Pravni uvjeti

Google pruža prevedene verzije centra za pomoć, no njihova svrha nije promjena sadržaja naših pravila. Verzija na engleskom jeziku predstavlja službeni jezik kojim se služimo za provedbu svojih pravila. Za prikaz ovog članka na drugom jeziku upotrijebite padajući izbornik pri dnu stranice.

Korisnici Display & Videa 360 moraju se pridržavati ovih pravila za Google Ads. Dodatna ograničenja potražite u centru za pomoć za Display & Video 360.

Oglašivači se moraju pridržavati svih lokalnih zakona i propisa na svim područjima koja njihovi oglasi ciljaju, kao i standardnih pravila za Google Ads. Od oglašivača se očekuje da se upoznaju s lokalnim zakonima i propisima za sve lokacije koje njihovi oglasi ciljaju. Saznajte što se događa ako kršite naša pravila.

Neke države, djelatnosti i trgovačke udruge imaju vlastite kodekse za oglašavanje i marketing. Oglašivači na Googleu trebali bi se referirati na te kodekse kad je to relevantno. Popis s nekim od tih kodeksa možete pronaći ovdje.

Kršenje trgovinskih sankcija

 

Oglašivači se moraju pridržavati važećih sankcija i uredbi o izvozu, što uključuje sankcije koje je uveo Ured za kontrolu strane imovine ("OFAC"), i suglasiti se s time da ne uzrokuju da Google krši te uredbe. Ne možete upotrebljavati Ads za pravne ili fizičke osobe na koje se primjenjuju ograničenja. Ne možete upotrebljavati Ads za pravne ili fizičke osobe koje se nalaze u sankcioniranim državama ili regijama odnosno u njihovo ime.

Pored toga, Ads nije dostupan pravnim ili fizičkim osobama na koje se primjenjuju ograničenja na temelju primjenjivih trgovačkih sankcija i zakona o uvozu i izvozu robe. Nije dostupan ni pravnim ili fizičkim osobama koje su u vlasništvu ili njima upravljaju takve pravne ili fizičke osobe, niti onima koje zastupaju takve pravne ili fizičke osobe.

Nije dopušteno sljedeće:

crvena oznaka x Oglasne kampanje koje geografski ciljaju države ili teritorije pod embargom.

crvena oznaka x Oglasne kampanje koje se pokreću u ime tvrtki koje se nalaze u državama ili područjima pod embargom, čak i ako se vlasnik računa ne nalazi u njima.

crvena oznaka x Oglasne kampanje koje pokreću pravne ili fizičke osobe na koje se primjenjuju ograničenja prema važećim trgovačkim sankcijama ili uredbama ili one koje se pokreću u njihovo ime.

Napomena: Google se mora pridržavati sankcija koje je uveo OFAC. Pravne i fizičke osobe na koje se primjenjuju ograničenja ne smiju izrađivati ili koristiti Google Ads račun niti se Google Ads smije koristiti u njihovo ime. Korisnici koji se nalaze ili borave u državama ili teritorijima pod embargom ne smiju izrađivati ili koristiti Google Ads račun. Trenutačno su pod embargom Iran, Krim, Kuba, takozvana Narodna Republika Donjeck (DNR) i Narodna Republika Luganjsk (LNR), Sirija i Sjeverna Koreja.

Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama

Za oglašivače koji oglasima ciljaju Europsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo to može značiti da se trebaju pridržavati Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD-a) u obliku u kojem je implementirana u ciljanoj državi. U nastavku navodimo 9. članak Direktive radi reference.

To nije iscrpan popis lokalnih pravnih uvjeta u svakoj zemlji, a oglašivači su i dalje odgovorni za istraživanje i postupanje u skladu s lokalnim zakonima koji se primjenjuju na lokacijama na kojima vaša tvrtka posluje te u regijama koje vaši oglasi ciljaju.

9. članak

1. Države članice dužne su osigurati da audiovizualna komercijalna komunikacija koju pružaju davatelji medijskih usluga u njihovoj nadležnosti zadovoljava sljedeće zahtjeve:
(a) audiovizualna komercijalna komunikacija mora biti odmah prepoznatljiva kao takva. Prikrivena audiovizualna komercijalna komunikacija je zabranjena.
(b) audiovizualna komercijalna komunikacija ne smije upotrebljavati subliminalne tehnike
(c) audiovizualna komercijalna komunikacija ne:
(i) dovodi u pitanje poštovanje ljudskog dostojanstva
(ii) uključuje ili promiče bilo kakav oblik diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, nacionalnosti, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualnog opredjeljenja
(iii) potiče ponašanje koje ima negativan utjecaj na zdravlje ili sigurnost
(iv) potiče ponašanje koje ima negativan utjecaj na zaštitu okoliša
(d) zabranjuju se svi oblici audiovizualne komercijalne komunikacije za cigarete i druge duhanske proizvode, kao i elektroničke cigarete i spremnike za njihovo punjenje;
(e) audiovizualne komercijalne komunikacije za alkoholna pića nisu posebno usmjerena na maloljetnike i ne potiču neumjerenu potrošnju tih pića;
(f) zabranjuje se audiovizualna komercijalna komunikacija za lijekove i liječenje dostupne samo na liječnički recept u državi članici u čiju nadležnost spada pružatelj medijske usluge;
(g) audiovizualne komercijalne komunikacije ne uzrokuju fizičku ili moralnu štetu maloljetnicima. Stoga one izravno ne preporučuju maloljetnicima kupnju ili najam proizvoda ili usluge tako da iskorištavaju njihovo neiskustvo ili lakovjernost niti ih izravno ne potiču da uvjere svoje roditelje ili druge osobe na kupnju roba ili usluga koje se oglašavaju, niti posebno ne iskorištavaju povjerenje maloljetnika u roditelje, učitelje ili druge osobe, niti neopravdano ne pokazuju maloljetnike u opasnim prilikama.

Prijave protuzakonitog sadržaja Googleu

Svatko može Googleu poslati zahtjev za ukanjanje protuzakonitog sadržaja putem centra za pomoć za prijavu sadržaja iz pravnih razloga na stranici g.co/legal.

Oglašivači čiji oglasi nisu odobreni kao rezultat tog postupka mogu poslati pritužbu putem web-obrasca za pritužbu iz pravnih razloga e-porukom ili putem obavijesti u korisničkom sučelju oglašivača.

U okviru našeg nastojanja da budemo transparentni, kopija svakog pravnog zahtjeva koji primimo može se poslati projektu Lumen radi objavljivanja. Oglašivači mogu pronaći informacije o žalbama na svoje oglase na Lumenu tako da potraže relevantan URL oglasa.

Oglašivači se mogu javiti i korisničkoj podršci za Google Ads ako imaju drugih pitanja o pravnim zahtjevima za uklanjanje. Preporučujemo oglašivačima da prvo izravno riješe taj problem s tužiteljem koji je poslao pravni zahtjev.

Pristupite Transparentnosti radi dodatnih podataka o zahtjevima koje primamo od vlasnika autorskih prava i državnih tijela za uklanjanje podatka iz svojih proizvoda.

Trebate li pomoć?

Ako imate pitanja o našim pravilima, obavijestite nas: kontaktirajte korisničku podršku za Google Ads

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Slijedite ove upute:

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik