים אחרים לרכוש את המוצרים או השירותים שמופיעים במודעה, לא תנצל את האמון שיש לקטינים בהורים, במורים או באנשים אחרים, ולא תציג קטינים במצבים מסוכנים באופן בלתי סביר.

דיווח ל-Google על תוכן לא חוקי

כל אחד יכול להגיש ל-Google בקשה להסרת תוכן לא חוקי דרך 'מרכז העזרה לדיווח על תוכן מסיבות משפטיות' בכתובת g.co/legal.

אם מודעות של מפרסמים נדחו כתוצאה מהתהליך הזה, הם יכולים לשלוח ערעור באמצעות הטופס האינטרנטי המשפטי שמצורף להודעת האימייל, או דרך ההתראה שמוצגת בממשק המשתמש.

כחלק מהמאמצים שלנו לשמור על שקיפות, בכל פעם שאנחנו מקבלים בקשה משפטית, אנחנו עשויים לשלוח עותק שלה לפרסום בפרויקט Lumen. המפרסמים יכולים לקבל מידע לגבי תלונות שהוגשו נגד המודעות שלהם ב-Lumen, על ידי חיפוש כתובת ה-URL הרלוונטית ב-Google Ads.

המפרסמים יכולים גם לפנות אל התמיכה של Google Ads אם יש להם שאלות נוספות בנוגע לבקשות הסרה משפטיות. אנחנו ממליצים למפרסמים קודם כול לנסות ליישב את העניין הזה ישירות עם המתלונן ששלח את ההודעה המשפטית.

ניתן לגשת לדוח השקיפות שלנו כדי לעיין בפרטים נוספים לגבי הבקשות שאנחנו מקבלים מבעלים של זכויות יוצרים ומממשלות להסרת מידע מהמוצרים שלנו.

צריכים עזרה?

אם יש לכם שאלות לגבי המדיניות שלנו, אתם יכולים לפנות לתמיכה של Google Ads

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי