Õiguslikud nõuded

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Platvormi Display & Video 360 kasutajad peavad järgima neid Google Adsi eeskirju. Lisapiirangute kohta leiate teavet Display & Video 360 abikeskusest.

Eeldame, et kõik reklaamijad järgivad lisaks Google Adsi standardeeskirjadele ka kõigi reklaamidega sihitavate piirkondade kohalikke seadusi. Üldjuhul oleme nende eeskirjade rakendamisel pigem karmimad, sest me ei soovi lubada sisu, mille seaduslikkus on küsitav.

Allpool leiate riigipõhiste õiguslike nõuete näited, kuid see loend ei ole ammendav. Reklaamijad peavad ise uurima reklaamidega sihitavate piirkondade kohalikke määrusi. Vaadake, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Pange tähele ka seda, et teatud riikidel, valdkondadel ja kutseühingutel on reklaami ja turunduse jaoks iseregulatsiooni reeglistikud. Mõnda sellist reeglistikku sisaldava loendi leiate siit. Google'is reklaamijad peaksid neid reeglistikke järgima, kui see on asjakohane.

Kui saame kehtiva juriidilise taotluse, mis näitab, et teie reklaamid rikuvad kohalikku seadust või kohaldatavat määrust või tegevuseeskirju, võime need kohalikus kohtualluvuses, kus need on ebaseaduslikud, tagasi lükata.

Juriidilisi taotlusi sisu eemaldamiseks võib Google'ile esitada iga kasutaja või riigiasutus, tehes seda õigusabikeskuse kaudu aadressil g.co/legal.

Läbipaistvuse suurendamiseks võidakse iga meile saadetud juriidilise taotluse koopia edastada avaldamiseks projektile Lumen. Reklaamijad leiavad nende reklaamide kohta esitatud kaebuseid puudutavat teavet Lumenis, otsides asjakohase reklaami URL-i.

Reklaamijad võivad pöörduda ka Google Adsi toe poole, kui neil on muid küsimusi juriidiliste eemaldamistaotluste kohta. Soovitame reklaamijatel kõigepealt lahendada see küsimus otse juriidilise taotluse esitajaga.

Vaadake meie läbipaistvusraportit, et saada lisateavet autoriõiguste omanikelt ja valitsustelt saadud taotluste kohta meie toodetest teabe eemaldamiseks.

Kaubandussanktsioonide rikkumine

 

Reklaamijad peavad järgima kohaldatavaid sanktsioone ja ekspordimäärusi, sealhulgas Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli osakonna (Office of Foreign Assets Control – OFAC) hallatavaid sanktsioone, ning lubama, et ei põhjusta Google'ile nende regulatsioonide rikkumist. Google Adsi ei saa kasutada piirangutega juriidiliste isikute või eraisikute jaoks või nende nimel. Google Adsi ei saa kasutada selliste juriidiliste isikute või eraisikute jaoks või nende nimel, kes asuvad riikides või piirkondades, millele on kehtestatud sanktsioonid.

Lisaks ei ole Google Ads saadaval mis tahes juriidilistele isikutele ega eraisikutele, kellele kehtivad kohaldatavate kaubandussanktsioonide ja ekspordiseaduste järgimisega seotud piirangud. See ei ole ka saadaval juriidilistele isikutele, kes on piirangutega juriidiliste isikute või eraisikute omandis, ning juriidilistele isikutele ega eraisikutele, kes piirangutega juriidilisi isikuid või eraisikuid kontrollivad, esindavad või nende nimel tegutsevad.

Lubatud pole järgmine.

punane märk x Reklaamikampaaniad, mis geograafiliselt sihivad riike või piirkondi, millele on kehtestatud embargo

punane märk x Reklaamikampaaniad, mida esitatakse selliste ettevõtete nimel, mis asuvad riikides või piirkondades, millele on kehtestatud embargo. Seda isegi siis, kui konto omanik ei asu sellises riigis või piirkonnas, millele on kehtestatud embargo

punane märk x Reklaamikampaaniad, mida käitavad juriidilised isikud või eraisikud, kellele kehtivad kohaldatavate kaubandussanktsioonide ja regulatsioonidega seotud piirangud, või mida käitatakse nende nimel

Märkus: Google peab järgima OFACi kehtestatud sanktsioone. Piirangutega juriidilised isikud ja eraisikud ei saa Google Adsi kontot luua ega kasutada ning Google Adsi ei tohi kasutada nende nimel. Embargoga riigis või piirkonnas elavad või seal alaliselt elavad inimesed ei saa Google Adsi kontot luua ega kasutada. Praegu kehtib embargo Krimmile, Kuubale, nn Donetski Rahvavabariigile (DNR) ja Luganski Rahvavabariigile (LNR), Iraanile, Põhja-Koreale ning Süüriale.

Vaadake, kuidas peatatud kontot parandada.

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv

Reklaamijate jaoks, kes sihivad oma reklaame Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigis, võib see tähendada, et peate järgima audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi (AVMSD) nõudeid sihtriigis kehtestatud kujul. Tõime allpool viiteks direktiivi artikli 9.

See ei ole kõigi riikide kohalike õiguslike nõuete lõplik loend ja reklaamijad on jätkuvalt kohustatud oma ettevõtte tegevuskohas või reklaamide sihitud piirkondades kehtivad kohalikud seadused välja selgitama ning neid järgima.

Artikkel 9

1. Liikmesriigid tagavad, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate meediateenuse osutajate edastatavad audiovisuaalsed äriteated vastavad järgmistele nõuetele:
(a) audiovisuaalsed äriteated peavad olema sellistena hõlpsasti äratuntavad; varjatud audiovisuaalsed äriteated on keelatud;
(b) audiovisuaalsetes äriteadetes ei tohi kasutada alalävisele tajule suunatud võtteid;
(c) audiovisuaalsed äriteated ei tohi:
(i) kahjustada inimväärikuse austamist;
(ii) sisaldada ega soodustada diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise päritolu, kodakondsuse, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel;
(iii) soodustada tervist või ohutust kahjustavat käitumist;
(iv) soodustada keskkonnakaitset tõsiselt kahjustavat käitumist;
(d) sigarettide ja muude tubakatoodetega, samuti elektrooniliste sigarettide ja täitepakenditega seotud audiovisuaalsete äriliste teadaannete kõik vormid on keelatud;
(e) audiovisuaalsed ärilised teadaanded alkohoolsete jookide kohta ei tohi olla suunatud konkreetselt alaealistele ega tohi propageerida selliste jookide liigset tarbimist;
(f) audiovisuaalsed ärilised teadaanded selliste ravimite ja raviteenuste kohta, mis on selles liikmesriigis, kelle jurisdiktsiooni alla meediateenuse osutaja kuulub, kättesaadavad üksnes tervishoiutöötaja väljastatava retsepti või ettekirjutuse alusel, on keelatud;
(g) audiovisuaalsed ärilised teadaanded ei tohi põhjustada füüsilist, vaimset ega moraalset kahju alaealistele; seega ei või nad otseselt keelitada alaealisi ostma või rentima toodet või teenust, kasutades ära nende kogenematust ja kergeusklikkust, otseselt ärgitada neid veenma oma vanemaid või teisi ostma reklaamitavat toodet või teenust, kasutada ära alaealiste usaldust vanemate, õpetajate ja muude isikute suhtes, ega põhjendamatult näidata alaealisi ohtlikes olukordades.

Kohalikud õiguslikud nõuded

Kui soovite näha, mis tüüpi kohalike õiguslike nõuete täitmist Google reklaamides jälgib, valige allolevast menüüst vastav riik. Arvestage, et see loend ei hõlma kõiki kohalikke juriidilisi nõudeid ega riike ning teie vastutate selle eest, et oleksite kursis kõigi teie ettevõtte tegevuskoha ja reklaamidega sihitavate piirkondade kohalike seadustega ning järgiksite neid.

 

Austraalia

punane märk x Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Aborti esilekutsuvad ravimid

Bangladesh

punane märk x Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Beebitoidutooted

Belgia

punane märk x Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Radarmõõturi tuvastamise tooted

Brasiilia

No issues detected and positive check mark icon Näited teemade kohta, mis on lubatud teatud piirangutega

 • Kosmeetika ja parfüümid
 • Mõõtmisinstrumendid
 • Ravimid ja taimsed ravimid

punane märk x Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • Kreatiin, L-karnitiin või karnitiin, artišoki polüfenool
 • Volitamata finantsettevõtted
 • Registreerimata ettevõtted: finantsteenuseid osutavad ettevõtted (nt pangad) ja telekommunikatsiooniteenused peavad reklaamimiseks olema registreeritud asjakohases kohalikus ametiasutuses

Hiina

No issues detected and positive check mark icon Näited teemade kohta, mis on lubatud teatud piirangutega

 • Loomasöödad ja söödalisandid
 • Haridus ja koolitus
 • Meelelahutus, sh filmid, telesaated, muusika, DVD-d, videomängud ja nendega seotud sisu
 • Tervisetoidud
 • Beebitoidutooted
 • Meditsiiniseadmed
 • Võrgumängud ja -mõistatused
 • Pestitsiidid
 • Kinnisvara
 • Religiooniga seotud sisu
 • Seemned ja taimed: sh tera- ja köögiviljaseemned, puuseemned, muruseemned, veetaimed ja nende võrsed
 • Veterinaariaravimid

punane märk x Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • Klikipaketid
 • Krediitkaardi rahatagastusteenused
 • Tutvumissaidid
 • Uimastivõõrutus
 • Mängude häkkimine
 • Soo tuvastamine
 • Poliitiline sisu: Google ei luba Hiinas näidata reklaame, mis propageerivad ametivõime või poliitilisi isikuid; kommunistliku partei või Hiina Rahvavabariigi valitsuse kritiseerimist, Taiwani iseseisvust, Hongkongi demokraatlikku parteid või Taevase Rahu väljaku meeleavaldust
 • Eraserverid
 • Satelliittelevisiooni seadmed
 • Sekstooted
 • Surrogaatlus
 • Ülivõrded ja võrdlevad väited (nt „parim“, „nr 1“, „parem kui“, „kiirem kui“) isegi siis, kui kolmas osapool on neid väiteid kinnitanud
 • Tubakatooted: Google ei luba Hiinas näidata reklaame, mis propageerivad tubakatoodete nime, kaubamärki, pakendit või reklaamlauseid

Prantsusmaa

punane märk x Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • Isadustestid: see hõlmab nii kliinikus osutatavaid teenuseid kui ka koduseid teste
 • Radarmõõturi tuvastamise tooted
 • Saientoloogia

Saksamaa

punane märk x Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • HIV-testikomplektid
 • Radarmõõturi tuvastamise tooted
 • Saientoloogia
 • Salajased isadustestid

Hongkong

punane märk x Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Plastiline kirurgia: hõlmab operatsioone, mis on seotud nägemise, kuulmise, tasakaalu, nahahaiguste, juuste või peanahaga

India

No issues detected and positive check mark icon Näited teemade kohta, mis on lubatud teatud piirangutega

 • Raamatupidamisteenused: Google lubab Indias näidata raamatupidamisteenuste reklaame seni, kuni need ei reklaami konkreetset raamatupidajat.
 • Juriidilised teenused: Google lubab Indias näidata juriidiliste teenuste reklaame seni, kuni need ei reklaami konkreetset juristi.
 • Meditsiiniteenused: Google lubab Indias näidata meditsiiniteenuste reklaame seni, kuni need ei reklaami konkreetset arsti või meditsiinitöötajat.

punane märk x Näited teemade kohta, mis on keelatud

Indoneesia

No issues detected and positive check mark icon Näide teema kohta, mis on lubatud teatud piirangutega

 • Religiooniga seotud sisu

punane märk x Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • Krediitkaardi rahatagastusteenused
 • Rahvusvahelised pruuditeenused
 • Poliitiline sisu: Google ei luba Indoneesias näidata reklaame, mis propageerivad poliitilisi kandidaate või erakondasid
 • Sekstooted ja -tarvikud: Google ei luba Indoneesias näidata reklaame, mis propageerivad sekstooteid ja -tarvikuid, sh vibraatorid, sekspumbad, sekskiiged, dildod, õlid, libestid ning geelid

Itaalia

punane märk x Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • HIV-testikomplektid
 • Seksuaalvahekorrajärgsed hädaabipillid

Jaapan

No issues detected and positive check mark icon Näited teemade kohta, mis on lubatud teatud piirangutega

 • Kaubafutuurid: kaubafutuure reklaamivad ettevõtted peavad olema registreeritud majandus-, kaubandus- ja tööstusministeeriumis. Veebisaidil peab olema kuvatud kehtiv registreerimisnumber.
 • Tarbijale suunatud finantsteenused ja laenud: ettevõtted, kes reklaamivad tarbijatele suunatud finantsteenuseid ja laene, peavad olema börsifirmad. Kui tegemist pole börsifirmaga, teeb otsuse reklaamimise loa andmise kohta Google. Lisaks ei kuvata saite, mis ei järgi intressi ülemmäära seadust.
 • Krediitkaardid: krediitkaarte reklaamivad ettevõtted peavad olema registreeritud tarbijalaenutegevuse assotsiatsioonis. Veebisaidil peab olema kuvatud kehtiv registreerimisnumber.
 • Kohtamisteenused: reklaamijad, kes pakuvad Jaapanit sihtivaid veebipõhiseid kohtamisteenuseid, peavad enne Google Adsis reklaamimist hankima Google'i sertifikaadi [taotlege sertifikaati]. Lisaks peavad reklaamid näitama hoiatust „18禁“ või „18+“.
 • Finantsasutused: kinnisvara, panku, väärtpabereid, laenuettevõtteid, investeerimisnõustamist, krediitkaarte pakkuvaid ettevõtteid, kontode avamise teenust pakkuvaid agentuure ja mainitud ettevõtete sidusettevõtteid reklaamivad ettevõtted peavad olema registreeritud finantsteenuste agentuuris või muus regulatiivagentuuris. Veebisaidil peab olema kuvatud kehtiv registreerimisnumber.
 • Seksuaalne alastus: Google ei luba Jaapanis esitada tsenseerimata seksuaalset alastust. Reklaami lubamiseks peavad genitaalid olema varjatud mosaiikefekti abil. Need reklaamid liigitatakse kui Seksuaalne sisu.

punane märk x Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • Musta turu finantseerimine.
 • Piilukaamerad.
 • Krediitkaartide rahatagastusteenused.
 • Hädaabinumbrid (nt politsei telefoninumber 110, tuletõrje telefoninumber 119).
 • Täiskasvanutele mõeldud ja seksuaalne sisu ning teenused: see hõlmab alastifotosid ja -videoid reaalajas suhtlusteenustest, telefoni kaudu tutvumise klubisid, seksklubisid, telefonipornot, seksuaalse sisuga tutvumissaite ning abieluväliste suhete ja tutvumise teenuseid.
 • Võrkturundus.
 • Poliitiline sisu: Google ei luba Jaapanis näidata valimiskampaaniaga seotud saitide reklaame.
 • Erihinnaga eesliited (nt 0570 või 0990).

Korea

No issues detected and positive check mark icon Näide teema kohta, mis on lubatud teatud piirangutega

 • Kõik finantsettevõtted peavad hankima finantsteenuste komisjonilt või teistelt asjakohastelt reguleerivatelt agentuuridelt seadusega nõutavad registreeringud, litsentsid, load või muud sarnased heakskiidud.

punane märk x Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • Mängimisraha
 • Täiskasvanutele mõeldud tutvumis- ja tööotsinguteenused: see hõlmab täiskasvanutele mõeldud tööotsingusaite, seksi eesmärgiga või seksuaalse teemaga kohtingusaite ja vestlussaite.
 • Sõjaväevarustus
 • Seksabivahendid: see hõlmab sekslelusid ja seksuaalset sooritust parandavaid tablette.
 • Registreerimata mobiiltelefonid.

Luksemburg

punane märk x Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Radarmõõturi tuvastamise tooted

Malaisia

punane märk x Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • Rahvusvahelised pruuditeenused.
 • Investeeringutega seotud ettevõtetelt raha kogumine.

Mehhiko

punane märk x Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Dieettooted

Pakistan

No issues detected and positive check mark icon Näited teemade kohta, mis on lubatud teatud piirangutega

 • Beebitoidutooted.
 • Meditsiiniteenused: Google lubab Pakistanis reklaamida meditsiiniteenuseid, kui ei reklaamita konkreetset arsti ega meditsiinitöötajat.

Peruu

punane märk x Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Poliitreklaam kampaaniakeelu perioodil

Filipiinid

punane märk x Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Rahvusvahelised pruuditeenused

Poola

punane märk x Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Radarmõõturi tuvastamise tooted

Venemaa

No issues detected and positive check mark icon Näited teemade kohta, mis on lubatud teatud piirangutega

 • Alla aastastele lastele mõeldud lastetoit ja rinnapiimaasendajad: nende toodete reklaamid peavad sisaldama kohustuslikku teksti „Проконсультируйтесь со специалистом. Для детей с [укажите число] месяцев.”
 • Bioloogiliselt aktiivsed toidulisandid (BAA-d): nende toodete reklaamid peavad sisaldama teatist „Не является лекарством.”
 • Maaklerteenused, investeerimisteenused ja väärtpaberid: ettevõtetel, mis reklaamivad maaklerteenuseid, väärtpabereid, kliiringuteenuseid, varahaldust, usaldusfondide haldust või pakuvad investeerimisnõustamist, peab olema litsents. Sihtlehel peab olema kuvatud kehtiv litsentsinumber. Iga reklaam peab sisaldama litsentsiga finantsteenuste pakkuja nime või registreeritud nime.
 • Krediidiasutused: ettevõtted, mis reklaamivad krediiditeenuseid, sh pangahoiuseid, pangakontosid ja -ülekandeid, väärismetallide hoiustamist, sularahamakseid, sularahateenuseid, börsitoiminguid, pangatagatisi, e-raha toiminguid, e-rahakotti ja muid seotud teenuseid. Hõlmab ka ettevõtteid, mis pakuvad krediitkaarte, ja ülatoodud teenusepakkujate sidusettevõtteid. Ettevõtted, mis sellist sisu reklaamivad, peavad olema vastava ametivõimu juures registreeritud ja/või peab neil olema vastav litsents. Sihtlehel peab olema kuvatud kehtiv litsents/registreerimisnumber. Iga reklaam peab sisaldama litsentsiga/registreeritud finantsteenuste pakkuja nime või registreeritud nime.
 • Toidulisandid: Venemaal reklaamitavad toidulisandid peavad olema registreeritud seadusega kehtestatud korra alusel.
 • Välisvaluuta ja valuutavahetus: ettevõtted, mis reklaamivad välisvaluutat ja välisvaluuta teenuseid, peavad olema vastava Venemaa ametivõimu juures registreeritud ja/või peab neil olema vastav litsents. Ettevõtted, mis reklaamivad valuutavahetusteenuseid (valuutavahetuspunkt), peavad samuti olema vastava Venemaa ametivõimu juures registreeritud ja/või peab neil olema vastav litsents. Sihtlehel peab olema kuvatud kehtiv litsents/registreerimisnumber. Iga reklaam peab sisaldama litsentsiga finantsteenuste pakkuja nime või registreeritud nime.
 • Kindlustusteenused: ettevõtetel, mis reklaamivad kindlustusteenuseid, peab olema litsents. Sihtlehel peab olema kuvatud kehtiv litsentsinumber. Iga reklaam peab sisaldama litsentsiga finantsteenuste pakkuja nime või registreeritud nime.
 • Liisingud, faktooringuagentuurid: ettevõtted, mis reklaamivad liisinguteenuseid, peavad olema registreeritud. Sihtlehel peab olema kuvatud kehtiv registreerimisnumber. Iga reklaam peab sisaldama litsentsiga finantsteenuste pakkuja nime või registreeritud nime.
 • Laenud, väikelaenud ja eluasemelaenud: ettevõtted, mis reklaamivad kinnisvara- ja eluasemelaene, peavad olema vastava ametivõimu juures registreeritud ja/või peab neil olema vastav litsents. Sihtlehel peab olema kuvatud kehtiv litsents/registreerimisnumber. Iga reklaam peab sisaldama litsentsiga/registreeritud finantsteenuste pakkuja nime või registreeritud nime.
 • Teabetooted: teabetoodete reklaamid peavad sisaldama vanusepiirangut (näiteks 18+, 16+, 12+, 6+ või 0+). Vanusepiirang peab olema reklaamis selgelt nähtav või sisalduma reklaami tekstis. Teabetoodete hulka kuuluvad raamatud, trüki- ja digitaalmeedia, filmid ning muu audiovisuaalne sisu, muusika, tarkvara, mängud, etendused, etteasted, kontserdid, mobiilirakendused ja muud tooted või sündmused, mis võivad sisaldada teavet, millele kehtib Venemaal vanusepiirang.

punane märk x Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • Välgumihklid.
 • Etüülalkohol.
 • Panustamine finantsturgudele: Google ei luba Venemaad sihtivaid reklaame ega sihtlehti, mis reklaamivad CFD-sid, binaarseid optsioone ja spekuleerimist valuutade, aktsiate või tooraine tulevaste hindadega.
 • Raha kogumine ühiste ehitus- ja korteriühistute fondide (ЖСК) jaoks.
 • Ilma vanusepiiranguta teabetooted.
 • Meditsiiniseadmed: see hõlmab meditsiiniseadmeid, meditsiinilisi tööriistu ja tooteid, mille kasutamine nõuab erikoolitust.
 • Meditsiiniteenused, sh raseduse kunstliku katkestamisega seotud teenused (lisateave).
 • Põhjapõdralt saadud saponiin (sarved ja endokriini toormaterjal).
 • Virtuaalvaluutad.

Singapur

punane märk x Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Rahalaenamisteenused: rahalaenamisteenuseid pakkuvad reklaamijad ei ole lubatud. See piirang kehtib ka agentuuridele, sidusreklaamijatele ja võrdlussaitidele, kuid ei kehti panga- või muude finantsasutuste laenudele, registreeritud krediidiühingutele, litsentsitud pandimajadele ega reklaamijatele, kes laenavad raha akrediteeritud investoritele väärtpaberite/futuuride või investeerimisfondide jaoks.

Hispaania

Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • Dieettooted: Google ei luba Hispaanias reklaame, veebisaite ega rakendusi, mis reklaamivad kaalulangetamisega seotud tooteid, kui need on väidetavalt meditsiiniliste omadustega, lubavad teatud tulemusi või kasutavad üksikisikute, kuulsuste või organisatsioonide soovitusi.
 • HIV-testikomplektid
 • Seksuaalvahekorrajärgsed hädaabipillid
 • Kaalulangetamisega seotud meditsiiniprotseduurid

Šveits

Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Radarmõõturi tuvastamise tooted

Taiwan

Green checkmark, allowed Näide teema kohta, mis on lubatud teatud piirangutega

 • Immigratsiooniteenused: Google lubab reklaamida immigratsiooniteenuseid, kui need on registreeritud vastavate kohalike ametivõimude juures.

Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Rahvusvahelised pruuditeenused

Türgi

Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Registreerimata toidulisandid.
 

Ühendkuningriik

Green checkmark, allowed Näide teema kohta, mis on lubatud teatud piirangutega

 • Hambavalgendustooted: Google ei luba Ühendkuningriigis reklaamida hambavalgendustooteid, mis sisaldavad rohkem kui 0,1% vesinikperoksiidi või kemikaale, mis eraldavad vesinikperoksiidi (v.a kui need tooted sisaldavad maksimaalselt 6% vesinikperoksiidi või vesinikperoksiidi eraldavaid kemikaale ning sellist toodet kasutab tarbijal esmalt hambaravispetsialist, järgides kohalikke seaduseid).

Näide teema kohta, mis on keelatud

 • Salajased isadustestid

Ameerika Ühendriigid

Green checkmark, allowed Näide teema kohta, mis on lubatud teatud piirangutega

 • Sõidukite hooldusteenused: tarbijad sõlmivad sõidukite hooldusteenuste lepinguid sõiduki remondiga seotud kulude katmiseks pärast tootja garantiiaja lõppu. Google lubab sõidukite hooldusteenuste reklaame, kui reklaamis või sihtlehel mainitakse automarke või -tootjaid ning sihtleht sisaldab selgitust nende tootjate või markidega seotuse või mitteseotuse kohta.

Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • Kanada Interneti-apteekide reklaamid: Google ei luba Kanada Interneti-apteekide reklaame sihtida Ameerika Ühendriikides asuvatele klientidele.
 • Valitsuse toetuste ja abiga seotud reklaamid.
 • Ilma retseptita kontaktläätsede müük
   

Vietnam

Green checkmark, allowed Näide teema kohta, mis on lubatud teatud piirangutega

 • Religiooniga seotud sisu

Näited teemade kohta, mis on keelatud

 • Rahvusvahelised pruuditeenused
 • Poliitiline sisu: see hõlmab poliitilisi kandidaate ja erakondi.
Veaotsing: kohalikud õiguslikud nõuded
 1. Vaadake riigipõhistest eeskirjadest näiteid kohalikest seadustest, mida tuleb nendes asukohtades reklaamide esitamiseks järgida. Pange tähele, et loend ei ole ammendav, seega soovitame teil tutvuda kehtivate reklaamieeskirjadega asukohtades, kus teie ettevõte tegutseb ja kus esitatakse teie reklaame. Siin on mõned levinud valdkonnad, mille kohta võiksite teavet koguda.

  Ettevõtte või toote registreerimine: kui reklaamide esitamise asukohas nõutakse registreerimist, registreerige oma ettevõte või toode kindlasti kohalikus ametiasutuses, et teil oleks õigus seda reklaamida.

  Reguleeritud tooted ja teenused: tutvuge piirangutega, mis võivad teie toodete või teenuste puhul kehtida olenevalt sellest, kus neid reklaamite või müüte.

 2. Sihtige teist asukohta. Kui reklaam vastab eeskirjade põhinõuetele, aga ei vasta kampaania sihitavate riikide spetsiifilistele nõuetele, siis võite muuta asukoha sihtimist ja esitada reklaami muus piirkonnas, kus see meie nõuetele vastab. Kui kampaania sihib ainult aktsepteeritud asukohti, siis taotlege tagasilükatud reklaamide ülevaatamist ja vaatame, kas neid saab esitama hakata.

  Ülevaatuse taotlemine

 3. Parandage reklaami sihtkohta. Eemaldage sisu, mis ei järgi kohalikke seadusi ja eeskirju. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.
 4. Muutke reklaami. Eemaldage lubamatu sisu. Kui teie reklaam juba järgib eeskirju, ent muutsite reklaami sihtkohta, tehke reklaamis muudatus ja salvestage see. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.

  Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.

Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google Adsi toega.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false
false